Erasmus

Aktualności CEIE

Spartakiada Św. Mikołaja z WSBiNoZ

W Szkole Podstawowej nr 172 Łodzi odbyła się Spartakiada Św. Mikołaja! Wydarzenie zorganizowało działające w naszej Uczelni Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w ramach projektu M.A.P.S (nr 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP www.comewithusapp.eu). Dzieciaki wzięły udział w różnorodnych konkurencjach sportowych – były wyścigi, zabawy z piłką, świąteczne krzyżówki rebusy, a przede wszystkim moc radości i uśmiechu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe medale!

Spartakiada to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia inicjatywa zorganizowana razem przez Uczelnię i Szkołę Podstawową nr 172. Przedstawiciele władz obu placówek podpisali umowę o współpracy, która zakłada wzajemną promocję i wspólne inicjatywy edukacyjne.

Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej - relacja z seminarium

Z końcem listopada Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu zakończyła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego NAR-SPI – Narrative Educational resources for socio- professional inclusion - Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (2015-1-BE01-KA204-013206). Wydarzeniem wieńczącym inicjatywę było seminarium poświęcone problematyce wykluczenia społecznego i zawodowego. Podczas konferencji zaprezentowano utworzoną w projekcie platformę e-learningową, której treści odnoszą się do zagadnień z zakresu psychologii społecznej i ekonomii zatrudnienia. Eksperci wypowiadali się na temat stereotypów mogących prowadzić do wykluczenia.

Platforma utworzona w ramach projektu NAR-SPI dostępna jest dla wszystkich pod adresem www.narspi.org w sekcji poświęconej rezultatom projektu.

created by: Strony Internetowe Łódź