Działalność naukowa

Opłaty i rejestracja

Koszt udziału w konferencji:

Zgłoszenie do 10 marca 2018 r. 200 zł
Zgłoszenie do 10 kwietnia 2018 r. 250 zł
Studenci i uczniowie innych Uczelni               150 zł (liczba miejsc ograniczona - 50 osób)
Studenci WSBiNoZ 50 zł
Prelegenci bezpłatnie

 

Dane do wpłaty:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

nr konta: 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

tytułem: ”XII Ogólnopolska Konferencja” oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty

 

Nie ma możliwości uiszczania opłat na miejscu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 10.04.2018r. opłata nie podlega zwrotowi.

Nie ma zniżek dla grup zorganizowanych.

Opłata stała, nie ulega zmianie, ze względu na uczestnictwo np. tylko w jednym dniu konferencji.

Liczba miejsc na konferencję ograniczona!

Zgłoszenie uczestnictwa TYLKO ON LINE

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt:

konferencja@medyk.edu.pl lub tel.: 42 683 44 54

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza oraz dołączenie dowodu wpłaty.

W przypadku, gdy uczestników zgłasza jedna instytucja prosimy, aby imiona i nazwiska uczestników podać w wiadomości.

W przypadku zgłoszenia studenta lub ucznia wymagany skan legitymacji studenckiej/uczniowskiej!

 

Udział w konferencji jedynie po prawidłowym wypełnieniu formularza, przesłaniu dowodu wpłaty oraz otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia udziału w konferencji.

Dane osobowe i kontaktowe
Dane do faktury
Treść zgody »
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSBiNoZ jako administratorów danych, w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno - marketingowych oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przesyłanych przez WSBiNoZ oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.

created by: Strony Internetowe Łódź