Erasmus

Aktualności CEIE

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie BHP

Przedstawiciele WSBiNoZ uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerskim organizowanym w Turcji przez Uniwersytet w Gaziantep. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci takich krajów jak: Włochy, Słowenia czy Hiszpania. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolenia profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu edukacyjnego HEALTH - An Applicable Curriculum on Occupational Health and Safety for Occupational Health and Safety Professionals (numer projektu: 2017-1-TR01-KA202-045736) finansowanego z programu Erasmus +.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz odwiedzenia strony projektu www.mepohs.com.

WSBiNoZ uczestnikiem konferencji w Turcji poświęconej problematyce BHP

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego HEALTH, który adresowany jest do obecnych jak i przyszłych specjalistów z zakresu BHP. Celem projektu jest utworzenie wspólnego programu nauczania w katalogu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W projekcie współpracują instytucje z 5 krajów partnerskich: Turcji, Niemców, Hiszpanii, Słowenii oraz Polski, która reprezentowana jest właśnie przez naszą Uczelnię.

Przedstawiciele WSBiNoZ uczestniczyli w konferencji poświęconej pierwszym rezultatom projektu, tj. wynikom analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych w grupie 250 profesjonalistów BHP. Wydarzenie dostarczyło okazji do wymiany doświadczeń i porównania wymagań edukacyjnych wobec tej grupy zawodowej w różnych rejonach świata.

Konferencja zorganizowana była przez Uniwersytet w Gaziantep w południowej Turcji.

Projekt LIKE – międzynarodowe spotkanie projektowe w Perugii

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem europejskiego projektu edukacyjnego LIKE - Life skills for improving primary school environment (umiejętności życiowe dla poprawy środowiska w szkole podstawowej), realizowanego w ramach programu Erasmus + w latach 2018-2020. W projekcie uczestniczą instytucje z: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Bułgarii.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji oraz zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe uczniów.

W ramach przekonania, że lepiej zapobiegać niż leczyć zamierzamy nasze działania skierować do grupy uczniów młodszych, tj. dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Wierzymy, że rozwój takich kompetencji jak: inteligencja emocjonalna, asertywność czy empatia, jest w stanie w znacznym stopniu uchronić przed niepowodzeniami szkolnymi w przyszłości.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu: www.likeproject.eu.

Ekipa Medyka w Biegu Kobiet!

W minioną niedzielę ekipa Medyka wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu Biegu Kobiet – Zawsze Pier(w)si.

Na naszym stoisku uczestniczki, zawodniczki, kibice i gości mogli skorzystać z porad dietetycznych, konsultacji specjalisty chirurgii onkologicznej oraz porad eksperta w zakresie aktywności fizycznej dla osób chorych na nowotwory. Nasze wydarzenie realizowaliśmy w ramach projektu międzynarodowego Oncology Games
Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

Trzecie międzynarodowe spotkanie w projekcie ICARO za nami

W zeszłym tygodniu gościliśmy w WSBiNoZ przedstawicieli szkół oraz organizacji szkoleniowych z Hiszpanii, Słowenii i Włoszech. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w projekcie ICARO, którego zadaniem jest realizacja warsztatów zmierzających do ograniczenia agresywnego zachowania wśród nastoletnich uczniów oraz opracowanie podręcznika stanowiącego kompendium ćwiczeń oraz metod pracy do realizacji podobnych praktyk przez nauczycieli.

Opracowany w projekcie podręcznik zostanie przetłumaczony na język polski i zamieszczony w sekcji poświęconej Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w przyszłym roku szkolnym.

Tymczasem zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

www.icaro-project.com/en/

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu ICARO

Już we wtorek w WSBiNoZ odbędzie się międzynarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu ICARO. Odwiedzą nas goście z Hiszpanii, Słowenii oraz Włoszech.

Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy
w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej oraz indywidualnego wsparcia. Projekt ICARO to: ocena potrzeb zawodowych nauczycieli odnośnie pracy
z młodzieżą przejawiającymi skłonności do agresji, stworzenie programu nauczania oraz podręcznika z nowymi narzędziami oraz metodami opartymi na założeniach edukacji nieformalnej, praca
z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

Partnerem projektu jest Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi.

Spartakiada Św. Mikołaja z WSBiNoZ

W Szkole Podstawowej nr 172 Łodzi odbyła się Spartakiada Św. Mikołaja! Wydarzenie zorganizowało działające w naszej Uczelni Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w ramach projektu M.A.P.S (nr 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP www.comewithusapp.eu). Dzieciaki wzięły udział w różnorodnych konkurencjach sportowych – były wyścigi, zabawy z piłką, świąteczne krzyżówki rebusy, a przede wszystkim moc radości i uśmiechu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe medale!

Spartakiada to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia inicjatywa zorganizowana razem przez Uczelnię i Szkołę Podstawową nr 172. Przedstawiciele władz obu placówek podpisali umowę o współpracy, która zakłada wzajemną promocję i wspólne inicjatywy edukacyjne.

Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej - relacja z seminarium

Z końcem listopada Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu zakończyła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego NAR-SPI – Narrative Educational resources for socio- professional inclusion - Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (2015-1-BE01-KA204-013206). Wydarzeniem wieńczącym inicjatywę było seminarium poświęcone problematyce wykluczenia społecznego i zawodowego. Podczas konferencji zaprezentowano utworzoną w projekcie platformę e-learningową, której treści odnoszą się do zagadnień z zakresu psychologii społecznej i ekonomii zatrudnienia. Eksperci wypowiadali się na temat stereotypów mogących prowadzić do wykluczenia.

Platforma utworzona w ramach projektu NAR-SPI dostępna jest dla wszystkich pod adresem www.narspi.org w sekcji poświęconej rezultatom projektu.

created by: Strony Internetowe Łódź