Erasmus

Aktualności CEIE

Pierwsze kroki projektu SCALE

Studenci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są coraz liczniejszą grupą na uczelniach wyższych, a system edukacji i wykładowcy muszą sprostać ich potrzebom i wyjść na przeciw chęci zdobycia wykształcenia.

Między innymi dysleksja, dyskalkulia, autyzm ale również depresja czy ograniczenia sensoryczne będą obszarem badań przeprowadzanych w ramach projektu SCALE.

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu mieli przyjemność gościć na spotkaniu w University of Worcester w Wielkiej Brytanii, który jest koordynatorem projektu. Pozostałymi partnerami są AFORISMA societa' cooperativa A.FO.RI.S.MA. z Włoch oraz CECE - Confederacion Espanola de centros de ensenanza asosiacion C.E.C.E. z Hiszpanii.

University of Worcester ma ogromne doświadczenie w zakresie rozwiązań „włączających” i integracyjnych dla studentów z różnego rodzaju szczególnymi potrzebami. Wcześniej zaangażowany był w projekt SCIPS https://scips.worc.ac.uk/project/ do którego SCALE ma w znacznej części nawiązywać.

W ramach prac projektowych zidentyfikowane zostaną potrzeby wykładowców w zakresie pracy ze studentami o szczególnych potrzebach, oraz, co bardzo istotne wymienione zostaną stosowane w różnych instytucjach partnerskich praktyki dotyczące rozwiązywania istniejących problemów. Efektem współpracy ma być zestaw narzędzi on line służących wykładowcom.

Partnerzy projektu EXPERTISE spotkali się po raz czwarty w Portugalii

EXPERTISE to projekt dotyczący wymiany praktyk w celu edukowania, rozpoznawania i szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu. Realizowany w ramach programu Erasmus+.

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 i będzie realizowany przez okres 24 miesięcy (do końca sierpnia 2019 r.).  Głównym koordynatorem jest hiszpańska instytucja Paula Montal, która we współpracy z ASPECT (Bułgaria), ACP (Grecja), VsIEduplius (Litwa), WSBiNoZ (Polska) i PROANDI (Portugalia) realizuje działania w zakresie rozwijania szeroko rozumianych kompetencji społecznych oraz kształtowania umiejętności identyfikowania potrzeb u trenerów/wychowawców/edukatorów pracujących z młodymi ludźmi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o mniejszych możliwościach oraz ograniczonych perspektywach.  Działania są prowadzone tak aby zagwarantować młodym integrację społeczną i ułatwić poprzez szkolenia i adekwatną edukację wejście na rynek pracy. 

W ramach projektu,  w dniach 28-30 października 2018 r. w miejscowości Póvoa de Varzim (Portugalia),  odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie, organizatorem był partner portugalski - Proandi. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Grecji, Litwy, Portugalii, Polski, Hiszpanii oraz Bułgarii. Głównym celem było zapoznanie się z działalnością Proandi oraz praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą. Portugalski partner podzielił się fachową wiedzą na temat wykorzystywanych narzędzi w edukacji młodych ludzi. Uczestnicy spotkania w trakcie zorganizowanych warsztatów mieli okazję, wspólnie z uczniami Proandi, omówić zagadnienia dotyczące emocji, jak również poznać praktyczne znaczenie inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do różnych sytuacji społecznych i środowisk funkcjonowania ludzi.

Jako przykład dobrej praktyki Proandi zaprezentowało metodę MOOD METER („miernik” rozpoznawania emocji), która daje możliwość rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji, dokonania oceny tych emocji i umiejętności zarządzania nimi w środowisku pracy. Narzędzie to może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach i być dostosowywane do określonych grup docelowych.

Kolejne spotkanie w ramach projektu oraz wymiana praktyk w zakresie rozwoju umiejętności intra i interpersonalnych odbędzie się w kwietniu br., a instytucją goszczącą będzie Eduplius z Litwy. Ostatnie, szóste spotkanie partnerskie w ramach projektu, którego organizatorem będzie WSBiNoZ,  zaplanowane jest w Polsce pod koniec maja 2018 r.   

Działania projektowe można na bieżąco śledzić:

na stronie Facebook  (https://www.facebook.com/expertiseproject/)

oraz na oficjalnej stronie projektu  (http://www.expertiseproject.eu/).  

Zaproszenie na seminarium organizowane w ramach projektu CHOICE: Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów

Data: 17 października 2018

Godziny: 11:00-16:30

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, Łódź (wjazd od ulicy Milionowej)

Organizator: Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

HEALTH - Międzynarodowa współpraca w dziedzinie BHP

Przedstawiciele WSBiNoZ uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerskim organizowanym w Turcji przez Uniwersytet w Gaziantep. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci takich krajów jak: Włochy, Słowenia czy Hiszpania. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolenia profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu edukacyjnego HEALTH - An Applicable Curriculum on Occupational Health and Safety for Occupational Health and Safety Professionals (numer projektu: 2017-1-TR01-KA202-045736) finansowanego z programu Erasmus +.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz odwiedzenia strony projektu www.mepohs.com.

WSBiNoZ uczestnikiem konferencji w Turcji, poświęconej problematyce BHP (HEALTH)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego HEALTH, który adresowany jest do obecnych jak i przyszłych specjalistów z zakresu BHP. Celem projektu jest utworzenie wspólnego programu nauczania w katalogu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W projekcie współpracują instytucje z 5 krajów partnerskich: Turcji, Niemców, Hiszpanii, Słowenii oraz Polski, która reprezentowana jest właśnie przez naszą Uczelnię.

Przedstawiciele WSBiNoZ uczestniczyli w konferencji poświęconej pierwszym rezultatom projektu, tj. wynikom analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych w grupie 250 profesjonalistów BHP. Wydarzenie dostarczyło okazji do wymiany doświadczeń i porównania wymagań edukacyjnych wobec tej grupy zawodowej w różnych rejonach świata.

Konferencja zorganizowana była przez Uniwersytet w Gaziantep w południowej Turcji.

Projekt EXPERTISE – drugie spotkanie partnerskie w Atenach

Ekipa projektu EXPERTISE spotkała się po raz drugi, tym razem w stolicy Grecji – Atenach. Gospodarzem spotkania była organizacja pozarządowa – Active Citizens Partnership.

Dzięki zorganizowanym warsztatom, uczestnicy spotkania zyskali możliwość sprawdzenia swoich sił w różnych technikach z obszaru storytellingu, autoprezentacji i negocjacji. Ponadto  partnerstwo projektu zostało zaproszone do zwiedzenia ośrodka dla uchodźców i poznania sytuacji tamtejszej społeczności. Rozmawialiśmy o problematyce różnic kulturowych, integracji językowej oraz konieczności kształcenia zawodowego w celu usamodzielnienia i aktywnego włączenia społecznego mieszkających tam rodzin.

Niezapomnianym elementem spotkania była wizyta na Akropolu.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.expertiseproject.eu.

Projekt LIKE – międzynarodowe spotkanie projektowe w Perugii

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem europejskiego projektu edukacyjnego LIKE - Life skills for improving primary school environment (umiejętności życiowe dla poprawy środowiska w szkole podstawowej), realizowanego w ramach programu Erasmus + w latach 2018-2020. W projekcie uczestniczą instytucje z: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Bułgarii.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji oraz zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe uczniów.

W ramach przekonania, że lepiej zapobiegać niż leczyć zamierzamy nasze działania skierować do grupy uczniów młodszych, tj. dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Wierzymy, że rozwój takich kompetencji jak: inteligencja emocjonalna, asertywność czy empatia, jest w stanie w znacznym stopniu uchronić przed niepowodzeniami szkolnymi w przyszłości.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu: www.likeproject.eu.

Ekipa Medyka w Biegu Kobiet!

W minioną niedzielę ekipa Medyka wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu Biegu Kobiet – Zawsze Pier(w)si.

Na naszym stoisku uczestniczki, zawodniczki, kibice i gości mogli skorzystać z porad dietetycznych, konsultacji specjalisty chirurgii onkologicznej oraz porad eksperta w zakresie aktywności fizycznej dla osób chorych na nowotwory. Nasze wydarzenie realizowaliśmy w ramach projektu międzynarodowego Oncology Games
Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

Trzecie międzynarodowe spotkanie w projekcie ICARO za nami

W zeszłym tygodniu gościliśmy w WSBiNoZ przedstawicieli szkół oraz organizacji szkoleniowych z Hiszpanii, Słowenii i Włoszech. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w projekcie ICARO, którego zadaniem jest realizacja warsztatów zmierzających do ograniczenia agresywnego zachowania wśród nastoletnich uczniów oraz opracowanie podręcznika stanowiącego kompendium ćwiczeń oraz metod pracy do realizacji podobnych praktyk przez nauczycieli.

Opracowany w projekcie podręcznik zostanie przetłumaczony na język polski i zamieszczony w sekcji poświęconej Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w przyszłym roku szkolnym.

Tymczasem zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

www.icaro-project.com/en/

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu ICARO

Już we wtorek w WSBiNoZ odbędzie się międzynarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu ICARO. Odwiedzą nas goście z Hiszpanii, Słowenii oraz Włoszech.

Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy
w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej oraz indywidualnego wsparcia. Projekt ICARO to: ocena potrzeb zawodowych nauczycieli odnośnie pracy
z młodzieżą przejawiającymi skłonności do agresji, stworzenie programu nauczania oraz podręcznika z nowymi narzędziami oraz metodami opartymi na założeniach edukacji nieformalnej, praca
z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

Partnerem projektu jest Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi.

