Dla Studenta

Koło naukowe młodych pedagogów

Szanowni Studenci Pedagogiki!

 • Chcecie pogłębić swoją wiedzę pedagogiczną?
 • Chcecie podnieść swoje kompetencje zawodowe?
 • Chcecie rozbudzić swoje zainteresowania pracą badawczą?


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów Pedagogiki do Koła Naukowego Młodych Pedagogów przy WSBiNoZ w Łodzi.

 

W ramach Koła Naukowego Młodych Pedagogów będziecie:

 • uczestniczyć w licznych projektach badawczo-naukowych z zakresu wszystkich dziedzin pedagogiki,
 • organizować i brać udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych,
 • współpracować z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą,
 • współpracować z lokalnymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki i wychowania,
 • publikować własne osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,
 • oraz rozwijać swoje pozostałe zainteresowania naukowe.

 

Spotkania Koła Naukowego Młodych Pedagogów odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.

 

Zapraszamy wszystkich Studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, którzy chcą pogłębiać wiedzę i podnosić poziom swoich umiejętności w zakresie pedagogiki.

 

dr Wojciech Welskop – opiekun naukowy Koła.

O nas

Koło Naukowe Młodych Pedagogów powstało z inicjatywy Studentów II roku pedagogiki niestacjonarnej WSBiNoZ w Łodzi w lutym 2013 roku.

 

CELE I ZADANIA KOŁA NAUKOWEGO

 • Rozwijanie zainteresowań naukowych Studentów.
 • Doskonalenie umiejętności pedagogicznych poprzez pracę zespołową.
 • Rozwijanie twórczej aktywności Studentów.
 • Propagowanie kultury pedagogicznej.
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy.
 • Integracja środowiska studenckiego.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Powołanie Zarządu Koła Naukowego.
 2. Ustalenie ogólnych założeń działalności Koła.
 3. Przygotowanie Statutu Koła Naukowego Młodych Pedagogów.
 4. Ustalanie szczegółowych punktów działalności Koła na poszczególne semestry – harmonogram spotkań w danym roku akademickim.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA - OGÓLNE ZAŁOŻENIE

 1. Prowadzenie badań naukowych.
 2. Uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, szkoleniach i wydarzeniach naukowo-kulturalnych.
 3. Organizacja studenckich debat i seminariów naukowych z zakresu problemów współczesnej edukacji.
 4. Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi.
 5. Współpraca z organizacjami studenckimi.
 6. Inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Zainicjowanie cyklicznych spotkań młodych pedagogów w ramach „kawiarnianych spotkań towarzyskich” – komentarz aktualnych zjawisk z zakresu edukacji.
 8. Publikowanie opracowań naukowych w czasopismach pedagogicznych.
 9. Zainicjowanie działalności wydawniczej Studenckich Zeszytów Naukowych WSBiNoZ.
 10. Organizacja spotkań / warsztatów dla licealistów w celu promocji Uczelni.

 

Władze KNMP

Zarząd Koła Naukowego Młodych Pedagogów:

 • Przewodnicząca:
 • Wiceprzewodnicząca:
 • Skarbnik:
 • Sekretarz:

 

Pozostali członkowie:

 

 

Opiekun naukowy KNMP – dr Wojciech Welskop

Działalność

Chcesz porozmawiać na interesujące tematy, przy dobrej herbacie, poza uczelnianymi murami?

Zapraszamy do Nas!

 

Koło Naukowe Młodych Pedagogów zaprasza na cykliczne spotkania tematyczne z ekspertami w danej dziedzinie.

Każde z nich będzie odbywać się w Herbaciarni „Niebieskie Migdały” w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 40.

 

Tematem przewodnim najbliższego spotkania, które odbędzie się 7 marca 2015 roku o godz. 19:00 będzie

PROSTYTUCJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – DYLEMATY I ZAGROŻENIA

Ekspert - dr Wojciech Welskop

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w najbliższym spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny 603-331-804 lub e-mailowy: ewelina.jaskiewicz@op.pl

Zapraszam!

