XIII Konferencja Masażu

Program Konferencji

Konferencji towarzyszą warsztaty

Zapisy na warsztaty odbędą się w pierwszym dniu Konferencji (04.042019).

Warsztaty są tylko dla uczestników konferencji.

Warsztaty są dodatkowo płatne - na miejscu

Odbywają się w siedzibie Uczelni przy ul. Piotrkowskiej 278.

 

PIĄTEK 5.04.2019 8:00 -9:30

 

 1. "Metody pracy z tkankami miękkimi w zaburzeniach układu krążeniowo-oddechowego", Paweł Szeklicki, Centrum Szkoleniowe Rafała Uryzaja (20 zł)
 2. "Diagnostyka i badanie jamy brzusznej na potrzeby masażu", Rafał Uryzaj, Centrum Szkoleniowe Rafała Uryzaja, Studium Terapii Tkanek Miękkich (20 zł)
 3. "Techniki tkanek miękkich w bólach stopy z paluchem koślawym", Bogusława Kowacka, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Studium Terapii Tkanek Miękkich (20 zł)

   

 

SOBOTA, 6.04.2019 8:00-9:00

 

 1. "Drenaż limfatyczny a układy membranowe ciała - znaczenie terapii na bazie najnowszych doniesień naukowych", Piotr Żerebiec, Andrzej Czapłygin, Medyczne Studium Zawodowe im Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu (20 zł)
 2. "Masaż Braussa", Michał Łaz, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (20 zł)
 3. „Diagnostyka stopy oraz elementy zaopatrzenie ortopedycznego stosowane w podologii”, Anna Troczyńska, Tromed - zaopatrzenie medyczne (20 zł)

 

Program konferencji

CZWARTEK, 04.04.2019 r.

Konferencja odbywa się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22G!

 

 • 9:00 - 9:45   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

 • 10:00 - 10:15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

 

 • 10:15 - 10:35 WRĘCZENIE STATUETEK ZA ROZWÓJ I POPULARYZACJĘ MASAŻU W POLSCE

 

 • 10:35 - 11:05 - „Prof. Henryk Jordan masażystą? ”, (30 min.)

mgr Leszek Magiera

Szkoła Masażu BIO- Relax w Krakowie

 

 • 11:05 - 11:20  Przerwa

 

 • 11.20 - 12.20 „Wprowadzenie do masażu tkanek głębokich - Pokaz”, (60 min.)  

dr Marcin Wytrążek

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 

 

 • 12:20 - 12:50 "Masaż w praktyce fizjoterapeutycznej", (30 min.)                     

doc Krzysztof Gieremek 1,2, dr Wojciech Cieśla 2

 1. Katedra Podstaw Fizykoterapii. AWF w Katowicach
 2. Katedra Fizjoterapii. Wydział Turystyki i Promocji  Zdrowia GWSH w Katowicach

 

 • 12:50 - 13:05 Przerwa

 

 • 13:05 - 13:45 „Biologiczne podstawy sprężystego odkształcania tkanek – masaż medyczny”, (40 min.)

mgr Henryk Pawlak  

 1. Klinika Masażu Medycznego. Centrum Edukacyjno-Profilaktyczne Zespołu Tkanki Wiotkiej w Wrocławiu
 2. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 • 13:45 - 14:25 „Integracyjna funkcja powięzi lędźwiowo-biodrowej i zwojów pnia współczulnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa - pokaz”, (40 min.)

mgr Sara Jóźwik

 1. Klinika Masażu Medycznego, Centrum Edukacyjno-Profilaktyczne Zespołu Tkanki Wiotkiej w Wrocławiu
 2. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 • 14:25 - 14:40 Przerwa

 

 • 14:40 - 14:55 WYSTĄPIENIE SPONSORA, Firma Habys, (15 min.)

 

 • 14:55 - 15:25 "Zrozum anatomię, postaw diagnozę, przeprowadź terapię. Analiza problemu bólów głowy", (30 min.)

