Poznaj nas bliżej...

Katedra Kosmetologii

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

tsbieganski@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - profesor zwyczajny Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2015 – obecnie - konsultant ds. radiologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1998 – 2014 – kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 2004 – 2009 – kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1991  - 1991   kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1986 –  1991  lekarz radiolog w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1984 – 1986   docent w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1974 – 1984   adiunkt w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1970 – 1974   asystent w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 profesor zwyczajny nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1992 i 1989 – dwa stopnie specjalizacji w dziedzinie radiologii – Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny)
 • 1984 -  stopień stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie patofizjologii Akademia Medyczna w Łodzi
 • 1974 – stopień doktora nauk medycznych – Akademia Medyczna w Łodzi      
 • 1985 – 1986  Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy  Uniwersytetu w  Marburgu (Niemcy)
 • 1978 – 1979    Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy Uniwersytetu w  Kolonii (Niemcy)

Wybrane publikacje:

 • Mierzewska H., Rydzanicz M., Biegański T., Kosińska J., Mierzewska – Schmidt M., Ługowska A., Pollak A., Stawiński P., Walczak A., Kędra A., Obersztyn E., Płoski R., Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease, Clinical Genetics 04/2016; DOI: 10.1111/cge.1279
 • Leszczyńska K., Wilczyńska M., Talar T., Żarkowska – Szaniawska A., Barańska D., Gwizdała D., Biegański T., Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych, Ginekologia Polska 2015, 86: 774 – 781
 • Gwizdała D., Wilczyńska M., Talar T., Gulczyńska E., Biegański T., Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienia wstępne, Ginekologia Polska 2013, 84: 862-870
 • Bieganski T., Jamsheer A., Sowinska A., Baranska D., Niedzielski K., Kozłowski K., Czarny-Ratajczak M.,  Three New Patients With FATCO: Fibular agenesis with ectrodactyly, American Journal of  Medical Genetics Part A. 2012, 158A:1542-1550

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa w pediatrii
 • Genetyczne choroby kości
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące oraz ochrona radiologiczna pacjenta
 • Metabolizm amin biogennych
prof. dr hab. n. med. Mirosław Mussur

Kontakt:

 

Dr hab.n.med. Mirosław Mussur

profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

lahu@lahu.com.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 1981-2014 – adiunkt; Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • 2005-2006 p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku; od czerwca 2006 do 31.12.2007  konsultant wojewódzki ds. kardiochirurgii Województwa Podlaskiego;
 • 2007 – 2007 p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA w Warszawie;
 • 1978-1981 – lekarz; kierownik Poradni Międzyzakładowej;  ZOZ Poddębice.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2003 - stopień naukowy doktora habilitowanego; temat rozprawy: „Udział komórek tucznych w niedokrwienno-reperfuzyjnym uszkodzeniu mięśnia sercowego- badania doświadczalne i kliniczne”; Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • 1997 – staż w Klinice Kardiochirurgii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen, Holandia;
 • 1994 - II stopień specjalizacji w zakresie kardiochirurgii;
 • 1990 - obrona pracy pt. „Wpływ mediatorów receptorów histaminowych H1 i H2 na gojenie się ran skóry u szczurów”  i uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych; Akademia Medyczna w Łodzi.
 • 1983 - I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

 

Członek grup badawczych w Akcjach COST:

 • COST BM0806  “Recent Advances in Histamine Receptor H4R Research” (styczeń 2009 – listopad 2012)                                                                                                                                                   
 • COST BM1007  “Mast Cell and Basophils – Targets for Innovative Therapies” (marzec 2011 – marzec 2015).
 • COST CM1103    “Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain”  (listopad 2011 – listopad 2015)                                                                                                                                                

 

Inne, m.in.: granty MNiSW

 • 2012/04/M/NZ4/00212 Nr UM 507/5-087-02/507-50-008 Wpływ supresji sygnalizacji histaminowej na przebieg i późniejsze skutki zapalenia mięśnia sercowego. Badania na szczurach z eksperymentalnym autoimmunologicznym myocarditis. Okres realizacji:  Czerwiec 2012- Luty 2015

Wybrane publikacje:

 • Fogel WA, Unzeta M, Stasiak A, Mussur M, Bolea I. PF 9601N Against Cognitive Impairment? Studies on a Rat Model of chronic Cerebral Hypoperfusion. Workshop on Drug Targeting Working Groups COST D34 001, 003, 005 and 006, La Petite Pierre, France, May 29 - 31, 2008.                                    
 • Stasiak A, M. Mussur, M.  Unzeta, K. Kiec-Kononowicz and W.A Fogel: CNS histamine in rat model of vascular dementia. 38th Meeting of the European Histamine Research Society, Fulda, 13-16 May, 2009
 • M Mussur, J Kobos, WA Fogel. Sarco(Endo)plasmic Reticulum Ca(2+)ATPase (SERCA) expression in experimental heart ischemia-reperfusion injury; effects of histamine and histamine receptor ligands. The 40th Meeting of the European Histamine Research Society, Sochi, Russia, May 11 - 14, 2011
 • Stasiak A, Mussur M, Unzeta M, Samadi A, Marco JL, Fogel WA. Effects of monoamine system directed multitarget drug on rat brain amine transmitters and on cognitive functions in rat model of vascular dementia. The 40th Meeting of the European Histamine Research Society, Sochi, Russia, May 11 - 14, 2011
 • Mussur M, Stasiak A,  Nożyński J,  Zembala M,  Kobos J,  Fogel WA  Mast cells, endothelial proliferation and capillary tube formation in myocardia  of patients with end-stage primary dilated or ischemic cardiomyopathy. The 41th Meeting of the European Histamine Research Society, Belfast, UK, May 2-5, 2012
 • Effects of novel monoamine oxidases and cholinesterases targeting compounds on brain neurotransmitters and behavior in rat model of vascular dementia. Stasiak A, Mussur M, Unzeta M, Samadi A, Marco-Contelles J, Fogel WA. Curr Pharm Des; 20 (2): 161-171.   IF  3.452  35
 • Hepatocyte transplants improve liver function and encephalopathy in portacavally shunted rats. Fogel WA, Stasiak A, Maksymowicz M, Kobos J, Unzeta M, Mussur M. CNS Neurosci Ther. 2014 Jul;20(7):685-91. doi: Epub 2014 Apr 10.      IF 3.931      35
 • The central histamine level in rat model of vascular dementia. Stasiak A, Mussur M, Unzeta M, Lazewska D, Kiec-Kononowicz K, Fogel WA. J Physiol Pharmacol, 62 (5) 549-58.
 • Can we use adenosine diphosphate (ADP) to study „aspirin resistance”? The Janus faces of ADP-triggered platelet aggregation. M.Dobaczewski, J.Golański, T.Kowalski, M.Nocuń, M.Rózalski, B.Kostka, O.Ulicna, M.Mussur, L.Markuszewski, C.Watała. Pharmacological Reports 2008,60,361-368.
 • Off-pump coronary artery bypass grafting – the alternative way of myocardial revascularization. J.Gruda, M.Banach, M.Mussur. Folia Cardiol.2004,4:255-264
 • Influence of preischemic triiodothyronine supplementation on hemodynamic function and metabolism of reperfused isolated rat. P.Kazimierczak, A.Polak, M.Mussur. Med Sci Monit 2004,10(10):BR381-7
 • Protease inhibitor leupeptin attenuates myocardial stunning in rat heart. T.Rudzński, M.Mussur jr, Z.Gwiazda, M.Mussur Med Sci Monit 2004,10(1):BR4-10

Zainteresowania badawcze:

Starzenie się skóry; wpływ histaminy i ligandów receptorów histaminowych na tkankę łączną i proces gojenia się ran skóry

dr Wiesława Bilińska

Kontakt:

 

dr n. med. Wiesława Bilińska

adiunkt

wbilinska@poczta.onet.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zainteresowania badawcze:

Obszar zainteresowań zawodowych: anatomia człowieka oraz dyscypliny kliniczne – diabetologia, endokrynologia, nefrologia.

 

dr Elżbieta Ciejka

Kontakt:

 

Elżbieta Ciejka

adiunkt

e.ciejka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi – starszy asystent 
 • 2009 – 2014 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, fizjoterapeuta
 • 2008 – 2013 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku – starszy wykładowca przedmiotów zawodowych
 • 2007 - nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – starszy wykładowca,  adiunkt
 • 2006  -  2012 Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS w Łodzi - kierownik gabinetów fizjoterapii, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • 2000  -  2006 Zespół  Opieki  Zdrowotnej  dla  Szkół  Wyższych  PLMA  w  Łodzi -  starszy  asystent
 • 1997 -  2009 Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi- nauczyciel przedmiotów zawodowych: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii w czasopismach branżowych
 • Aktywny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów z zakresu fizjoterapii
 • W latach 2006-2008 współorganizator i uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż organizowanych przez Policealną Szkołę Medyczną nr 2 w Łodzi, a od 2010 roku współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno – Naukowo - Przedmiotowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, sekretarz oddziału łódzkiego PTF
 • Członek Klubu „Ludzie Masażu” w Polsce
 • Praca w programie w ramach działalności statutowej UM w Łodzi pt.: "Udział reaktywnych form tlenu w mechanizmie stresu oksydacyjnego”

Wybrane publikacje:

 • Ciejka E., Skibska B., Gorąca A.: Wpływ ELFMF na zawartość IL-6 w narządach szczura. Medycyna Pracy 2017;68(4), praca w druku
 • Ciejka E., Santorek R., Makosa G.: Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego – opis przypadku. Fizjoterapia Polska. 2016, 4(16):116-121.
 • Ciejka E, Jakubowska E, Zelechowska P, Huk-Kolega H, Kowalczyk A, Goraca A.: Effect of extremely low frequency magnetic field on glutathione in rat muscles.
  Medycyna Pracy 2014, 65(3):343-9.
 • Ciejka E., Kowalczyk A., Gorąca A.: Influence of extremely low frequency magnetic field on total protein and –SH groups concentrations in liver homogenates. Med Pr 2014;65(5):639–644
 • Huk-Kolega H, Ciejka E, Skibska B, Kowalczyk A, Goraca A:  
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-alpha in spleen homogenates. Pol Merkur Lekarski. 2014 Jun;36(216):379-81.      
 • Ciejka E., P Kleniewska, B Skibska and A Goraca:  Effects of extremely low frequency magnetic field on oxidative balance in brain of rats. J Physiol Pharmacol 2011,62(6):657-61.
 • Gorąca A., Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Ciejka E., 
  Skibska B.:  Lipoic acid - biological activity and therapeutic potential.Pharmacol Rep 2011, 63(4):849-58. 
 • Ciejka E.,Skibska B.,Kleniewska P.,Goraca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXIX(174): 361-364.
 • Ciejka E., Goraca A., Skibska B.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura. Inżynieria Biomedyczna 2010, 16(3); 224-226
 • Gorąca A., Ciejka E., Piechota A.: Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart. Journal of Physiology and Pharmacology, 2010, 61: 333-339.
 • Ciejka E., Wiechna K.: Wpływ terapii ultradźwiękowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów poddanych nadźwiękawianiu. Polski Merkuriusz Lekarski, 2009, XXVII(157): 26-29.
 • Ciejka E., Wójtowicz K.: Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,LI,:  189-193.
 • Ciejka E., Kubik-Misiewicz D.: Analiza wpływu procesu usprawniania na wydolność oddechową u pacjentów z bólami w odcinku szyjnym kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,  LI,2:109-114.
 • Ciejka E.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. Inżynieria Biomedyczna, 2009,15(3):198-200.
 • Ciejka E., Gorąca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zdolność antyoksydacyjną osocza i częstość skurczu serca. Wiadomości Lekarskie, 2009, tom LXII, Nr 2:81-86.

