Kosmetologia

Opis kierunku

KOSMETOLOGIA II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:
współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii w zakresie pielęgnacji skóry,
przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych ocenia-jących kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,
współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,
kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego,
pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Pogłębieniem rozwoju w zakresie nabywania określonych kompetencji zawodowych stają się także studia II stopnia na kierunku kosmetologia specjalności, których katalog wynika z permanentnego monitorowania karier i potrzeb edukacyjnych studentów i absolwentów studiów I stopnia oraz potrzeb rynku pracy

created by: Strony Internetowe Łódź