Dietetyka

więcej

Opis kierunku

DIETETYKA - II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł: magister

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem.
Dietetyka jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się w ostatniej dekadzie, a temat żywienia ludzi jest zawsze aktualny. Uwzględniając kilkuletnie doświadczenia na kierunku Dietetyka na poziomie I stopnia, śledząc na bieżąco aktualne doniesienia naukowe i odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy II stopień studiów, który dedykowany jest osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę  z zakresu dietetyki, wybierając  jedną z czterech oferowanych specjalności.

ATUTY KIERUNKU


PRAKTYKA
Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.


PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach i klinikach. Studia oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i za granicą.


PEWNA PRACA
Program studiów oraz proponowane specjalności są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy.


NOWOCZESNY PROGRAM
Studenci korzystają z profesjonalnego programu komputerowego dla dietetyków DietetykPro, który w łatwy sposób pozwala stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

created by: Strony Internetowe Łódź