Dietetyka

więcej

Dietetyka - Studia I stopnia

Kierunek Dietetyka z Certyfikatem "Studia z przyszłością" oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym "Lider Jakości Kształcenia"

DIETETYKA I STOPNIA
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE

Dietetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno, chorego jak i zdrowego.

W trakcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu studenci zdobywają wiedzę z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii oraz fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, żywienia klinicznego, klinicznego zarysu chorób, kwalifikowanej pierwszej pomocy, farmakologii i farmakoterapii, toksykologii żywności, edukacji żywieniowej. Wiedza z zakresu chorób, ról składników pokarmowych, suplementów diety oraz ich wpływu na procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka, powoduje, że absolwent, stając się dietoterapeutą wspólnie z lekarzem jest współtwórcą efektu terapeutycznego w leczeniu.

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA


Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.


PRESTIŻ


Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach i klinikach. Studia oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECT S), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i za granicą.


PEWNA PRACA


Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy.


NOWOCZESNY PROGRAM


Studenci korzystają z profesjonalnego programu komputerowego dla dietetyków DietetykPro i Dietetico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


DOŚWIADCZONA KADRA


Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

DIETETYKA SPORTOWA

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka sportowa, mają na celu przygotowanie przyszłych dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie. Program tej ścieżki kształcenia poszerzy wiedzę studenta o istotny wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Student zyska wiedzę dotyczącą ustalenia potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych, jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. 

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi,  zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie, czy rodzaj diety.


Program studiów na tej ścieżce kształcenia poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja, a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości
DIETETYKA MEDYCZNA

Program ścieżki kształcenia Dietetyka medyczna kładzie nacisk na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru diety w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psychicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach odżywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • żywienia człowieka chorego (w różnych jednostkach chorobowych m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole metabolicznym i w wybranych chorobach autoimmunologicznych),
 • projektowania diet leczniczych w zaburzeniach odżywiania,
 • prewencji chorób sercowo – naczyniowych, dietoterapii przeciwnowotworowej,
 • zasad oraz organizacji żywienia w szpitalach.

OPŁATY

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA I STOPNIA:

Stacjonarne 2400 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • II rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł


Niestacjonarne 2820 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 470 zł
 • II rok 12 rat w wysokości 470 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 470 zł i 4 raty w wysokości 705 zł

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD/DVD
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

created by: Strony Internetowe Łódź