Rafał Uryzaj

 1. Centrum Szkoleniowe Rafała Uryzaja
 2. Studium Terapii Tkanek Miękkich

 

 • 15:25 - 15:50 "Zastosowanie technik tkanek miękkich w ujęciu układów krążenia i oddechowego", (25 min.)

Paweł Szeklicki

Centrum Szkoleniowe Rafała Uryzaja, Gdańsk

 

 • 15:50 - 16:05 Przerwa

 

 • 16:05 - 16:20 WYSTĄPIENIE SPONSORA, Contratubex, (15 min.)

 

 • 16:20 - 17:00 „Masaż relaksacyjny energetyzujący - pokaz masażu”, (40 min.)

mgr Leszek Magiera

Szkoła Masażu BIO-Relax w Krakowie

 

 • 17:00- 17.30  "Nowe tendencje w żywieniu w procesie kształcenia w Lwowskim Zawodowym Collegu Hotelowo-Turystycznym i Restauracyjnego Serwisu we Lwowie",

      Irina Kondratyknauczyciel metodyk, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i   Restauracyjnego Serwisu

 

PIĄTEK, 05.04.2019 r.

 • 10:00 - 10:40 "Masaż profilaktyczny pleców”, (40 min.)

dr Ryszard Pawelec 1, dr Wojciech Laber 2, mgr Wojciech Tomasz Laber 2,3

 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie, Katedra Sportu Paraolimpijskiego.
 2. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
 3. Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Sp. z o.o. "PROVITA" we Wrocławiu

 

 • 10:40 - 11:20 „Psychiatria o masażu - kiedy pacjent chce być chory? ”, (40 min.)          

dr n. med. Piotr Wierzbiński

Indywidualna Praktyka Lekarska w Łodzi

 

 • 11:20 - 11:35 Przerwa

 

 • 11:35 - 11:55 „Aktywizacja seniorów z wykorzystaniem formy masażu profilaktycznego”, (20 min.)

dr hab. Anna Cabak

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 

 • 11:55 - 12:05 WYSTĄPIENIE SPONSORA, Firma Lurgus, (10 min.)

 

 • 12:05 - 12:35 „Terapia mięśniowo-powięziowa w zespołach górnego otworu klatki piersiowej”, (30 min.)

dr Bogusława Kowacka 1, dr Elżbieta Ciejka 1,2

 1. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 2. WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

 

 • 12:35 - 12:50 Przerwa

 

 • 12:50 - 13:10 „Integracyjna funkcja struktur dołu podkolanowego, a aparat wyprostny kolana”, (20min.)

mgr Sebastian Pusiarski

 1. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
 2. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 • 13:10 - 13:20 WYSTĄPIENIE SPONSORA Tromed zaopatrzenie medyczne (10 min.)

 

 • 13:20 - 13:50 „Wpływ masażu klasycznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa na ukrwienie kończyn dolnych”, (30 min.)

mgr Katarzyna Dyła 1, dr Piotr Józefowski 2, dr Wojciech Laber 2, dr Roman Haider 2, mgr Wojciech Tomasz Laber 2,3, dr Ryszard Pawelec 4

 1. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
 2. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
 3. Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Sp. z o.o. "PROVITA" we Wrocławiu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie, Katedra Sportu Paraolimpijskiego

 

 •  13:50 - 14:30 „Integracyjna funkcja powięzi szerokiej uda - pokaz”, (40 min.)

mgr Dariusz Fielek 1,2,11, mgr Lucyna Nagórska 3,4,11, mgr Cezary Nenczak 5,6,11, dr Kamil Piątkowski 7,9,11, dr Paweł Piątkowski 8,9,10,11

 1. "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
 2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
 3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gniezno
 4. NZ OZ Rehabilitacja Lecznicza, Trzemieszno
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, Sztum
 6. Szpitale Polskie, Sztum
 7. Centrum Medyczne, Szpital Św. Rodziny, Łódź
 8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. Klinika Ortopedii i Traumatologii w Łodzi
 9. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 10. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 
 11. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

                     

 • 14:30 - 14:45 Przerwa

 

 • 14:45 - 15:15 „Masaż w stomatologii - schorzenia stawu skroniowo żuchwowego (SSŻ)”, (30min.)

dr Piotr Pawłowski 1, dr Paweł Piątkowski 2,3,4,5

 1. Klinika stomatologiczna Estetyka w Łodzi
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. Klinika Ortopedii i Traumatologii w Łodzi
 3. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 
 5. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 • 15:15 - 15:25 WYSTĄPIENIE SPONSORA, Guna, (10 min.)