Zainteresowania badawcze:

 • Biologiczne oddziaływanie czynników fizycznych na organizmy żywe, mechanizm stresu oksydacyjnego
 • Terapia powięziowa
dr Ewa Joss-Wichman

Kontakt:

 

 

Dr n. med. Ewa Joss-Wichman

adiunkt

ewajw@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2007 – obecnie - specjalista dermatolog w Centrum Medycznym Allmed w Łodzi
 • 2003 – obecnie – specjalista dermatolog w Centrum Medycznym Luxmed Łodzi,
 • 1996 – 2005 – asystent w Klinice Dermatologii UM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Doktorat w 2004 z zakresu łysienia plackowatego

Wybrane publikacje:

 • Broniarczyk-Dyła G., Żak-Prelich M., Joss-Wichman E., Dubla-Berner M.: Soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R) and intereukin 8 (IL-8) serum concentrations in patients with psoriasis: relationship to extent and duration of disease. Med Sci Mon 1997; 3: 674-676.
 • Broniarczyk-Dyła G., Joss-Wichman E.: Infekcje grzybicze skóry i paznokci i metody ich leczenia. Mikol Lek 1997; 4: 227-231.
 • Broniarczyk-Dyła G., Joss-Wichman E.: Bielactwo i metody jego leczenia. Nowa Medycyna 1997; 23: 23-27.
 • Broniarczyk-Dyła G., Joss-Wichman E.: Rola kolagenu w procesach starzenia się skóry. Nowa Medycyna 1997; 23: 44-46.
 • Broniarczyk-Dyła G., Żak-Prelich M., Arkuszewska C., Dubla-Berner M., Joss-Wichman E.: The occurence of nuchal naevus flammeus in different types of alopecia areata. Clinical Dermatology 2000 Singapore 1998; Book of Abstracts: 135.
 • Broniarczyk-Dyła G., Arkuszewska C., Joss-Wichman E.: The results of intermittent isotretinoin treatment in adults with acne vulgaris. JEADV, 1998, 11, suppl 2, 188. P-5.
 • Broniarczyk-Dyła G., Joss-Wichman E.: Zastosowanie kwasu glikolowego (35%, 50% i 70%) w leczeniu trądzika pospolitego oraz odległych jego następstw. Dermatologia Estetyczna 1999; 1: 29-33.
 • Broniarczyk-Dyła G., Żak-Prelich M., Arkuszewska C., Dubla-Berner M., Joss-Wichman E.: Występowanie znamienia naczyniowego płaskiego na skórze karku u chorych z różnymi postaciami łysienia plackowatego. Postępy Dermatologii 1999; XVI: 185-188.
 • Rabe-Jabłońska J., Broniarczyk-Dyła G., Sobieszczańska S., Joss-Wichman E.: Ocena wpływu czynników psychicznych na przebieg łysienia plackowatego. Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa 2001, 3, supl. 1, 156.
 • Broniarczyk-Dyła G., Joss-Wichman E.: Ageing of the skin during menopause. JEADV 2001, 15, 494-495.
 • Joss-Wichman, S. Sobieszczańska, G. Broniarczyk-Dyła: Wpływ czynników psychogennych na przebieg łysienia plackowatego. Dermatologia Estetyczna 2003, 5:
 • Joss-Wichman, G. Broniarczyk-Dyła, M. L. Kowalski, J. Bodalski: Rola uwarunkowań genetycznych w etiopatogenezie łysienia plackowatego. Przegl Dermatol 2004, 91: 190.
 • Dąbkowski, A. Omulecki, A. Żebrowska, E. Joss-Wichman, E. Waszczykowska: Erythema elevatum diutinum - spektrum zmian klinicznych i histologicznych. Przegl Dermatol 2004, 91: 204.
 • Żebrowska, E. Waszczykowska, E. Joss-Wichman: The role of adamalisins (ADAMs) in destruction of anchoring fibers involved in pathogenesis of selected subepidermal bullous diseases. Centr Eur J Immunol 2004; 29(3-4): 85-89.
 • Joss-Wichman, G. Broniarczyk-Dyła: Współczesne poglądy na etiopatogenezę łysienia plackowatego. PDiA 2005; 4: 2-10.
 • Joss-Wichman, A. Zalewska-Janowska: Fenomen placebo w leczeniu bólu towarzyszącego żylnym owrzodzeniom podudzi. PDiA 2005; 6: 293-295.
 • Wichman, B. Kaczmarek, M. Tomaszek, E. Joss-Wichman: Niespotykany obraz kliniczny zakażenia Candida albicans u pacjentki po przeszczepie nerki. Acta Clinica et Morphologica 2005, 8: 47-51.
 • Joss-Wichman, A. Żebrowska, A. Omulecki: Pustular vasculitis of the hands – opis przypadku. Wisła 2006
 • Wichman, E. Joss-Wichman: Pilomatrixoma – guz karku u dziewięcioletniej dziewczynki imitujący powiększenie węzłów chłonnych. Acta Clinica et Morphologica 2006, 9: 62-63.
 • Prusińska-Bratoś, E. Joss-Wichman, G. Broniarczyk-Dyła: Rola neuropeptydów w etiopatogenezie łysienia plackowatego. Przegl Dermatol 2006; 6:
 • Dziankowska-Bartkowiak, A. Żebrowska, E. Joss-Wichman, J. Kobos, E. Waszczykowska: Expression of metalloproteinases and their inhibitors in skin lesions of systemic sclerosis (SSc) patients. Centr Eur J Immunology 2006; 31 (3-4): 94-101.

