Działalność naukowa

Konferencje

Konferencje 2020:

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Szanowni Państwo,

W zapowiadanym terminie 15 maja 2020 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie" z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej nie odbędzie się.


Jesteśmy w trakcie ustalania nowego terminu tego wydarzenia. Nową datę podamy tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania.

 

Jednym z zagrożeń współczesnego, zglobalizowanego świata jest przemoc rówieśnicza, stanowiąca główny problem rozważań niniejszej konferencji.

 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą między innymi:

 • nowe formy przemocy rówieśniczej,
 • uwarunkowania przemocy rówieśniczej,
 • przemoc rówieśnicza a płeć,
 • przemoc rówieśnicza a media elektroniczne,
 • prawne aspekty przemocy rówieśniczej,
 • polityka społeczna wobec przemocy rówieśniczej.

 

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji na temat nowych form przemocy, przyczyn ich powstawania, skutków, a przede wszystkim podejmowanych działań profilaktycznych w kontekście przemocy rówieśniczej.

 

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych, prawników, lekarzy, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Otwarcie konferencji

 

Sesja plenarna (10:00-11:30)

Co działa w przeciwdziałaniu cyberprzemocy rówieśniczej?

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

 

Rola profilaktyki i edukacji prawnej w zapobieganiu przemocy

Sędzia Anna Maria Wesołowska

 

Przemoc rówieśnicza oraz jej konsekwencje prawne

asp.szt. Tomasz Rozwandowicz; mł.asp. Marika Leśniewska-Albin

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

 

Przerwa kawowa (11:30-12:00)

 

Panele dyskusyjne (12:00-15:30)

 

Szkolenie (12:00-13:30)

Rola profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny – prowadząca Sędzia Anna Maria Wesołowska

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany Uczestnikom

do 10 maja 2020 r.



 

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - przewodniczący Komitetu Naukowego

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Prof. UJK dr hab. Janusz Budziński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

​Prof. PUZ dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

​​

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 

Prof. dr hab. Svietlana Loboda

Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

 

Prof. dr hab. Bożena Muchacka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

​ ​

Prof. PUSB dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

 

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. UWr dr hab. Ewa Waszkiewicz

Uniwersytet Wrocławski

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Halina Worach-Kardas

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Dr inż. Mateusz Muchacki

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Violetta Tanaś

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.03.2020 r., wskazując wybraną formę uczestnictwa:

https://docs.google.com/forms/d/17EwhPyibZV5TjanUwaxcLl8m4ULUG-xMhZYIaj5YT1c/edit

 

Organizatorzy oferują uczestnictwo:

 • z referatem - udział w sesji plenarnej + udział w panelu dyskusyjnym z wystąpieniem - 190 zł
 • bez wystąpienia z udziałem w szkoleniu (udział w sesji plenarnej + udział w szkoleniu) - 100 zł
 • bez wystąpienia i bez udziału w szkoleniu (udział w sesji plenarnej + udział w panelu dyskusyjnym bez wystąpienia) - 50 zł

 

OPŁATA

Opłata konferencyjna uzależniona jest od rodzaju uczestnictwa w konferencji i obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Opłatę konferencyjną należy wnieść dopiero po zakwalifikowaniu zgłoszenia przez organizatorów. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do każdego Uczestnika w formie elektronicznej do dnia 05.04.2020 r. Opłatę należy uiścić do dnia 20.04.2020 r.

 

Opłatę należy wnieść na konto:

91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Piotrkowska 278

90-361 Łódź

 

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – przemoc rówieśnicza”

 

W celu otrzymania faktury należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć taką opcję i uzupełnić dane do rachunku. Istnieje możliwość otrzymania faktury w wersji elektronicznej albo papierowej (prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu). Faktura zostanie przesłana na podany w formularzu adres korespondencyjny lub e-mail.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - przewodniczący (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Agnieszka Stasiak (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Aleksandra Mysiakowska (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Magdalena Kubiak (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Marta Pintera (WSBiNoZ w Łodzi)

 

KONTAKT

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop – w.welskop@medyk.edu.pl

Mgr Agnieszka Stasiak – a.stasiak@medyk.edu.pl

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

 

15 maja 2020 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Piotrkowska 278

90-361 Łódź

(Aula przy ul. Milionowej)

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych VIII Ogólnopolskiej E-konferencji Naukowej z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, pt. PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji https://popkulturakonferencja.weebly.com/