 

 • 15:25 - 16:05 „Sprężyste odkształcanie struktur czynnego narządu ruchu – tkanki mięśniowej - pokaz”, (40 min.)

mgr Dariusz Fielek 1,2,11, mgr Lucyna Nagórska 3,4,11, mgr Cezary Nenczak 5,6,11, dr Kamil Piątkowski 7,9,11, dr Paweł Piątkowski 8,9,10,11

 1. "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
 2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
 3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gniezno
 4. NZ OZ Rehabilitacja Lecznicza, Trzemieszno
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, Sztum
 6. Szpitale Polskie, Sztum
 7. Centrum Medyczne, Szpital Św. Rodziny, Łódź
 8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. Klinika Ortopedii i Traumatologii w Łodzi
 9. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 10. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 
 11. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 •  16:05 - 16:20 Przerwa

 

 • 16:20 - 17:00 „Stymulacja receptorów sprężystym odkształcaniem w zależności od ich budowy - pokaz”, (40 min.)

mgr Dariusz Fielek 1,2,11, mgr Lucyna Nagórska 3,4,11, mgr Cezary Nenczak 5,6,11, dr Kamil Piątkowski 7,9,11, dr Paweł Piątkowski 8,9,10,11

 1. "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
 2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
 3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gniezno
 4. NZ OZ Rehabilitacja Lecznicza, Trzemieszno
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, Sztum
 6. Szpitale Polskie, Sztum
 7. Centrum Medyczne, Szpital Św. Rodziny, Łódź
 8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. Klinika Ortopedii i Traumatologii w Łodzi
 9. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 10. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 
 11. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 17:00 - 17:30       "Ekonomiczne aspekty kształcenia zawodowego w  Lwowskim Zawodowym Collegu Hotelowo-Turystycznym i Restauracyjnego Serwisu we Lwowie",

Irina Stasiw, wykładowca ekonomiki, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i      Restauracyjnego Serwisu,

 

SOBOTA, 06.04.2019 r.

 • 9:00 - 9:40 „3-warstwowy masaż grzbietu połączony z mobilizacją połączeń międzykręgowych - pokaz”, (40 min.)

mgr Piotr Chyliński

Wyższa Szkoła Mazowiecka, Wydział Nauk Medycznych w Warszawie 

 

 • 9:40 - 10:10 „Odpowiedzialność prawna masażystów”, (30 min.)

Agnieszka Przybył

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska SA

 

 • 10:10 - 10:25 Przerwa

 

 • 10:25 - 11:05 „Migrena - diagnostyka i współczesne kierunki leczenia”, (40 min.)

dr Bartosz Bielecki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im WAM. Klinika Neurologii i Udarów Mózgu w Łodzi

 

 • 11:05 - 11:35 „Wykorzystanie masażu Shantala podczas zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, (30 min.)

mgr Marta Pokorska 1,2,3

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 2. EduMedica - Policealna Szkoła Medyczna w Pabianicach
 3. Collegium Masażu Medycznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 • 11:35 - 11:50 Przerwa

 

 • 11:50 - 12:00 WYSTĄPIENIE SPONSORA

 

 • 12:00 - 12:30 „Masaż w podologii”, (30 min.)

mgr Marek Wolny

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

 

 • 12:30 - 12:45 „Relacja z pikniku nauczycieli masażu i masażystów w Inowrocławiu - 2018 r.”, (15 min.)

mgr Dariusz Fielek

"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

 

 • 12:45 - 13:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – LOSOWANIE NAGRÓD

 

created by: Strony Internetowe Łódź