Psychologia

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Opis kierunku

*Pozytywna opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9.07.2018

 

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magisterINFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

created by: Strony Internetowe Łódź