Działalność naukowa

Konferencje

Konferencje 2017:

VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na
 
VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA,  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym
 
Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, a także przedstawicieli instytucji,
​zajmujących się podejmowaną problematyką.

Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat

RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
 
E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online.
http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji.

​Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych. 
Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą:

 • przemiany współczesnej rodziny;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • kulturowy wymiar rodziny;
 • rodzina a współczesne media;
 • wychowanie we współczesnej rodzinie.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Katedra Nauk Społecznych
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

dr Wojciech Welskop
Adres e-mail: w.welskop@medyk.edu.pl
XI Ogólnopolska Konferencja metodyczno-naukowo-przedmiotowa

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA
Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”,

20-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi.


Na miejsce konferencji po raz kolejny wybraliśmy nowoczesne i eleganckie wnętrza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest wizytówką na gospodarczej i kulturalnej mapie Łodzi.

Temat wiodący konferencji to „Metodyka nauczania w przedmiocie masażu na różnych poziomach edukacji.”

KONFERENCJI BĘDZIE TOWARZYSZYŁ SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Patronat Naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
dr Elżbieta Ciejka
dr Marek Kiljański
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
mgr Anna Drobnik

 

Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: mgr Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: dr hab. Krzysztof Kassolik

 

Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący


Członkowie:
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
mgr Anna Drobnik
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

 

FILM Z KONFERENCJI:

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu:


PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

która odbędzie się
18 maja 2017 roku

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednak czy człowiek powinien stawać naprzeciw wszystkim pojawiającym się zagrożeniom? Czy może niektóre z nich powinien zignorować? Jakie zagrożenia są dla człowieka największym wyzwaniem w zglobalizowanym świecie?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pojawiających się we współczesnej edukacji, rodzinie czy środowisku pracy. Nie bez znaczenia będzie również dyskusja na temat cyberzagrożeń we współczesnym świecie, obecnych w wielu obszarach życia społecznego, oraz konfliktów, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.


Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat ZAGROŻEŃ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • zagrożenia we współczesnej edukacji;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • zagrożenia w środowisku pracy;
 • cyberzagrożenia we współczesnym świecie;
 • problemy demograficzne we współczesnym świecie;
 • konflikty we współczesnym świeci

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. zw. dr hab. Larysa Berezivska
(Państwowa Naukowo-Pedagogiczna Biblioteka im. W.O. Suchomlińskiego w Kijowie, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. zw. dr hab. Halyna Vaskivska
(Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Uniwersytet Łódzki)

Dr Grażyna Cęcelek
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

 

HARMONOGRAM:

do 19.02.2017 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 21.02.2017 - informacja na temat przyjęcia zgłoszenia;
do 28.02.2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 03.03.2017 - ogłoszenie listy uczestników;
do 03.04.2017 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 03.05.2017 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem ewentualnych uwag recenzentów);
15.05.2017 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
18.05.2017 - e-konferencja naukowa.


OPŁATY:
Uczestnictwo czynne - 
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 120,00 zł

Nie ma możliwości, by biernie uczestniczyć w e-konferencji.

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – człowiek”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19.02.2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są w załącznikach poniżej.

Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

Archiwum konferencji - lata 2015-2016:

IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:

IV Międzynarodową E-konferencję Naukową
z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
która odbędzie się
24 listopada 2016 rokuCzas wolny we współczesnym świecie jest towarem deficytowym. Zarządzanie budżetem czasu sprawia problemy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Globalizacja oraz konsumpcyjny styl życia sprawiają, że pojęcie czasu wolnego nabiera dziś zupełnie innego znaczenia niż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie przechodzi ewolucję – można dziś zaobserwować szeroki wachlarz form spędzania czasu wolnego. Czy każda z tych form jest atrakcyjna dla społeczeństwa? Czy w życiu współczesnego społeczeństwa istnieje w ogóle pojęcie czasu wolnego, czy jest ono jedynie fikcją? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeby kreowania kultury czasu wolnego we współczesnym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat KULTURY CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • czas wolny dzieci i młodzieży,
 • czas wolny człowieka dorosłego,
 • współczesne formy spędzania czasu wolnego,
 • wychowanie do czasu wolnego,
 • niewłaściwe spędzanie czasu wolnego,
 • czas wolny a zdrowie.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Tadeusz Biegański
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Grażyna Cęcelek
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

