Pedagogika

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów. Przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu rozmowy organizacyjnej. Wszystkie formalności mogą być załatwione w jednym dniu. Podczas rozmowy organizacyjnej kandydaci dostają do podpisania umowę, która określa warunki studiowania. Pod koniec września zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego, aby odebrać indeks, legitymację i zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45 mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy kierunku kosmetologia i dietetyka, skierowanie do pobrania w Biurze Rekrutacji)
 BIURO REKRUTACJI:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Pedagogiczno-Menedżerskich HELIOS
ul. Wysoka 25, Rybnik
tel.: 32 426 00 97, 532 532 426
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź