Bezpieczeństwo wewnętrzne

Perspektywy zawodowe

SPECJALNOŚĆ: DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 

 • na stanowiskach wykonawczych i analitycznych w: służbach specjalnych, służbach policyjnych, inspekcjach i strażach,
 • w komórkach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa państwa,
 • w wewnętrznych służbach ochronnych,
 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • jako konsultanci i eksperci w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni np. na rzecz administracji miejskiej, osiedlowej, samorządowej,
 • w specjalistycznych wydawnictwach medialnych i wszystkich typach mediów masowych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym oraz organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.
 • Dodatkowo w ramach proponowanej specjalności „Detektywistyka i wywiad gospodarczy” absolwenci będą mogli podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, w tym organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy, mienia  i służby (agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska, firmy ochrony, jednostki administracji rządowej i samorządowej).
 • własna działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia usług detektywistycznych.

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia II stopnia
 • studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa
 • licencja detektywa

created by: Strony Internetowe Łódź