Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na kierunek KOSMETOLOGIA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu,
 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy,
 • kserokopia dowodu osobistego (dokumenty do wglądu),
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (regulowane w Biurze Rekrutacji),
 • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia (wypełniane w momencie rekrutacji).

 

Wymagane dokumenty na kierunek KOSMETOLOGIA II STOPNIA:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu )
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia suplementu (oryginał lub odpis do wglądu)
 • 4 jednakowe fotografie ( o wymiarach 35/45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty na kierunek DIETETYKA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu,
 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy,
 • kserokopia dowodu osobistego (dokumenty do wglądu),
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (regulowane w Biurze Rekrutacji),
 • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia (wypełniane w momencie rekrutacji).

 

Wymagane dokumenty na kierunek DIETETYKA II STOPNIA:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu )
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia suplementu (oryginał lub odpis do wglądu)
 • 4 jednakowe fotografie ( o wymiarach 35/45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego

 

 Wymagane dokumenty na kierunek PEDAGOGIKA I STOPNIA:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu,
 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy,
 • kserokopia dowodu osobistego (dokumenty do wglądu),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (regulowane w Biurze Rekrutacji),
 • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia (wypełniane w momencie rekrutacji).

 

Wymagane dokumenty na kierunek PEDAGOGIKA II STOPNIA:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu )
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia suplementu (oryginał lub odpis do wglądu)
 • 4 jednakowe fotografie ( o wymiarach 35/45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu )
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia suplementu (oryginał lub odpis do wglądu)
 • 4 jednakowe fotografie ( o wymiarach 35/45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego

created by: Strony Internetowe Łódź