Poznaj nas bliżej...

Władze uczelni

Rektor
dr hab. prof. WSBiNoZ Teresa Janicka-Panek

Do Rektora Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • reaktywacji w prawach Studenta,
 • odwołania od decyzji Prorektora.

Kanclerz
Michał Orski


Do Kanclerza Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • odwołania od decyzji Wicekanclerza.

 

Wicekanclerz ds. finansowych
Przemysław Pirek

 

Do Kanclerza ds. finansowych można zwrócić się w następujących kwestiach:

 

 • przedłużenia terminu opłaty czesnego,
 • innych sprawach finansowych.

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

mgr Anna Drobnik

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia
Prodziekan ds. Kierunku Pedagogika
dr Wojciech Welskop


Do Prorektora ds. organizacji studiów i jakości kształcenia można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji procesu kształcenia,
 • zapewniania, monitoringu i doskonalenia jakości kształcenia,
 • polityki kadrowej i gospodarki kadrami dydaktycznymi i dydaktyczno-naukowymi,
 • polityki Uczelni w zakresie rozwoju i badań naukowych,
 • polityki wydawniczej,
 • działalności bibliotecznej,
 • współpracy krajowej i zagranicznej.

Do Prodziekana ds. kierunku pedagogika można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Joanna Paul-Kańska

Do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • sprawach studentów związanych z realizacją programu kształcenia na studiach I i II stopnia prowadzonych w Uczelni,
 • pomocy materialnej dla studentów,
 • działalności samorządowej, naukowej, kulturalnej i sportowej studentów,
 • monitorowania rynku pracy i doradztwa zawodowego studentów i absolwentów WSBiNoZ.

Prodziekan ds. kierunku kosmetologia
dr Katarzyna Malinowska


Do Prodziekana ds. kierunku kosmetologia można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Prodziekan ds. kierunku dietetyka
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

 

Do Prodziekana ds. kierunku dietetyka można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

created by: Strony Internetowe Łódź