Fizjoterapia

więcej

Psychologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na studia I stopnia:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: dietetyka, kosmetologia, skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

Wymagane dokumenty studia II stopnia:

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: kosmetologia, dietetyka, skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

  Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku fizjoterapia, skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź