Dietetyka

więcej

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: ŻYWIENIE KLINICZNE

Prawidłowe żywienie chorych stanowi integralną część procesu leczenia. Nauka o optymalnym żywieniu jest dziedziną bardzo dynamicznie się rozwijającą, wraz ze zmieniającymi się tradycjami żywieniowymi, upodobaniami kulinarnymi, technologicznymi procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów żywieniowych.

Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia i bez niej, u wielu pacjentów, nie można by właściwie leczyć chorego. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.

Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu żywienia, farmacji i dietetyki, przygotowują do uzyskania kwalifikacji przydatnych w pracy w szpitalnych zespołach żywieniowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • poradnictwa dietetycznego, w zakresie racjonalnego żywienia człowieka chorego i zdrowego,
 • opracowywania  indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta,
SPECJALNOŚĆ: DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO

Celem realizowanej specjalności będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeń wieku rozwojowego oraz wpływ żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnych wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami.  Ponadto zakłada się wykształcenie u studentów prawidłowej postawy etycznej, konieczności stałego doskonalenia zarówno w zakresie wiedzy medycznej jak i osobowości.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układanie indywidualnych  jadłospisów
 • monitorowania stosowanego postępowania żywieniowego,
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów w zakresie prawidłowego odżywiania,
 • współdziałaniach w pracach badawczych dotyczących żywienia,
 • Prowadzenie spotkań edukacyjnych dotyczących prawidłowego żywienia dzieci w różnym wieku;
SPECJALNOŚĆ: PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Psychodietetyka z elementami obesitologii* to nowa specjalność skupiająca się na leczeniu otyłości, pokazująca związek dietetyki,  psychologii i medycyny oraz  holistyczne podejście do pacjenta/klienta z nadmierną masą ciała. Wskazuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi  zwłaszcza nadwagą i otyłością u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  ze szczególnym uwzględnieniem otyłości. Zwraca uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pracy z pacjentem/ klientem z otyłością - rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej,
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych,
 • oceny stanu odżywiania,
 • oceny sposobu żywienia,
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu stosowania profilaktyki oraz leczenia zaburzeń w odżywianiu ze szczególnym uwzględnieniem otyłości;

(*specjalizacja skupiająca się na leczeniu otyłości)

SPECJALNOŚĆ: DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Studia na kierunku Dietetyka specjalność DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów żywienia w odnowie biologicznej, przygotowanie dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia, poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi wspływ stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania odżywek dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych organizmu oraz ortopedii urazowej, co sprawia, że absolwent jest przygotowany do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości. Podkreślić należy, iż dietetykę w odnowie biologicznej i sporcie można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między wymienionymi specjalnościami tj. dietetyką, odnową biologiczną, medycyną sportową i psychologią są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako odrębna specjalność.

 

 Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • sposobów żywienia w odnowie biologicznej
 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych

created by: Strony Internetowe Łódź