Poznaj nas bliżej...

Stypendia Programu PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

« wróć

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

 

Celem głównym projektu jest pomoc studentom niepełnosprawnym oraz studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, chcącym wyjechać na stypendium Erasmus +, aby zrealizować część programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

 

Środki finansowe z Programu PO WER są przeznaczone na stypendia dla:

  1. Studentów WSBiNoZ w Łodzi wyjeżdżających na studia do krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymujących stypendia socjalne.
  2. Studentów niepełnosprawnych WSBiNoZ w Łodzi przy wyjazdach na studia lub praktykę do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

created by: Strony Internetowe Łódź