 

Na zgłoszenia uczestnictwa w konferencji czekamy do 15 grudnia 2019 r. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konferencji: https://popkulturakonferencja.weebly.com/zg321oszenie.html

 

Uprzejmie przypominam, że udział w konferencji dla wszystkich Nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jest bezpłatny.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH

Instytut Dietetyki zaprasza na

 

II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych,

która odbędzie się 19 listopada 2020 w aulach przy ul. Milionowej 21

 

Do czynnego udziału w wydarzeniu zapraszamy dietetyków, studentów oraz absolwentów kierunku dietetyka, którzy są zainteresowani przedstawieniem wyników swoich badań.

 

Zapisy:

 

Zapisy pod adresem mailowym - kolanaukowe@medyk.edu.pl

 

Termin zapisów dla uczestników czynnych - nadesłanie abstraktu wystąpienia do 25.10. 2020

Termin ogłoszenia zakwalifikowanych prac  29-30 października 2020

Termin przesłania kompletnych prac (prezentacje do wystąpień ustnych, plakaty) do 12 listopada 2020.

 

Termin zapisów dla uczestników biernych do 15 listopada 2020

 

 

Komitet naukowy:

 

Rektor WSBiNoZ prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska–Wyka

dr Katarzyna Kowalcze (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie)

mgr Jolanta Krzyżanowska (Polskie Towarzystwo Dietetyki)

dr Natalia Wittek-Smorąg 

dr Katarzyna Łokieć 

dr Dominik Matusiak 

mgr Adrian Kwaśny 

mgr Agnieszka Caban

mgr Paulina Konrad 

 

Komitet organizacyjny:

 

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska–Wyka

dr Natalia Wittek-Smorąg

dr Dominik Matusiak

mgr Agnieszka Caban

mgr Paulina Konrad

mgr Adrian Kwaśny

 

 

Plan konferencji:

 

8:30 – rejestracja uczestników

9:00 – 9:10 – uroczyste rozpoczęcie

9.30 – 12.15 – Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

12.15 – 12:35 Przerwa kawowa

12.35 – 12:50– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za moduł I

12.50 – 15.05  – Moduł II „Żywienie kliniczne”

15:05- 15:25 Przerwa kawowa

15:25  -15:40 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za moduł II

15:40-16:00 Sesja plakatowa

16:00  16:15- Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród za sesję plakatową

16.15 – Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

Komisja:

Komisja:

Rektor WSBiNoZ prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

dr Katarzyna Kowalcze Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

mgr Jolanta Krzyżanowska Polskie Towarzystwo Dietetyki

Moduł II „Żywienie kliniczne”

Komisja:

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska–Wyka

dr Katarzyna Łokieć

mgr Adrian Kwaśny

Moduł III Sesja plakatowa

Komisja:

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska–Wyka

dr Katarzyna Łokieć

mgr Adrian Kwaśny

dr Dominik Matusiak

 

 

Komisja kwalifikacyjna

Dyrektor Instytutu Dietetyki dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

dr Dominik Matusiak

Mgr Agnieszka Caban

Mgr Paulina Konrad

mgr Adrian Kwaśny

 

 

Kryteria oceny prac:

 • Oryginalność tematu
 • Zastosowanie metod badawczych
 • Dobór źródeł naukowych
 • Poziom merytoryczny
 • Styl i poprawność językowa
 • Znaczenie przedstawionego tematu dla praktyki dietetyków
 • Wizualny sposób prezentacji (prezentacja/plakat)

 

 

Wytyczne przygotowania streszczeń:

Tytuł wystąpienia (Czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, Akapit: Wyjustowany, Interlinia 1,5 wiersza

Pierwszy autor1, drugi autor2 (Czcionka Times New Roman, Wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,5)

Treść streszczenia- Maksymalnie 500 słów (Czcionka Times New Roman, wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,2 wiersza)

Bibliografia (Czcionka Times New Roman, wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,2 wiersza)

Cały artykuł napisany i zapisany w formacie „.doc” lub „.docx”, w formacie strony A4.

