Psychologia

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na kierunek KOSMETOLOGIA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

Wymagane dokumenty na kierunek KOSMETOLOGIA II STOPNIA

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

Wymagane dokumenty na kierunek DIETETYKA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

Wymagane dokumenty na kierunek DIETETYKA II STOPNIA:

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

 Wymagane dokumenty na kierunek PEDAGOGIKA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty

 

Wymagane dokumenty na kierunek PEDAGOGIKA II STOPNIA:

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty

 

Wymagane dokumenty na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

created by: Strony Internetowe Łódź