Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY

Program DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY oparty jest na efektach kształcenia zapewniających absolwentowi tej specjalności profesjonalizm w pracy uwzględniającej ryzyko i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji. Przygotuje do  rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących, m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych oraz pozwalać będzie na podejmowanie działań prewencyjnych.

Studiowanie specjalności umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, zasad wykonywania zawodu detektywa i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług detektywistycznych. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką świadczenia usług detektywistycznych w obszarach: spraw kryminalnych (zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, ujawniania przestępstw przeciwko mieniu), prowadzenia działalności gospodarczej (sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, sposobów ustalania składników majątku dłużników), spraw z zakresu prawa rodzinnego.
Realizacja programu specjalności będzie odbywała się we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk  o Zdrowiu z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym, zarówno z sektora prywatnego jaki publicznego.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

  • Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie detektywa w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
  • Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, opanuje problematykę wykorzystywanych metod i środków na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego.
  • Absolwent będzie przygotowany do opracowywania różnych dokumentów na stanowiskach przewidzianych do analizowania, przetwarzania, prognozowania i planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.

created by: Strony Internetowe Łódź