Pliki streszczeń należy nazywać w następujący sposób:

Imię_Nazwisko_M1- w przypadku wystąpień w ramach Modułu ISkładniki żywności i ich interakcje

Imię_Nazwisko_M2- w przypadku wystąpień w ramach Modułu II- Żywienie kliniczne

Imię_Nazwisko_Plakat- w przypadku wystąpień plakatowych

 

Wytyczne przygotowania plakatów:

Format plakatu A0 (841×1189 mm) w układzie pionowym, wersja elektroniczna w formacie PDF

Rysunki, wykresy, fotografie muszą być w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi. Pod rysunkami należy umieścić podpisy w języku polskim.

Forma graficzna i układ informacji są dowolne i pozostają do dyspozycji autorów

Informacje, które muszą znaleźć się na plakacie:

 • Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja, kontakt e-mail)
 • Tytuł (Czcionka minimum 45 pkt)
 • Treść (Czcionka minimum 25 pkt)
 • Nazwa konferencji, na którą został przygotowany plakat oraz data konferencji
 • Bibliografia

Wytyczne przygotowania prezentacji do wystąpienia ustnego

Prezentacja w programie Power point (97-2003)

Forma graficzna i układ informacji są dowolne i pozostają do dyspozycji autorów

Informacje, które muszą znaleźć się na prezentacji:

 • Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja, kontakt e-mail)
 • Tytuł
 • Treść (najważniejsze informacje)
 • Bibliografia

Maksymalny czas wystąpienia 15 minut

 

Konferencje 2019:

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT ZDROWE DZIECKO-ZDROWY DOROSŁY

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi wraz z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję Inaugurującą Projekt „Zdrowe Dziecko – Zdrowy Dorosły. Stop cukrowemu tsunami”.

Konferencja odbędzie się 21 listopada o godzinie 12:00 w Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 38

 

PROGRAM KONFERENCJI:

11.00 – 12:00 rejestracja

12.00 - przywitanie i przedstawienie Gości oraz Partnerów - Aleksandra Mysiakowska WSBiNoZ

12.05 – oficjalne otwarcie konferencji – prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop Rektor WSBiNoZ,  Małgorzata Biegajło Dyrektor PODNiDM

12.15-12.30 -  Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły – przedstawienie programu, dr Natalia Wittek-Smorąg WSBiNoZ

12.30 - 13.00 -  Wychowanie zdrowotne, jako wartość, cel i zadanie edukacji w Polsce - prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek, Wicekanclerz WSBiNoZ

13.00-13.30 - Psychologiczne przyczyny nadmiernego jedzenia – dr Agnieszka Gutowska –Wyka, Dyrektor Instytutu Dietetyki WSBiNoZ

13.30-14.00 - Błędy żywieniowe u dzieci - konsekwencje zdrowotne - mgr Agnieszka Caban i mgr Paulina Konrad WSBiNoZ

14.00 - 14.15 - zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

14.15 – poczęstunek

 

WSTĘP BEZPŁATNY

Zgłoszenia do 19 listopada!

 tel.: 42 215 42 42 lub podn@podn-pabianice.pl

Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń.

I FESTIWAL TRYCHOLOGICZNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Festiwalu Trychologicznym organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, który odbędzie się

24.05.2019 r. (piątek)

w auli przy ul. Milionowej 21.

Celem festiwalu jest integracja środowisk związanych z branżą trychologiczną, promocja produktów i marek specjalistycznych, wymiana doświadczeń zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu trychologii i nauk związanych z trychologią.

 

PROGRAM:

 

09:30 – 09:45 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:45 – 09:55 – oficjalne otwarcie konferencji, mgr Anna Drobnik-Wicekanclerz ds. rozwoju kierunku Kosmetologia, Wyższa Szkoła biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ)

09-55-10:10 – Łodzianie o trychologii – sondaż diagnostyczny Naukowo-badawczego Koła Kosmetologii Medycznej (WSBiNoZ)

10:10-10:25 – Wykład inauguracyjny Alicja Gondek-Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

10:25-10:45 - Analiza pierwiastkowa włosa jako diagnostyka stanu odżywienia człowieka–dr n. med. Sławomir Puczkowski (Biomol-med)

10:45-11:05- Diagnostyka skóry głowy z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury- (Hair-Med Klinika Trychologiczna)  

11:05-11:20- Cykl rozwojowy włosa. Czy mamy na niego wpływ?- mgr Anna Mackojć (Instytut Trychologii®)

11:20-11:40 Salon trychologiczny - ekspozycja trychoproduktów firm partnerskich, czas na dyskusje przy kawie, słodki poczęstunek

11:40-12:00- Łysienie trakcyjne- mgr Weronika Słupek (Well Concept)

12:00-12:15 - Dermokosmetyki w trychologii medycznej i kosmetycznej-różnice w aplikacji (MonRin)

12:15- 12:35- Trychologiczne mycie i pielegnacja łodygi włosa -Magdalena Musiał, Barbara Czerska-Lorens (WSBiNoZ)

12:35-12:55-Procedury inwazyjne w praktyce trychologa-mgr Beata Stępień

12:55-13:10-Prezentacja kosmetyków trychologicznych Mineral Treatment-Karol Róg (Healthy Hair))

13:10-13:25-Preparaty trychologiczne Nubea (Hair-Med Klinika Trychologiczna)  

13:25-13:45- Salon trychologiczny - ekspozycja trychoproduktów firm partnerskich, czas na dyskusje przy kawie, słodki poczęstunek

13:45-14:05- Rola diety w utrzymaniu zdrowej skóry i włosów-dr n.med. Katarzyna Łokieć (WSBiNoZ, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

14:05-14:25-Procedury anti-aging dedykowane włosom-Ewa Cognac

14:25-14:45- Mikrobiom owłosionej skóry głowy i jego rola w patogenezie wybranych chorób-dr n.med. Aleksandra Słodka (WSBiNoZ)

14:45-15:05- Przypadki problemów trychologicznych „prosto z gabinetu trychologa”-mgr Marta Kazimierczak, Barbara Godlewska (WSBiNoZ)

15:05-15:25- Jak psychologicznie wspomóc pacjenta z łysieniem i dlaczego jest on nazywany pacjentem „trudnym”? Dylematy natury emocjonalno-psychologicznej zgłaszane przez pacjentów-mgr Magdalena Szymczak

 

Festiwalowi towarzyszyć będzie prezentacja marek trychologicznych oferujących profesjonalne produkty i sprzęty specjalistyczne dedykowane trychologii  (m.in. Mon Rin, Biomol-Med, Alcantra, Mediceuticals, DSD, Nubea, Hair-med).*

 

Koszt uczestnictwa w tym wydarzeniu to tylko 60 zł (materiały konferencyjne, przerwa kawowa, słodki poczęstunek). Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.

 

Jak się zapisać?

Należy wpłacić 60 zł na podany niżej numer konta:

 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162 (imię i nazwisko, I Festival trychologiczny).

 

Wpłata jest jednoznaczna z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu!.

 

Rejestracja trwa do 19.05. 2019 r.

 

Osoba do kontaktu: dr Aleksandra Słodka (a.slodka@medyk.edu.pl)

 

*Posiadasz w swojej ofercie ciekawe produkty trychologiczne lub pokrewne i chciałabyś uczestniczyć w naszej sesji wystawienniczej podczas festivalu, zachęcamy do kontaktu a.slodka@medyk.edu.pl

I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Prac Młodych Dietetyków
i Kół Naukowych, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, która odbędzie się 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Uczelni.

Termin zapisów uczestników biernych: do 30 maja 2019 r.

 

Zapisy chętnych (imię i nazwisko) należy wysyłać na adres mailowy: kolanaukowe@medyk.edu.pl

 

 

Komitet naukowy:

Rektor WSB i NoZ prof. nzw. Teresa Janicka –Panek

Prorektor WSB i NoZ prof. nzw. Wojciech Welskop

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska –Wyka

dr Natalia Wittek-Smorąg

 

Komitet organizacyjny:

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska –Wyka

dr Natalia Wittek-Smorąg

mgr Agnieszka Caban

mgr Paulina Konrad

mgr Angelika Janicka

 

Plan konferencji:

9:30 – rejestracja uczestników

9:50 – 10:00 – uroczyste rozpoczęcie

10.00 – 11:50 – Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”

Komisja:

Rektor WSBiNoZ prof. nzw. Teresa Janicka –Panek

prof. Jan Maciej Komorowski

dr inż. Anna Sztekmiller-Szymańska

moderator modułu – dr Natalia Wittek-Smorąg

10:00 – 10:20 Wprowadzenie - Rektor WSBiNoZ prof. nzw. Teresa Janicka-Panek

Zasady modułu: 5 prezentacji 15 minutowych + 5 minut dyskusji i pytań do każdej prezentacji

10:20 – 10:40 Aleksandra Kurkiewicz. Koło Młodych Dietetyków WSBiNoZ. Badanie wiedzy wśród konińskich studentów dotyczącej skutków spożywania aspartamu

10:40 – 11:00 Roksana Lenczewska, Oliwia Staniszewska. Koło Młodych Dietetyków WSBiNoZ. Badanie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z używaniem plastikowych opakowań do żywności.