Zainteresowania badawcze:

Łysienie plackowate, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik

dr Marta Klimczyk-Caryk

Kontakt:

 

dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk

adiunkt

martaklimczyk@yahoo.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, opiekun praktyk studenckich, koordynator e-learning
 • 2014 – 2016 – adiunkt w WSZKIPZ w Warszawie
 • 2013 – 2015 – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2014 – Kierownik ds. Informacji Medycznej i Szkoleń, Bio – Profil Polska Sp. z o.o. 
 • 2009 – 2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2008- 2013 – Specjalista ds. Szkoleń i Produktu Vichy, La Roche Posay, Inneov, Sanoflore w firmie INNEOV Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – Łódź – Polska - Konferencja „Kosmetologia – nauka i przyszłość”, organizowana przez Katedrę Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014 – Bratysława – Słowacja – International Conference on Cosmetology Bratislava 2014 – “The study of anti – age action of 5– octanoylsalicylic acid using digital photography”.
 • 2014 – Warszawa – Polska – XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti – Aging – „Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego - nowość w pielęgnacji skóry tłustej”.
 • 2013 – Fulda – Niemcy – 60 th SEPAWA Congress 2013, “The study of anti – age action of 5 – octanoylsalicylic acid using digital photography”
 • 2013 – Luhačovice – Czechy – International Conference on Cosmetology – Luhačovice 2013 – “Zinc octanoylsalicylate - new achievements for oily skin care”
 • 2013 – Gdańsk – Polska – VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD - „Zastosowanie soli cynkowej kwasu oktanoilosalicylowego w redukcji wydzielania łoju”
 • 2013 – Warszawa – Polska - Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt:Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”
 • 2012 – Fulda – Niemcy – 59 th SEPAWA Congress 2012, wykład n/t “New active for oily skin care – zinc octanoylsalicylate”
 • 2012 – Kraków – Polska – XXX Jubileuszowy Zjazd PTD pt: „Badanie   przeciwzmarszczkowego działania kwasu 5 – oktanoilosalicylowego metodą fotografii cyfrowej”.
 • 2011 – Fulda – Niemcy 58th SEPAWA Congress 2011,  na sesji posterowej pt:” Cosmetic efficacy of 2 – hydroxy – 5 – octanoylbenzoic acid”.
 • 2011 – Warszawa – Polska – Seminarium  Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt: „Właściwości i działanie kwasu 2 – hydroksy – 5 – oktanoilobenzoesowego na skórę wokół oczu i bruzdę nosowo – policzkową”.
 • Kursy językowe – francuski i hiszpański na Uniwersytecie w Genewie – Szwajcaria - L'Université Populaire du Canton de Genève
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów
 • Członek Stowarzyszenia “Od Pasa w Dół”

Wybrane publikacje / patenty:

 • 2012 - „Zastosowanie wybranych hydroksykwasów w codziennej pielęgnacji skóry twarzy – przegląd najnowszych badań aplikacyjnych”, Polish Journal of Cosmetology 2012, 15 (1): 21-25. Marta Klimczyk, Jacek Arct , Katarzyna Pytkowska, Andrzej Kaszuba
 • 2010 - „Kwas oktanoilosalicylowy w kosmetykach anti - age”, SOFW – Journal Wydanie Polskie Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists Wiadomości PTK 2010, 3: 42 – 50. Marta Klimczyk, Andrzej Kaszuba, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska
 • PATENT Urząd Patentowy RP „Wyrób kosmetyczny do mycia i pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej” (Marta Klimczyk, Jacek Arct, Andrzej Kaszuba, Sławomir Majewski).

Zainteresowania badawcze:

Aparaturowe badania skóry, peelingi chemiczne, wpływ składników aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych na naskórek

dr Bogusława Kowacka

Kontakt:

 

dr n. med. Bogusława Kowacka

adiunkt

bogusia.kowacka@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012– obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Na wydziale Kosmetologii
 • 2010 – obecnie - specjalista fizjoterapii, Zakład rehabilitacji Mediplan

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2008 - tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 – ukończenie Studia Doktoranckie. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Kierunek: Aparatura i sprzęt medyczny

Wybrane publikacje:

 • Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu (Folia Medica Lodziensia, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115),
 • Tajemnica dotyku (Rehabilitacja w Praktyce,2008, 2 kwiecień – maj ISSN- 1895 -4146),
 • Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp (Rehabilitacja w Praktyce 2010, styczeń – marzec ISSN- 1895 -41461).

Zainteresowania badawcze:

Antomia palpacyjna, masaż, drenaż limfatyczny

dr Iwonna Michalak

Kontakt:

 

dr n. med. Iwonna Michalak

Adiunkt

iwonnamichalak@op.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 – obecnie – wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2000 – obecnie - specjalista dermatolog- Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Dermed”, i Centrum Medyczne „Dermed” w Łodzi
 • 1978 –  2013 - starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi, WSSz im. Dr Wł. Biegańskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prowadzenie kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się z zakresu dermatologii 
 • 2003 – praca doktorska pt. „ Badania nad zawartością wapnia, fosforu i magnezu w wybranych składowych morfotycznych i wydalinach u chorych z różnymi postaciami łuszczycy pospolitej”
 • Od 2000 roku – współprowadzenie badań w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” dotyczących zastosowania nowoczesnych leków ( trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, owrzodzenia podudzi, łysienie typu męskiego, grzybica) oraz badania nowych preparatów kosmetycznych stosowanych w trądziku, skórze suchej, łojotokowe i starzejącej się.
 • Od 2000 roku regularny udział w międzynarodowych spotkaniach badaczy w ramach prowadzonych badań klinicznych w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” oraz krajowych i międzynarodowych sympozjach, szkoleniach i kongresach dermatologicznych, m.in.: Barcelona, Seoul, Verona, Lisbona, Kioto, Miami, San Francisko, Nowy York, Londyn, Amsterdam, Madryt.
 • 1988 – II stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii
 • Od 1982 roku członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym, przez 8 lat funkcja skarbnika Łódzkiego Oddziału PTD.