Ewelina Jaśkiewicz - przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: knmp@medyk.edu.pl

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-M%C5%82odych-Pedagog%C3%B3w-Medyk/276085735866936

SPOTKANIE HERBACIANE - TAJNIKI PRACY KURATORA SĄDOWEGO - 16.05.2015 r. - Archiwum

Dnia 16 maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie herbaciane. Tym razem naszym gościem był KURATOR SĄDOWY - Pani Mariola Rutkowska. Podczas sobotniego popołudnia nasza Ekspertka opowiedziała zainteresowanym, jak wygląda praca kuratora "od kuchni". Dowiedzieliśmy się, że pod pojęciem "kurator sądowy" kryje się podział na kuratora zawodowego i kuratora społecznego. Mogłyśmy (ponieważ na spotkaniu tym razem gościły same panie) posłuchać o tych dobrych i złych aspektach pracy w kurateli. Nie zabrakło również wskazówek, gdzie można poszukać informacji i opinii innych kuratorów. Jednak najważniejsze, co podkreślała Pani kurator, jest to, aby zastanawiając się nad wyborem zawodu kuratora, być świadomym swojej decyzji i podjąć ją "z powołania", ponieważ jak sama podkreślała, nie jest to zawód, na którym można się wzbogacić. Jednak trud jaki trzeba włożyć, aby pomóc swym podopiecznym, po uzyskaniu pozytywnych rezultatów, może być największą zapłatą.

 

Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa na naszych spotkaniach, nie obyło się także bez dyskusji na temat innych, równie ważnych kwestii związanych z szeroko pojętą edukacją i pracą pedagoga.

 

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania!

 

Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów,

Ewelina Jaśkiewicz

SPOTKANIA HERBACIANE - Koło Naukowe Młodych Pedagogów - Archiwum

Marzec/kwiecień 2013

 • Działania: Wewnętrzne spotkanie członków KNMP.
 • Cel: Podział zadań w ramach działalności Koła.

Kwiecień 2013

 • Działania: Organizacja warsztatów oraz gier zespołowych dla I oraz II Domu Dziecka w Łodzi przy udziale Forum Motocyklowego.
 • Cel: Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz uświadomienie młodym podopiecznym niebezpieczeństw które ich otaczają. Promocja Uczelni.


Maj /czerwiec 2013

 • Działania: Zorganizowanie spotkania z wolontariuszką z Fundacji GPAS.
 • Cel: Poznanie pracy streetworker’a – plusy i minusy (nawiązanie współpracy przez zainteresowanych studentów). Organizacja cyklicznych spotkań tematycznych, np. z okazji Dnia Dziecka wraz z wolontariuszami Fundacji.

Czerwiec 2013

 • Działania: Nawiązanie współpracy z autorem projektu „Rap Pedagogia” (http://www.rappedagogia.pl/)
 • Cel: Poznanie innowacyjnych metod pracy pedagoga. Realizacja projektu w Domu Dziecka.

Czerwiec / wrzesień 2013

 • Działania: Warsztaty z kreatywnego myślenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Cel: Rozwijanie u uczniów umiejętności kreatywnego myślenia. Promocja Uczelni.

Czerwiec / wrzesień 2013

 • Działania: Warsztaty z technik szybkiego uczenia się dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Cel: Rozwijanie u uczniów umiejętności szybkiego uczenia się. Promocja Uczelni.
Koło Naukowe Młodych Pedagogów - Archiwum

Dnia 28 kwietnia 2013 roku w Domu Dziecka nr 2 przy ulicy Aleksandrowskiej 137 w Łodzi odbyła się akcja, w której wzięło udział Koło Młodych Pedagogów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Nasze uczelniane Koło wraz z Forum Łódzkich Motocyklistów zorganizowało dla dzieci cały dzień zabaw edukacyjnych, które przy pomocy motocyklistów przeprowadziły studentki II roku pedagogiki: Dominika Maciejewska, Iga Jończyk, Anna Dylik oraz Sylwia Zakrzewska.

Zabawy miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz uświadomienie młodym podopiecznym otaczających ich niebezpieczeństw współczesnego świata. Dzieci brały udział w różnych konkursach, za które dostawały „słodkości” oraz książki związane z tematyką motocyklową. Nie zabrakło również przejażdżek na motocyklach. Cały dzień atrakcji uwieńczyło ognisko oraz „taniec prosiaczka”, a także zabawy na świeżym powietrzu.


Anna Dylik – przewodnicząca KNMP

created by: Strony Internetowe Łódź