11:00 – 11:20 Anna Kowalska, Marta Tworus. Koło Młodych Dietetyków  WSBiNoZ. Badanie skali marnowania i wyrzucania żywności wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

11:20 – 11:40 Jan Szumigaj, Anna Pazura. Koło Młodych Dietetyków  WSBiNoZ. Badanie opinii dotyczącej jakości usług i czynników wpływających na wybór wśród osób korzystających z diet pudełkowych.

11.40 – 12.00 Natalia Jurkowska, Magdalena Czaplicka. BCAA- kontrowersje vs skuteczność

 

12.00 – 12:30 Przerwa kawowa

12.30 – 14:20 – Moduł II „Żywienie kliniczne”

Komisja:

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska –Wyka

dr Katarzyna Łokieć

mgr Adrian Kwaśny

moderator modułu – dr Natalia Wittek-Smorąg

12:30 – 12.50 Wykład inauguracyjny Dr Katarzyna Łokieć. WSBiNoZ

Zasady modułu: 4 prezentacje 15 minutowe + 5 minut dyskusji i pytań do każdej prezentacji

12.50  – 13:10 Mateusz Lejwoda. Koło Naukowe Żywieniowców  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW. Wpływ edukacji osób starszych na poziom wiedzy dotyczącej zaleceń żywieniowych.

13:10 – 13:30 Zuzanna Szajstek, Kinga Skoracka. Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej działające przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Katarzyna Pastusiak, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Cukrzyca ciążowa, a zdrowie matki i dziecka. 

13:30 – 13.50  Aleksandra Karczemna, Ewa Lange, Hubert Dobrowolski. Katedra Dietetyki  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kwas foliowy a choroby układu krążenia

13.50 -14:10 Maciej Kowalik, Anna Chudy, Marika Matusiak. WSBiNoZ, Wpływ kofeiny na zdrowie człowieka.

 

14:10 – 14:30 Przerwa kawowa

 

14:30 – 15:00 Sesja plakatowa – aula 002

Komisja:

Rektor WSB i NoZ prof. nzw. Teresa Janicka –Panek

Dyrektor Instytutu Dietetyki: dr Agnieszka Gutowska –Wyka

dr Katarzyna Łokieć

mgr Adrian Kwaśny

 1. Patryk Pokorski, Wiktoria Soszyńska, Koło Naukowe Żywieniowców SGGW, Klaudia Kulik, Joanna Rachtan, Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW.
  Charakterystyka spożycia napojów energetyzujących oraz wiedzy na temat skutków ich działania wśród wybranej grupy młodzieży.

 2. Angelika Szczepanik, Dietetyk.
  Operacje bariatryczne jako sposób leczenia otyłości - czy dietetyk jest potrzebny osobom otyłym?

 3. Julita Łubińska, Karolina Misztal, Karolina Łazuga, SGGW
  Wpływ zajęć warsztatowych na wiedzę z zakresu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym wśród przedstawicieli tej grupy oraz ich opiekunów prawnych.

 4. Agata Perzyna, Patrycja Podeszwińska, Maria Świątek, Koło Młodych Dietetyków WSBiNoZ
  Poziom wiedzy i świadomości zagrożeń zarażeniami pasożytniczymi wśród pracowników miast – kleszcze.

 5. Katarzyna Dąbrowska, Magdalena Czaplicka, Weronika Madej, Koło Młodych Dietetyków WSBiNoZ
  Wiedza i świadomość właścicieli psów dotycząca parazytoz odzwierzęcych oraz zagrożeń pasożytniczych związanych z brakiem sprzątania psich odchodów.

 6. Kinga Kubasiewicz, Natalia Krawczuk, Natalia Jurkowska Sylwia Kozłowska, Koło Młodych Dietetyków WSBiNoZ
  Wiedza i świadomość rodziców dzieci, dotycząca zagrożeń związanych z zarażeniami pasożytami w piaskownicach i ogródkach jordanowskich.