Wybrane publikacje:

 • Trądzik różowaty – etiopatogeneza, objawy i leczenie – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2013, Vol. 20, nr 4.
 • Leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów – współautor [w] czasopismo Postępy Dermatologii i Alergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3.
 • Łuszczyca – leczenie miejscowe – współautor [w] czasopismo Postępy  Dermatologii i Allergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3
 • Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej – doświadczenia własne – współautor [w] czasopismo Dermatologia Estetyczna 2008, Vol. 10, nr 5.
 • Skuteczność doustnego flukonazolu oraz miejscowo stosowanego 1% kremu Clotrimazol i szamponu z 2% ketokonazolem w leczeniu skojarzonym umiarkowanych do ciężkich postaci łojotokowego zapalenia skóry – współautor [w] czasopismo Mikologia Lekarska, 2007, T. 14, nr 2.
 • Trądzik różowaty – klinika, etiopatogeneza, leczenie i profilaktyka – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.
 • Zastosowanie laserów we współczesnej dermatologii estetycznej – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, leczenie biologiczne łuszczycy, atopowego zapalenia skóry i innych chorób skóry, dermatologia estetyczna, nowoczesne techniki i narzędzia leczenia chorób skóry

dr Paweł Piątkowski

Kontakt:

 

dr n. med. Paweł Piątkowski

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

adiunkt

pawelpiatkowski@o2.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie – Specjalista w dziedzinie fizjoterapii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • 2010 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Kosmetologia w Łodzi,
 • 2010 - obecnie -adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Kierunek Fizjoterapia w Łodzi
 • 1978 – obecnie – straszy asystent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Metodyczno – Przedmiotowej dla nauczycieli masażu (od roku 2007 do chwili obecne).
 • Weryfikator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta (od roku 2007 do chwili obecnej)
 • Współpracownik czasopisma LNE (edycja Polska) Les Nouvelles Esthetique
 • (od roku 2003 do chwili obecnej)
 • Od 1997r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Łódź
 • Od 2000r. do 2008 członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Łódź
 • Członek Zarządu Sekcji Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii AWF Wrocław

Wybrane publikacje:

 • „Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości”. Autor rozdziału - Aktywność fizyczna - nieodzowna dla organizmu. Redakcja-Monika Mularska-Kucharek Ewa Czernik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016
 • „Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu”. Tomaszewski Wiesław i Piątkowski Paweł, Medsport. 2015
 • Wellness SPA i Anti-Aging. Autor rozdziału. PZWL 2013
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 5/2010 - „Aparatura w zabiegach kosmetycznych”
 • „Masaż anti – aging twarzy” – Wydanie filmu DVD 2009
 • Kwartalnik Ortopedyczny nr 3/ 2009 zeszyt 75 - „Ocena skuteczności masażu klasycznego kończyny dolnej metodą impedancji tkankowej”
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 3/2007 - „Ergonomia w masażu”
 • Les Nouvelles Esthetiques - Polska nr 2/2007 - „Dobry dotyk”
 • „Fizjoterapia w otolaryngologii dla studentów fizjoterapii” pod redakcją prof. dr hab. med. Jurka Olszewskiego - „Fizykoterapia i masaż w otolaryngologii” Autor rozdziału.  A-medica press 2005
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 39 (3/2004) - „Masaż powięzi”
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 33 (2/2003) - „Sprężyste odkształcanie skóry”

Zainteresowania badawcze:

Wpływ masażu medycznego na organizm człowieka, teoria masażu, anatomia, historia medycyny.

dr Katarzyna Poznańska-Kurowska

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska

adiunkt

k.poznanska@lodz.home.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – aktualnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2007- aktualnie – starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5
 • 2009 – 2014 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2006 - 2009 – studia doktoranckie w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1999 - 2005 - studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2007 – aktualnie - członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym
 • 2008 – aktualnie - członkostwo w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • 2009 – praca doktorska pt. „Stan odporności u chorych na cukrzycę typu 2 powikłaną chorobami układu krążenia”  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 10 – Pokrzywka (z A. Kaszubą, M. Kurowskim)
 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 11- Osutki polekowe (z A. Kaszubą)
 • Poradnik lekarza praktyka Dermatologia  pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012 r., rozdział 34 – Nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU) (z A. Kaszubą)
 • Dermatologia dla kosmetologów pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, rozdział 36 – Współczesne metody diagnostyki chorób włosów (z I. Michalak i A. Kaszubą)

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, wenerologia, podologia, współczesna kosmetologia

dr Aleksandra Słodka

Kontakt:

 

dr n. med. Aleksandra Słodka

adiunkt dydaktyczny

aleksslodka@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • marzec 2016-aktualnie Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ekspert z zakresu nauk biomedycznych czasopisma Beauty Forum
 • 2014-aktualnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt dydaktyczny, kierownik katedry kosmetologii (od października 2016)
 • 2011-2012 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, asystent naukowo-dydaktyczny
 • 2010-2014 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, stacjonarne studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia  medyczna, specjalność: immunologia

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Stała współpraca z czasopismem Beauty Forum polegająca na przygotowaniu eksperckiego artykułu; cykl artykułów składa się z 12 pozycji (stan na kwiecień 2017)
 • Autorskie przygotowanie i prowadzenie szkolenia CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA KOSMETYKÓW W OBSZARACH PRODUKCYJNYCH ZGODNIE Z SYSTEMEM GMP
 • Współudział w grancie zespołowym „Ligandy cząsteczek TLR2 i TLR4 a aktywność komórki tucznej stymulowanej czynnikami endogennymi” realizowanym w latach 2012-2015 w ramach uniwersyteckiego konkursu projektów badawczych
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (także w języku angielskim) zdobyte w trakcie stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; certyfikat nauczania w obszarze nauk biomedycznych
 • Uczestniczka wielu konferencji naukowych.