Projekt EXPERTISE – wymiana doświadczeń w Hiszpanii

EXPERTISE - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu - jest międzynarodową inicjatywą, której realizacja zaplanowana jest do 31.08.2019. Koordynatorem projektu jest instytucja hiszpańska – Collegium Paula Montal z Logrono w regionie La Rioja. Ponadto w projekcie uczestniczą organizacje z: Bułgarii, Grecji, Litwy oraz Portugalii.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ludzi młodych, zwłaszcza tych
o mniejszych możliwościach, w kontekście rozwoju ich kompetencji intra- i interpersonalnych, sprzyjających społecznemu włączeniu i umożliwiających im płynniejsze przejście ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy.

Pierwsze spotkanie to doskonała okazja do poznania ludzi reprezentujących różne instytucje europejskie, a także wymiany kulturowej.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, odwiedź naszą stronę: https://www.facebook.com/expertiseproject/

Projekt ICARO - Warsztaty z przeciwdziałania agresji

W ramach projektu ICARO partnerzy projektu mieli za zadanie przeprowadzić roczne warsztaty dla uczniów w wieku 11-16 lat. Warsztaty w Polsce były realizowane w Publicznym Gimnazjum nr  40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi i objęły grupę 38 uczniów klasy 2 i 3 tejże szkoły. W ramach zajęć młodzież uczyła się m.in.: wyrażania swoich uczuć, empatii wobec drugiego człowieka, lepszego rozumienia siebie oraz okoliczności, które wywołują agresywne zachowania, a także umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.

Wykorzystane w trakcie warsztatów ćwiczenia i metody pracy zostaną zamieszczone w podręczniku, który upubliczniony zostanie w roku szkolnym 2018/2019.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły: www.gim40.szkoly.lodz.pl oraz strony projektu www.icaro-project.com.

Projekt ICARO – międzynarodowe spotkanie w Perugii

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w październiku 2017 roku w Perugii. Gospodarzami spotkania była włoska instytucja szkoleniowa – TUCEP, z którą WSBINOZ współpracuje już od przeszło 6 lat. Ponadto w delegacji uczestniczyli reprezentanci Hiszpanii oraz Słowenii.

Projekt ICARO to realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.icaro-project.com.

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu ICARO

Projekt ICARO ma na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z uczniami z problemami agresji i adaptacji w szkole. Z tego względu realizatorzy projektu zaprosili 24 nauczycieli z Włoch, Polski, Słowenii i Hiszpanii do uczestnictwa w tygodniowych warsztatach na południu Hiszpanii, w Caravaca de la Cruz. Uczestnicy wyposażeni w nowe metody pracy, pozytywny nastrój, energię oraz wręcz zabójcze dawki słońca wrócili do swoich krajów, gdzie ich zadaniem będzie teraz rozpowszechnianie zdobytych umiejętności wśród swoich kolegów po fachu oraz wdrażanie ich wśród swoich uczniów.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu: www.icaro-project.com.

ICARO - Inauguracja międzynarodowego projektu o przeciwdziałaniu przemocy

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu realizuje europejski projekt edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy wśród uczniów w wieku 11-16 lat. Do udziału w inicjatywie zaproszeni zostaliśmy przez instytucję z Hiszpanii – Euroaccion, która od lat aktywnie działa w obszarze rozwoju kompetencji emocjonalnych i budowania samoświadomości wśród młodzieży. Projekt nosi tytuł ICARO – Preventing school violence through emotional education (numer: 2016-1-ES01-KA201-025508) i będzie realizowany do sierpnia 2018 roku przez organizacje reprezentujące 4 kraje europejskie: Polskę, Włochy, Słowenię i wspomnianą już Hiszpanię.

Tematyka projektu jest szczególnie bliska działalności Uczelni. Na podstawie analizy dotychczasowych badań realizowanych w Polsce wynika, że dzieci narażone są na cały wachlarz zachowań agresywnych w szkole, w tym głównie agresję werbalną i relacyjną, która najczęściej przejawia się wykluczeniem bądź odtrąceniem od grupy. Nowym zjawiskiem jest też agresja cyfrowa, tzw. cyberbullying, której ofiarami są głównie dziewczęta. Problem stanowi również przemoc fizyczna, która z kolei znacznie częściej dotyka chłopców (na podstawie Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań, IBE 01/2014). Partnerstwo projektu ICARO wierzy, że dzięki edukacji opartej na emocjach, uczniowie będą w stanie ukształtować w sobie takie kompetencje, które umożliwią im efektywniejsze radzenie sobie z frustracją, konfliktami czy złością.

W ramach projektu ICARO współpracujemy z Publicznym Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi.

created by: Strony Internetowe Łódź