Dietetyka

więcej

Opis kierunku

DIETETYKA I STOPNIA
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE
Dietetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno, chorego jak i zdrowego. Nieustanny rozwój tej nauki, poprzez swą interdyscyplinarność, obejmuje coraz szersze obszary nie tylko nauki, ale także przemysłu i usług. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

W trakcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu studenci zdobywają wiedzę z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii oraz fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, żywienia klinicznego, klinicznego zarysu chorób, kwalifikowanej pierwszej pomocy, farmakologii i farmakoterapii, towaroznawstwa surowców spożywczych i żywności, toksykologii żywności, edukacji żywieniowej. Wiedza z zakresu chorób, ról składników pokarmowych, suplementów diety oraz ich wpływu na procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka, powoduje, że absolwent, stając się dietoterapeutą wspólnie z lekarzem jest współtwórcą efektu terapeutycznego w leczeniu. Ponadto posiadając wiedzę o zasadach prawidłowego żywienia zdrowego człowieka, jak i chorego, potrafi prowadzić edukację żywieniową w społeczeństwie.
Program studiów przewiduje również zdobywanie wiedzy, umiejętności z zakresu psychologii, podstaw prawa, podstaw pedagogiki, marketingu i zarządzania firmą. Ponadto absolwent Uczelni zna także język obcy, co ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.


Zawartość treści programowych na tym kierunku obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia dzięki którym nabywa się umiejętności praktycznych, a zajęcia odbywają się także w oddziałach i klinikach szpitalnych.

Tak szeroki i zróżnicowany program studiów zdecydowanie zwiększa możliwości znalezienia pracy po uzyskaniu dyplomu i podwyższa atrakcyjność absolwenta na rynku pracy dzięki jego wszechstronnemu wykształceniu.


Studia na kierunku dietetyka oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i za granicą.
Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, w pełni przygotowują i uprawniają do podjęcia studiów drugiego stopnia w każdej uczelni wyższej, tak w kraju, jak i za granicą.

created by: Strony Internetowe Łódź