Wybrane publikacje:

 • A Słodka, M Wiktorska, E Brzezińska-Błaszczyk, IgE by itself affects mature rat mast cell preformed and de novo-synthesized mediator release and amplifies mast cell migratory response. PLoS One 2013; 10 (8): e79286.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, Bakterie i wirusy modulują FcεRI-zależną aktywność komórek tucznych. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 164-173.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, FcεRI-mediated mast cell response is modulated by TLR2 and TLR4 ligation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (1): 23-28.
 • P Witczak, A Pietrzak, A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, TLR3 ligation directly and indirectly affects mast cell cysteinyl leukotriene generation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (3): 343-348.

 

Wybrane komunikaty zjazdowe:

 • A Słodka, E Bąbolewska, P Witczak, E Brzezińska-Błaszczyk, Mast cell biological responses can be affected by IgE alone. Inflamm Res 2013; 62, Suppl 1: p. 25, 42nd European Histamine Research Society
 • M Kowalewicz-Kulbat, S Kosiński, ML Kowalski, F Biet, J Pestel, C Locht, P Szpakowski, A Dąbrowska, M Gąbińska, A Szkudlarek, W Rudnicka, Dendritic cells in house dust mite allergy. Abstract Book, Mikrobiot 2008, The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Pretection, p. 35
 • M Kowalewicz-Kulbat, F Biet, J Pestel, A Dąbrowska, P Szpakowski, S Kosiński, ML Kowalski, W Rudnicka, Udział prątków Mycobacterium bovis BCG w dojrzewaniu komórek dendrytycznych chorych z astmą oskrzelową wykazujących alergię na roztocza kurzu domowego. II Konferencja Immunologia i Immunoterapia

Zainteresowania badawcze:

 • Odporność przeciwzakaźna
 • Immunologia chorób skóry
 • Alergologia
 • Probiotykoterapia
 • Mikrobiologia kliniczna
dr Aneta Wiktorek-Smagur

Kontakt:

 

dr Aneta Wiktorek-Smagur

adiunkt

aneta.wiktorek@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  Łódź
 • 2012 – obecnie – Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego, Warszawa
 • 2017 Applied in vitro toxicology course, Luxembourg
 • 2015 12 OECD Training Course for GLP Inspectors in Hyderabad, Indie
 • 2015 11 Summer School on toxic Compounds in the Environment, Brno, Czech Republic
 • 2013 Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych, Centrum Edukacji
 • 2013 Good Laboratory Practice, The Center for Professional Advancement, Amsterdam, Holandia
 • 2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • 2011 – 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zawodowe studia podyplomowe Analityka Medyczna (nr 17931 - KIDL)
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Doktor biologii, specjalność: biotechnologia
 • 2004 –2005  Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin, Komercjalizacja Nauki i Technologii
 • 2003 – 2004 Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (ukończone z wyróżnieniem)

Wybrane publikacje:

 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk: Transformation of Arabidopsis Thaliana– a little weed with a thousand faces. Arabidopsis Thaliana: Cultivation, Life Cycle and Functional Genomics, Edited by Adriano Sofo, 01/2015; Nova Science Publishers., ISBN: 978-1-63482-152-0
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Piotr Luchniak, Andrzej K. Kononowicz: Green Way of Biomedicine - How to Force Plants to Produce New Important Proteins? Transgenic Plants - Advances and Limitations, 03/2012; ISBN: 978-953-51-0181-9
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Aneta Wiktorek-Smagur, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Justyna Gatkowska, Andrzej K. Kononowicz: The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology 07/2016; 32(7):1-15.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Tomasz Kowalczyk, Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Kononowicz AK: Phaseolus vulgaris - Recalcitrant potential. Biotechnology Advances 11/2014; 32(7):1205–1215.
 • Aneta Wiktorek-Smagur: Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 04/2012: 2–14.
 • Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Andrzej K Kononowicz: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 03/2012; 28(3):1115–1123.
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Geszberg, Piotr Łuchniak, Tomasz Kowalczyk, Andrzej K. Kononowicz: Expression of a staphylokinase, a thrombolytic agent in Arabidopsis thaliana. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 01/2011; 27(27):1341–1347.
dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

adiunkt

nwittek@gazeta.pl

n.wittek@medyk.edu.pl

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 – obecnie: młodszy asystent  w  specjalistycznym laboratorium immunologicznym  „APC -Analizy Medyczne” M. Banasik, Łódź ;
 • 2009 – obecnie: adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2012 – rozpoczęcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego
 • 2010 – uzyskanie certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
 • Udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSB i NoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
 • Udział w projekcie badawczym (grant promotorski) „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek” . Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN.

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL). Swoje doświadczenie kliniczne jak i naukowe cały czas podnoszę licznymi szkoleniami oraz udziałem w konferencjach. Jestem promotorem licznych prac dyplomowych, z których niektóre uzyskały wyróżnienia w krajowych konkursach. Obecnie, jestem również opiekunem koła naukowego z parazytologii.

