Poznaj nas bliżej...

Podstawy prawne działalności Uczelni

  • wpis do Rejestru Niepublicznych Szkół Wyższych pod nr 338
  • uzyskanie pozytywnej opinii programu nauczania Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Wyższego (uchwała PKA nr 475/2006)
  • uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach kosmetologia nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.09.2006 roku (DSW-3-JPi-4001-32-06)
  • uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04.08.2009 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-2309-5/PP/09)
  • uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.07.2010 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-10182-2/SH/10

created by: Strony Internetowe Łódź