 

HARMONOGRAM:

do 14.10.2016 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 19.10.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 30.10.2016 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 15.11.2016 - nadsyłanie poprawionych tekstów
(z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentów);
21.11.2016 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
24.11.2016 - e-konferencja naukowa.OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 110,00 zł

Nie ma możliwości, by biernie uczestniczyć w e-konferencji.

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – czas wolny”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 14.10.2016 r.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Formularz zgłoszeniowy, standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są poniżej.Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”

X Ogólnopolska Konferencja
„Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”

 

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 21 kwietnia rozpoczęła się X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Obrady konferencji uroczyście otworzyła prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek Rektor Uczelni.

Podczas uroczystego otwarcia po raz drugi zostały wręczone statuetki „Za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”, które otrzymali: Pani Henryka Majczyk, dr Tomasz Podgórski, dr Michał Siekierzyński (pośmiertnie) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach.

Kapituła konkursu postanowiła także przyznać statuetkę specjalną dla dra Pawła Piątkowskiego – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Część oficjalną uświetnił jubileuszowy tort oraz pokaz zdjęć z pikniku nauczycieli i masażystów.

Podczas trzydniowych obrad zostaną poruszone tematy związane m.in. z zastosowaniem masażu w ginekologii, w onkologii, położnictwie, po zabiegach czy przy wysiłku sportowym. Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat masażu, ujednolicenie jego nauczania oraz metodyki wykonywania. W obradach biorą udział wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy wielu książek, badań i prac naukowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

 

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


Patronat Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański - Przewodniczący
dr n. med. Marek Kiljański
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
mgr Anna Drobnik


Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr n. med. Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: Krzysztof Kassolik


Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący

Członkowie:
dr Bogusława Kowacka
dr Elżbieta Ciejka
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak


Temat wiodący:
"Cele kształcenia w przedmiocie masażu na różnych poziomach edukacji.”

KONFERENCJI TOWARZYSZY SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Patronat honorowy

III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

 Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:


III Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA,
EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE
która odbędzie się
12 maja 2016 roku
Globalizacja fundamentalnie zmieniła świat. Globalizacja gospodarcza, rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także rosnąca mobilność zjednoczyły świat i zdeterminowały tym samym rozwój edukacji, wykraczający poza szczegółowo ustalone wcześniej ramy. W wyniku wszechobecnych przemian zglobalizowany świat stoi w obliczu nowych wyzwań dla współczesnej edukacji. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności edukacji w zglobalizowanym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat EDUKACJI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • wychowanie w świecie konsumpcyjnym,
 • pedagog w dobie globalizacji,
 • uczeń wobec wyzwań zglobalizowanej szkoły,
 • dobre praktyki edukacyjne vs globalizacja,
 • późna dorosłość w perspektywie globalizacji.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGOProf. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Natalia Sejko
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


HARMONOGRAM:

do 08.02.2016 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 11.02.2016 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 15.02.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 21.03.2016 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 25.04.2016 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem uwag recenzentów);
09.05.2016 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
12.05.2016 - e-konferencja naukowa.


OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 110,00 zł

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – Edukacja”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 08.02.2016 r.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Formularz zgłoszeniowy, standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są poniżej.


Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

II MIĘDZYNARODOWA E-KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PEDAGOGIKA XXI WIEKU DYLEMATY I WYZWANIA

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:

II Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, LIFELONG LEARNING
która odbędzie się
10 grudnia 2015 rokuLIFELONG LEARNING – uczenie się przez całe życie jest koncepcją, która ukształtowała się w latach 70-tych XX wieku. Procesy globalizacji implikują szybko postępujący rozwój oraz aktywną partycypację jednostek w życiu społecznym, dlatego też wzrasta znaczenie edukacji na wszystkich etapach życia. Nadrzędnym celem koncepcji lifelong learningu jest upowszechnianie idei kształcenia, niezależnie od wieku czy wcześniej zdobytego doświadczenia zawodowego oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności zawartej w edukacji ustawicznej. Otwierając się na wszystkie środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia LIFELONG LEARNINGU.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat LIFELONG LEARNINGU.Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • edukacja w globalnym świecie,
 • edukacja formalna, nieformalna i incydentalna,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja zawodowa,
 • podnoszenie kwalifikacji w życiu zawodowym,
 • aktywizacja edukacyjna osób starszych,
 • edukacja w dojrzałej i późnej dorosłości.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Natalia Sejko
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Alexander Yudin
(Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Adam Zych
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. nadzw. dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGOHARMONOGRAM:

do 16.10.2015 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 17.10.2015 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 24.10.2015 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 10.11.2015 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 29.11.2015 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem
ewentualnych uwag recenzentów);
06.12.2015 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
10.12.2015 - e-konferencja.OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 90,00 zł

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – Lifelong Learning”

PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 16.10.2015 r.

Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych również na stronie mojasocjologia.pl 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Związki Biologicznie Aktywne w Żywności”

mają zaszczyt zaprosić na

 

Międzynarodową Konferencję Naukową
„Związki Biologicznie Aktywne w Żywności”
15-16 października 2015 w Łodzi

 

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko – Łódzkie Centrum Alergologii
 • Dr hab. inż. Grażyna Budryn. – Politechnika Łódzka
 • Prof. Christiane Kruse Faeste – Narodowy Instytut Weterynarii, Oslo
 • Prof. Vassilis Fotopoulos – Cypryjski Uniwersytet Techniczny, Limassol
 • Prof. dr hab.n.med. Barbara Kamer– Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska –Politechnika Łódzka


Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Adrian Bartos - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Wiesława Krysiak - Politechnika Łódzka
 • Mgr inż. Iwona Majak - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Beata Smolińska - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Michał Sójka - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Witold Sroczyński – Politechnika Łódzka
 • Mgr Agnieszka Szczodrowska - Politechnika Łódzka

Sekretariat Konferencji:

bacif@info.p.lodz.pl

Iwona Majak, Beata Smolińska
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii I Nauk o Żywności
Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
Poland
Telefon: +48 42 631 34 15 lub +48 42 631 34 16

Technologia żywności i związane z nią dyscypliny są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naukowych. Istotnym zagadnieniem, które angażuje uwagę badaczy, jest temat związków biologicznie czynnych w żywności. Pojawia się rosnące zapotrzebowanie na stworzenie nowoczesnej, interdyscyplinarnej platformy wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie. Technolodzy żywności, naukowcy, specjaliści od żywienia, a nawet zwykli konsumenci wykazują zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i jakości żywności. Niezwykle ważną staje się zatem kwestia substancji biologicznie czynnych, ich występowania w żywności oraz oddziaływania na ludzki organizm.

 

Tematyka konferencji:

 • Szerokie spektrum związków, które można zaliczyć do biologicznie czynnych
 • Aspekty zdrowotne związane z substancjami biologicznie aktywnymi obecnymi w żywności
 • Mechanizmy działania związków biologicznie czynnych
 • Metody oznaczania poszczególnych związków
 • Zawartość określonych związków w produktach żywnościowych
 • Zmiany ich zawartości i aktywności w procesach technologicznych oraz podczas przechowywania
 • Interakcje z innym składnikami żywności
 • Związki biologicznie czynne w żywności modyfikowanej i żywności funkcjonalnej
 • Rola tych związków w suplementach diety

Kalendarz uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa: do 15.08.2015 r.
Przesłanie streszczeń wystąpień: do 31.08.2015 r.
Wniesienie opłaty obniżonej: do 15.07.2015 r.
Wniesienie opłaty pełnej: do 30.09.2015 r.
Powiadomienie autorów streszczeń o akceptacji nadesłanych materiałów: do 20.09.2015 r.