 

Kursy:

 • 2017 - Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych
 • 2016 - Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce
 • 2016 –Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych  zaburzeń hemostazy
 • 2015 - Badania laboratoryjne w stanach nagłych
 • 2015 –Techniki biologii molekularnej
 • 2015 – Kontrola jakości badań laboratoryjnych
 • 2014 –Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych
 • 2014 –Organizacja laboratorium, system jakości
 • 2013 –Nowy standard zarządzania jakością w ochronie zdrowia w świetle wymagań normy EN 15224:2012
 • 2013 – Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej).
 • 2013 –Badania układu odpornościowego
 • 2012 – Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
 • 2012 – Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej
 • 2010 – Asystent systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym

 

Konferencje:

 • 2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2015 – projekt „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – prelegent
 • 2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu: „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”.
 • 2013 – Poznańskie dni cystometrii i immunopatologii” UM, Poznań – prelegent
 • 2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2012 - Wiosenna szkoła immunologii, Euroimmun Polska , słuchacz
 • 2011 – Jakość i nowoczesność w laboratoriach medycznych”, słuchacz
 • 2010 – uczestnictwo w III Miedzynarodowej konferencji naukowej „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich, prelegent
 • 2009 –XLVIII Obrady Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej, słuchacz
 • 2007 –Międzynarodowa Medyczna Konferencjis Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent,  wyróżnienie Iº (stopnia)

Wybrane publikacje:

 • 2012 - The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects. Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • 2010- Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych. Przegląd Lekarski, 67 (7) : 484-87

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka Laboratoryjna, immunologia, parazytologia.

mgr Anna Drobnik

Kontakt:

 

Mgr Anna Drobnik

Prodziekan ds. Kosmetologii

Wykładowca przedmiotów kierunkowych

a.drobnik@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015- obecnie wykładowca i prodziekan ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008-2015 pełnomocnik Kanclerza ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2012-obecnie konsultant krajowy / szkoleniowiec firmy kosmetycznej KLAPP COSMETICS POLSKA
 • 2013 - 2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu pt „ Profesjonalna kosmetyczka”
 • 2012-2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych
 • 2008-2011 prowadzenie warsztatów  z przedmiotu ,,Wizerunek menedżera" w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich, Politechnika Łódzka
 • 1997 – 2007 Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi, Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2010 - 2011 Politechnika Łódzka, Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania, Kierunek: Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji, Studia podyplomowe
 • 2005 - 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Zdrowie Publiczne, Kierunek: Promocja Zdrowia, Specjalizacja: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2001 - 2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 1995 - 1997 Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne w Łodzi, technik usług kosmetycznych
 • 2015-obecnie ekspert ds. Kosmetologii  w czasopiśmie  Beauty Forum polegająca na przygotowaniu eksperckiego artykułu
 • 2016-obecnie członek Klubu „ Ludzie Masażu” w Polsce
 • 2012- obecnie ekspert ds. Kosmetyki Profesjonalnej w Klapp Polska- prowadzenie szkoleń w Polsce i za granicą
 • 2012- obecnie Uczestniczka i prelegent podczas wielu branżowych Kongresów i Konferencji
 • Marzec 2013- uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego  Kongresu Kosmetologicznego  Beauty Forum w Warszawie -  wykład na temat „ Masaż Anti- Aging”- jako uzupełnienie do zabiegów medycyny estetycznej „
 • Maj 2013- uczestnik/ prelegent  Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, wykład na temat „ Nowoczesność czy tradycja w kosmetyce”- nowoczesna biotechnologia w połączeniu z mądrością medycyny dalekiego wschodu w produktach Klapp Cosmetics
 • Wrzesień 2013-uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie, Wykład na temat „ Wykorzystanie substancji biologicznie czynnych, nowoczesnych osiągnięć w biotechnologii w pielęgnacji skóry po zabiegach medycyny estetycznej
 • Listopad 2013- uczestnik / prelegent  podczas Międzynarodowego Kosmetologicznego Lne and Spa w Krakowie, temat wykładu i pokaz zabiegu ” Komórki macierzyste w kosmetologii”
 • Marzec 2014- udział jako ekspert w dziedzinie Kosmetologii w Polish Business Woman Kongress w panelu dyskusyjnym  „ Jak cię widzą tak cię piszą”
 • Kwiecień 2014- prelegent podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Masaż w fizjoterapii , Kosmetologii i odnowie biologicznej. Temat wykładu i pokazu : „ Masaż liftingujący twarzy”
 • Wrzesień 2014- uczestnik/ prelegent podczas Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie , temat: „Trądzik wieku dojrzałego vs trądzik młodzieńczy – pomóż nie szkodząc”
 • Październik 2015- uczestnik/prelegent podczas III Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „Akcja-regeneracja- naprawcza moc zamrożonych komórek macierzystych–Eiszelle, rewolucja w kosmetologii i dermatologii estetycznej”
 • Marzec 2016- uczestnik/prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego w Warszawie, temat: ‘ Oczyszczanie skór problematycznych”
 • Maj 2016- uczestnik/prelegent podczas IV Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat:” TCR 3 plus®- biotechnologia w służbie odmładzania - rewolucyjne osiągnięcie naukowe ekspertów REPACELL® KLAPP Cosmetics
 • Październik 2016- uczestnik/prelegent podczas V Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „REPACELL ®-  skuteczność w odmładzaniu potwierdzona nauką”

Wybrane publikacje:

 • „Praktyczna Kosmetologia- Kosmetologia twarzy krok po kroku” – wydawnictwo PZWL, współautorka książki
 • „ Przegląd metod mezoterapii”- Kosmetologia estetyczna 1/2014, autor
 • „Trądzik młodzieńczy vs trądzik wieku dojrzałego- pomóż nie szkodząc" - Beauty Forum, autor
 • „Oferta przedświąteczna w gabinecie kosmetycznym", autor
 • „Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych” 2014, vol 20,N 3- International Reviev of Allergology and Immunolgy in Family Medicine, autor
 • „Kierunki rozwoju fizjoterapii i Kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia” Poznań,14-15 listopada 2014, autor artykułu
 • „Skin Push up – masaż liftingujący twarzy”- wydawnictwo WSEiT, autor artykułu
 • „Manualne oczyszczanie skór problematycznych”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Oczyszczanie Manualne – wielki come back”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Zadbany i zdrowy”- Beauty Forum, autor artykułu

