WSBiNoZ Liderem Edukacji

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe
więcej

Terapeuta środowiskowy – charakterystyka zawodu

« wróć

Terapeuta środowiskowy pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Jego rolą jest udzielanie wszechstronnego wsparcia i pomocy terapeutycznej podopiecznym i ich rodzinie. Najważniejszym zadaniem terapeuty środowiskowego jest nawiązanie kontaktu z podopiecznym i rozpoznanie jego potrzeb oraz możliwości.

 

Po zapoznaniu się z sytuacją pacjenta, terapeuta planuje konkretne działania terapeutyczne i opracowuje indywidualny plan zajęć swoich podopiecznych. Ważnym elementem terapii jest działanie interwencyjne w środowisku pacjenta. W tym celu terapeuta podejmuje współpracę z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz jednostkami związanymi z zatrudnianiem.

 

Pomaga także rodzinie podopiecznego w rozwiązywaniu sporów i budowaniu prawidłowych relacji opartych na akceptacji i wzajemnym zrozumieniu.

 

Terapeuta środowiskowy udziela realnego wsparcia podopiecznemu, pracując z nim bezpośrednio i dokładnie dokumentując podejmowane działania.

 

Zakres działania terapeuty środowiskowego:

  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego;
  • planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia;
  • powadzenie treningów umiejętności społecznych;
  • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą;
  • prowadzenie interwencji środowiskowych;
  • współpraca z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym;
  • wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • pozyskiwanie informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.

 

Terapeutą środowiskowym może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej. W trakcie szkolenia kandydaci na terapeutów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.

created by: Strony Internetowe Łódź