Dla Studenta

Biblioteka

Marta Grochala

tel.: 042 683 44 14
biblioteka@medyk.edu.plBiblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu czynna jest w następujące dni tygodnia:

Poniedziałeknieczynna

Wtorek 8.00-13.00

Środa – 13.00-16.00

Czwartek – 8.00-13.00

Piątek – 13.00-16.00

 
Terminy dyżurów sobotnio-niedzielnych biblioteki dla studentów niestacjonarnych podawane będa na początku każdego miesiąca.

Uprzejmie informujemy, iż prolongatę wypożyczeń książek z Biblioteki można dokonać pocztą elektroniczną, pisząc na adres: biblioteka@medyk.edu.pl podając swoje imię i nazwisko.Uczelnia posiada podpisane umowy dotyczące udostępniania księgozbioru Biblioteki w poniżej wymienionych Bibliotekach:

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (wckmed.pl)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (pbw.lodz.pl)

 

W listopadzie biblioteka dla studentów niestacjonarnych będzie czynna:

  • niedziela 18 listopada, w godz. 8.00-12.00

 

Dostęp do listy tytułów na platformie IBUK LIBRA

Szanowni Studenci,

od 1 marca 2017 uruchomiliśmy dostęp do nowej listy tytułów w Ibuku Librze (49 publikacji wykupionych i 100 darmowych). Wejście do dostępnych książek (z sieci uczelni) na stronie http://libra.ibuk.pl. lub z poza Uczelni.

Poniżej aktualna instrukcja dla użytkowników serwisu:

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracyz książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

Zasoby cyfrowe

KSIĄŻKI, ARTYKUŁY, CZASOPISMA

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (zbiory polskich instytucji kultury on-line)

https://fbc.pionier.net.pl

 

Multiwyszukiwarka baz Biblioteki Narodowej w systemie Fidkar (tylko baza bibliograficzna, książek należy poszukiwać w innych bibliotekach)

http://mak.bn.org.pl/fidkar/

 

CZASOPISMA ONLINE

 

Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED

 

Alkoholizm i Narkomania

http://www.ain.ipin.edu.pl/

 

Czasopismo Pedagogiczne

http://czasopismopedagogiczne.edu.pl/index.php/cp/issue/archive

 

Czasopismo Psychologiczne

http://www.czasopismopsychologiczne.pl/roczniki

 

Dialog Edukacyjny

http://wom.edu.pl/?page_id=349

 

Dziecko Krzywdzone

http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/numery-kwartalnika-0

 

EduFakty. Uczę Nowocześnie

http://edufakty.pl/edufakty/

 

Edukacja. Magazyn Edukacji Elektronicznej

http://eduakcja.eu/index.php/pl/biezący-numer.html

 

Edukacja

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum

 

Edukacja Dorosłych

http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=86

 

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

http://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/issue/archive

 

Edukacja Humanistyczna

http://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/?doing_wp_cron=1493110108.4623770713806152343750

 

Edukacja Międzykulturowa

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa/archiwum

 

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

 

Forum Oświatowe

http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/issue/archive

 

Forum Penitencjarne

http://www.sw.gov.pl/strona/numery-archiwalne

 

Inspiracje. Pismo Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

http://www.scdn.pl/index.php/inspiracje

 

Języki Obce w Szkole

http://jows.pl/content/archiwum

 

Kultura Fizyczna

http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/index.php?page=archiwalne-numery

 

Kultura i Edukacja

http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=issue&op=archive

 

Kultura i Wychowanie

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/99/

 

Kwartalnik Edukacyjny

https://ke.pcen.pl

 

Lider

http://www.lider.szs.pl/

 

Logopeda

http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13

 

Nauczyciel i Szkoła

http://www.wsew.edu.pl/spis-numerow1.php

 

Niebieska linia (niektóre artykuły dostępne w całości)

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/biezacy-numer

 

Niepełnosprawność

http://www.pfron.org.pl/kn

 

Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej

http://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html

 

Pedagogia Christiana

http://www.paedchrist.umk.pl

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/?page_id=17

 

Pedagogika Rodziny

http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

 

Pedagogika Społeczna

http://pedagogikaspoleczna.com/social-pegagogy-about-quarterly/

 

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia

http://stsw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:zeszyty-naukowe-wydzialu-pedagogicznego&catid=65&Itemid=835

 

Probacja

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/probacja/index.php#top

 

Problemy Współczesnej Edukacji

http://www2.pwe.ug.edu.pl

 

Przegląd Badań Edukacyjnych

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/issue/view/982/showToc

 

Przegląd Pedagogiczny

http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/archive/

 

Przegląd Pedagogiczny

http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl

 

Psychologia Wychowawcza

http://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/articlesList?issueId=9516

 

Psychoterapia

http://www.psychoterapiaptp.pl

 

Rocznik Andragogiczny

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA

 

Studia Pedagogica Ignatiana

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/index

 

Studia Psychologiczne

http://www.studiapsychologiczne.pl

 

Szkoła Specjalna

http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx

 

Świat Problemów (niektóre artykuły dostępne w całości)

http://www.swiatproblemow.pl/

 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia.html

 

Trendy

https://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=ore:kafle&id=333&Itemid=2286

 

Wychowanie w Rodzinie

http://wwr.uni.wroc.pl/pl/tl-vol-pl

 

Medycyna

 

Alergia

http://www.alergia.org.pl/lek/index.php

 

Alergologia i Immunologia Współczesna

http://www.alergologiawspolczesna.pl/archiwum.html

 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

http://www.ptfarm.pl/?pid=102

 

Cabines (niektóre artykuły dostępne w całości)

http://www.cabines.pl/

 

Dermatologia Po Dyplomie (niektóre artykuły dostępne w całości)

https://podyplomie.pl/derpd/categories/351

 

Dermatopedia

http://www.dermatopedia.pl/toc.html

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

http://www.estetologia.pl/toc.html

 

Journal of NutriLife

http://www.nutrilife.pl/index.php?go=jnl

 

Medical&Health Sciences Review

http://mhsr.pl/

 

Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii

https://www.pdgig.pl/biezacy-numer

 

Przegląd Dermatologiczny

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56/Archiwum

 

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

http://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive/

 

Rocznik Państwowego Zakładu Higieny

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/roczniki

created by: Strony Internetowe Łódź