Zainteresowania badawcze:

Współczesna kosmetologia, holistyczne terapie w odmładzaniu skóry, biotechnologiczne osiągnięcia naukowe i ich wpływ na skórę, masaż, zastosowanie komórek macierzystych w terapii odmładzającej i naprawczej

mgr Joanna Kuglarz

Kontakt:

 

mgr Joanna Kuglarz

nauczyciel asystent

j.kuglarz@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – obecnie - wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Stanowisko: wykładowca – prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • 01.2015 – obecnie - Własna działalność gospodarcza „Mobilny Kosmetolog Joanna Kuglarz”  Stanowisko: kosmetolog, podolog.
 • 01.2016 - obecnie - Współpraca z Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy-  Uzdrowisko Termalne Uniejów; stanowisko: kosmetolog, terapeuta SPA.
 • 05.2013 –11.2014 Hotel Uniejów****  Eco Active & Spa- Uniejów; Stanowisko : kosmetolog, terapeuta SPA.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu szkolenia z masaży: gorącymi kamieniami, bańką chińską, refleksologii stóp, masaż czekoladą, miodem, masaż autorski do rytuału SPA.
 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu: Profesjonalna obsługa gościa SPA; Etyka oraz wizerunek pracownika SPA; Zasady profesjonalnej komunikacji w SPA; System polecania usług SPA oraz produktów detalicznych; Standardów jakości w SPA.
 • doskonalenie technik masaży z zakresu SPA i Wellness

Zainteresowania badawcze:

Kosmetologia estetyczna, Pielęgnacja twarzy i ciała, Podologia, pielęgnacja z zakresu SPA i Wellness

mgr Michał Łaz

Kontakt:

 

Mgr Michał Łaz

Nauczyciel asystent

michal.laz@wp.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

2015 – obecnie nauczyciel asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

2011- obecnie Wojewódzki Zespół ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, stanowisko: asystent zakładu rehabilitacji (fizjoterapeuta)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2006 - Wrocławskie Centrum Terapii i Kształcenia Metodą Dorna - uzyskanie certyfikatu ukończenia zajęć teoretyczno-praktycznych I-stopnia w zakresie kręgosłupa i stawów obwodowych metodą DORNA 
 • 2006 - Kurs masażu wg BREUSSA
 • 2008 - Udział w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Majówka Młodej fizjoterapii”
 • 2009 - Kurs Terapii Manualnej wg Karela Lewita
 • 2013 - Kurs Podstawowy koncepcji PNF
 • 26.11 -30.11.2014 Farmakoterapia Zabrze
 • 24.01.2015 Kurs : zakażenia HIV, choroby AIDS i inne
 • 27.03-29.03.2015 kurs: Współczesne kierunki w zakresie zaprotezowania i aparatowania kkg, kkd i tułowia
 • 30.03-03.04.2015r. Warsztaty ortopedyczne; Szpital Specjalistyczny w Bytomiu
 • 16.05-17.05.2015 r. kurs " Manualny drenaż limfatyczny", Łódź
 • 20.05-24.05.2015 r. Kurs: Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego, Gdańsk
 • 01.10-04.10.2015 r. kurs "Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe"; Poznań
 • 05-09.12.2015 r. kurs "Fizjoterapia u dzieci ryzyka", Ostrowiec Świętokrzyski
 • 05-06.03.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł A), Poznań
 • 07-08.03.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł B), Poznań
 • 19.04.2016 Kurs Izokinetyka, Łódź
 • 24-25.11.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł C), Warszawa
 • 25-26.11.2016 XII Konferencja Naukowa Polskiego Towarszystwa Fizjoterapii "Perspektywy rozwoju fizjoterapii"
 • 2-5.02.2017 Kurs Anatomia Palpacyjna A  Lublin
 • 30.03-02.04.2017 Kurs Anatomia Palpacyjna B Lublin

Wybrane publikacje:

 • 17-18.10.2014 czynny udział w X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji w Pabianicach; "Efekty stosowania poizometrycznej relaksacji ćwiczeń czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego barku"
 • 20-21.03.2015 czynny udział w Międzynarodowym Dniu Inwalidy w Zgorzelcu; plakat pt. "Ryzyko upadków osób w wieku podeszłym" oraz pt. "Porównanie efektów stosowania poizometrycznej relaksacji ćwiczeń czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego barku"
 • 19.11-21.11.2015r. czynny udział w XVI Kongresie PTF, Pabianice; "Ocena ryzyka występowania upadków u osób w wieku geriatrycznym z objawami depresji"
mgr Karolina Wiewióra-Jan

Kontakt:

 

mgr Karolina Wiewióra-Jan

asystent

k.wiewiora26@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie - asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2011 obecnie  -Właścicielka „Podologii mobilnej”- kompleksowa terapia stóp, zabiegi podologiczne
 • 2012 obecnie-Współpraca jako Podolog z  Salve – gabinety lekarskie, Esculap- gabinety lekarskie, gabinety kosmetologiczne

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Liczne szkolenia w zakresie kosmetologii i podologii m.in:

 • system korekcji wrastających paznokci PODOKLAMARA (sierpień 2016)
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania linii PODOPHARM PROFESSIONAL i PODOPHARM MED do pedicure kosmetycznego i medycznego (sierpień 2016)
 • klamry ortonyksyjne metoda FRAZERA
 • Rekonstrukcja płytki paznokciowej
 • Korekcja wrastających paznokci- metoda –KOSTKA ARKADY-LIBRAMAX (2015)
 • Usuwanie hiperkeratoz – praca skalpelem, skalpelem dłutowym
 • Opatrunki i odciążenia

Współautor programów licznych szkoleń w zakresie podologii

Zainteresowania badawcze:

podologia, kosmetologia, dermatologia, ortopedia

created by: Strony Internetowe Łódź