Fizjoterapeuci z całej Polski na IX Ogólnopolskiej konferencji „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii”

Ponad 150 osób z całej Polski bierze udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Uczestników, prelegentów, sponsorów oraz wszystkich zaproszonych gości w salach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przywitał Rektor Uczelni prof. dr hab. Marian Szpakowski.

Podczas uroczystego otwarcia po raz pierwszy zostały wręczone statuetki „Za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”, które otrzymali: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gniezno,


dr Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Leszek Magiera, Henryk Pawlak, Zbigniew Pietras, dr Zygmunt Prochowicz oraz Adam Zborowski.

 

Ideą tych wyróżnień jest chęć docenienia i uhonorowania osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju masażu w Polsce. Dyplomy oraz statuetki dla wyróżnionych ufundowała firma Habys.

Podczas trzydniowego spotkania zostaną poruszone tematy związane z masażem leczniczym, sportowym i kosmetycznym. Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat masażu, ujednolicenie jego nauczania oraz metodyki wykonywania. W obradach biorą udział wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy wielu książek, badań i prac naukowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

 

Wykładom i warsztatom towarzyszy salon profesjonalnych produktów i narzędzi dydaktycznych do wykonywania i nauczania masażu, w którym biorą udział firmy Habys, Lurgus i BTL – partnerzy konferencji.

 

http://tvtoya.pl/news/show/10081 

 

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Patronat Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Marian Szpakowski - przewodniczący

dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
dr Tomasz Lenkowski
mgr Anna Drobnik


Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: Krzysztof Kassolik


Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący
Członkowie:
dr Bogusława Kowacka
dr Elżbieta Ciejka
mgr Magdalena Uszałowicz
mgr Irmina Garczyńska
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

TEMAT KIERUNKOWY:
„Rola metodyki nauczania masażu na różnych szczeblach edukacji”

TEMATY WIODĄCE:
· Masaż w różnych jednostkach chorobowych
· Znaczenie masażu w kosmetologii i odnowie biologicznej
· Ujednolicenie metodyki wykonywania masażu na różnych poziomach edukacji zawodowej


KONFERENCJI TOWARZYSZY SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Miejsce obrad: sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

Galeria:

I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na

I Ogólnopolską E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
która odbędzie się
21 maja 2015 rokuKim jest PEDAGOG we współczesnym świecie? Jak postrzegany jest przez społeczeństwo? Jaka jest rola PEDAGOGA w XXI wieku? Jaka jest misja PEDAGOGA i przed jakimi wyzwaniami cywilizacyjnymi stoi współczesny PEDAGOG?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe i inne pytania oraz podjęcie dyskusji w obszarze Pedagogiki XXI wieku i dylematów z nią związanych z Naukowcami z całej Polski. Otwierając się na wszystkie środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia PEDAGOGA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji z całej Polski, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat Pedagoga we współczesnym świecie.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • Pedagog w procesie edukacyjnym;
 • Pedagog w kreowaniu przestrzeni społecznej;
 • Pedagog wobec potrzeb współczesnego społeczeństwa;
 • Pedagog w procesie opieki w różnych okresach życia jednostki;
 • Pedagog w procesie wychowania i resocjalizacji.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. nadzw. dr hab. Adam Solak
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. Daniel Mara
(LucianBlagaUniversity in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Chrobak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Karpińska
(Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. nadzw. dr hab. Lidia Marszałek
(Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Miąso
(Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)

Prof. nadzw. dr hab. Alina Rynio
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Assist. prof. dr Elena Lucia Mara
(LucianBlagaUniversity in Sibiu, Rumunia)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Katarzyna Paszyn
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


HARMONOGRAM:

do 05.03.2015 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 08.03.2015 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 15.03.2015 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 05.04.2015 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 30.04.2015 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem ewentualnych uwag recenzentów);
18.05.2015 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
21.05.2015 - e-konferencja.OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 60,00 zł

NUMER KONTA
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: "imię_nazwisko - E-konferencja - Pedagog"


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka.


ZGŁOSZENIA:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 05.03.2015 r.

created by: Strony Internetowe Łódź