Prawo

więcej

XIII Konferencja Masażu

Fizjoterapia

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe
więcej

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY

Program DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY oparty jest na efektach kształcenia zapewniających absolwentowi tej specjalności profesjonalizm w pracy uwzględniającej ryzyko i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji. Przygotuje do  rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących, m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych oraz pozwalać będzie na podejmowanie działań prewencyjnych.

Studiowanie specjalności umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, zasad wykonywania zawodu detektywa i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług detektywistycznych. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką świadczenia usług detektywistycznych w obszarach: spraw kryminalnych (zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, ujawniania przestępstw przeciwko mieniu), prowadzenia działalności gospodarczej (sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, sposobów ustalania składników majątku dłużników), spraw z zakresu prawa rodzinnego.
Realizacja programu specjalności będzie odbywała się we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk  o Zdrowiu z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym, zarówno z sektora prywatnego jaki publicznego.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

  • Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie detektywa w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
  • Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, opanuje problematykę wykorzystywanych metod i środków na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego.
  • Absolwent będzie przygotowany do opracowywania różnych dokumentów na stanowiskach przewidzianych do analizowania, przetwarzania, prognozowania i planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.
SPECJALNOŚĆ: ZARZADZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia w zakresie specjalności Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne przygotowują w szczególności do wykonywania zadań administracji  publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych  i organizacyjnych. Możliwość zatrudnienia: administracja publiczna, specjalista). Szeroki zakres wiedzy  z dziedziny zarządzania pozwoli absolwentowi tego kierunku na kierowanie małymi  zespołami ludzkimi, stosowanie prawa, zbierania i przetwarzania uzyskanych informacji oraz ich przekazywania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I SŁUŻBY MUNDUROWE

Studia w zakresie specjalności Bezpieczeństwo państwa i służby mundurowe  przygotowują w szczególności do wykonywania zadań, typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, a zwłaszcza policji, służby celnej i penitencjarnej. Możliwość zatrudnienia: sektor bezpieczeństwa wewnętrznego (służby, inspekcje, straże); zespoły reagowania kryzysowego.

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ANALITYKĄ

Studia w zakresie specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy z analityką przygotowują w szczególności do wykonywania zadań administracji  publicznej i niepublicznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii,  organizacji i dokumentowania działań prewencyjnych  i profilaktyki wypadków, analizy środowiska pracy. Możliwość zatrudnienia: specjalista z zakresu bhp, służba bhp,  administracja).

created by: Strony Internetowe Łódź