blog
MEDYK Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu godło
 • Polski
 • English
 • Українська
Jesteś tutaj

Psychodietetyka

KIERUNEK: DIETETYKA

Specjalność: Psychodietetyka

Psychodietetyka to sfera wiedzy i oddziaływań, korzystająca z dorobku naukowego psychologii i dietetyki, w zakresie nadwagi i otyłości oraz tzw. chorób dietozależnych. Psychodietetyka dostrzega, wskazuje i analizuje zależności pomiędzy psychologią i odżywianiem się, podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zwraca uwagę na zmianę nawyków żywieniowych, ukazuje wpływ czynników psychologicznych na wybory konsumenckie czy rodzaj diety. To sfera wiedzy i oddziaływań, która kompleksowo ujmuje powiązania między dietą, a zdrowiem i chorobą.

Psychodietetykę zaliczyć można do innowacji na gruncie polskim, choć silne związki między psychologią i dietetyką, zaznaczały się od dawna. Obie dziedziny korzystały ze swego dorobku dla dobra społeczeństwa i tylko kwestią czasu było wyodrębnienie i nazwanie tej dziedziny wiedzy.

Cele specjalności PSYCHODIETETYKA:

 • Całościowe spojrzenie na przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca) – wciąż bowiem dominuje spojrzenie somatyczne.
 • Zwrócenie uwagi na czynniki psychologiczne w występowaniu zaburzeń odżywiania np. negatywny obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, pesymizm, poczucie odrzucenia emocjonalnego, łagodzenie lęków, stres i nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających skuteczną zmianę nawyków żywieniowych
 • Wskazanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie zachowań jedzeniowych, żywienia, motywowanie do leczenia dietetycznego oraz zdobycie umiejętności konstruowania programów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Absolwent specjalności  Psychodietetyka:

 • Zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii jedzenia, co pozwoli mu na rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów stosowanych przez pacjenta - klienta w odżywianiu się i prawidłowe ułożenie programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań jedzeniowych.
 • Posiądzie praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.
 • Pozna mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych, występujące w zaburzeniach odżywiania oraz chorobach cywilizacyjnych, co pozwoli mu na interdyscyplinarne podejście do pacjenta - klienta.
 • Będzie przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie i udzielania porad dotyczących otyłości i nadwagi.

Absolwent, który ukończy specjalność posiada wiedzę i umiejętności rozpoznawania chorób dietozależnych, potrafi udzielić pacjentowi odpowiednich porad z zakresu dietetyki, potrafi korzystać z wiedzy psychologicznej w zakresie zachowań jedzeniowych.

PERSPEKTYWA ZAWODOWA:  

Psychodietetyk po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu może podjąć pracę m.in. jako:

 • dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych;
 • prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych;
 • propagator zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).

 

Budynek

O nas

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to pierwsza w Łodzi niepubliczna Uczelnia o profilu okołomedycznym. "Medyk" to także nowoczesne zaplecze dydaktyczne i profesjonalna kadra.

więcej

Baza dydaktyczna

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym.

więcej

Laboratorium
Laboratorium - 1
Laboratorium - 2
 
Studia licencjackie
napis
Aby zostać studentem WSBiNoZ  należy:
  • zdać maturę
  • złożyć komplet wymaganych dokumentów

Rekrutacja przez Internet:

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY UCZELNI


         facebook      youtube

 
Studia podyplomowe
napis
Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić:
Masz pytania? Napisz!