 

15:00 – 15:15 Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród

15:30 – Zakończenie konferencji

 

Poczęstunek + ewentualnie stoiska zaproszonych firm – aula 001.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWYCH KÓŁ KOSMETOLOGICZNYCH

Serdecznie zapraszamy na

II OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWYCH KÓŁ KOSMETOLOGICZNYCH

INSTYTUT KOSMETOLOGII WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

CZAS I MIEJSCE:

25.10.2019 R.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

ul. Milionowa 21

 

ADRESACI KONFERENCJI:

studenci, członkowie Kół Naukowych, absolwenci, których obszar badań i zainteresowań związany jest z tematyką szeroko pojętej kosmetologii.

 

ZGŁOSZENIA DLA BIERNYCH UCZESTNIKÓW:

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 2019 r.

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

100 zł/osoba - cena zawiera koszt przerw kawowych, lunchu oraz materiałów konferencyjnych

70 zł/osoba - dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wpłata na poniższe konto jest jednoznaczna z rejestracją zgłoszenia.


91 1090 2705 0000 0001 0659 3162 (tytuł wpłaty: II Konferencja Kół Kosmetologicznych, imię i nazwisko, Uczelnia)

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Podczas konferencji Jury wyłoni 3 najlepsze wystąpienia (przewidywane atrakcyjne nagrody).

W ramach konferencji odbędą się sesje eksperckie poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny kosmetologii.

Każdy Uczestnik konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.

Fotorelacja z wydarzenia ukaże się na łamach prestiżowego czasopisma z branży kosmetycznej.

OSOBA DO KONTAKTU: dr n. med. Aleksandra Słodka,  e-mail: a.slodka@medyk.edu.pl

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Instytut Kosmetologii

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr Katarzyna Malinowska
 • dr n.med. Aleksandra Słodka
 • dr Marta Klimczyk-Caryk
 • mgr Anna Drobnik
 • mgr Aleksandra Mysiakowska
 • mgr Magdalena Kubiak

 

Komitet Naukowy:

 • prof. nzw. dr hab. n. biol. Jolanta Adamczyk
 • dr n. farm. Katarzyna Malinowska
 • dr n.med. Aleksandra Słodka
 • dr n. med. Katarzyna Łokieć
 • dr Marta Klimczyk-Caryk
 • mgr Anna Drobnik

 

PLAN KONFERENCJI*

9.00-9.25  Rejestracja uczestników

9.25-9.35  Oficjalne otwarcie konferencji-dr n. farm. Katarzyna Malinowska-Dyrektor Instytutu Kosmetologii WSBiNoZ

9.35-9.50  Gość Specjalny, Ilona Kurczaba-Redaktor Naczelna magazynu LNE, Agnieszka Gomolińska-niezależny ekspert LNE

 

Sesja I (Sesji przewodniczy dr n. farm. Katarzyna Malinowska)

9.50 – 10.05  Wykład sponsorowany Delia Cosmetics

10.05 – 10.20 Choroby alergiczne jako problem istotny dla praktyki kosmetologicznej, Paula Światłowska, Agnieszka Świerczyńska, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (WSBiNoZ)

10.20 – 10.35  Szkodliwe substancje występujące w kosmetykach, Aleksandra Rykaczewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

10.35 – 10.50  Fotostarzenie - wpływ promieniowania słonecznego na skórę, Paulina Maj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

10.50-11.05  Dyskusja

11.05-11.30  Przerwa kawowa, słodki poczęstunek

 

Sesja II (Sesji przewodniczy prof. nzw. dr hab. n. biol. Jolanta Adamczyk)

11.30-11.45 Wykład sponsorowany IQNails

11.45 –12.00  Zastosowanie analizy sensorycznej do oceny wybranych preparatów kosmetycznych do pielęgnacji włosów zawierających d-pantenol, Aleksandra Strzyż, Ewelina Namiecińska, Elżbieta Budzisz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12.00-12.15 Rozpoznawanie zmian i nieprawidłowości w obrębie owłosionej skóry głowy i włosów z wykorzystaniem współczesnych metod badawczych i pomiarów w diagnostyce kosmetologicznej, Barbara Czerska-Lorens, WSBiNoZ

12.15-12.30 Wykład sponsorowany

12.30-12.45 Wpływ wybranych parametrów ekstrakcji na aktywność antyoksydacyjną wyciągów alkoholowych z ziaren Coffea robusta i Coffea arabica, Daria Wira, Anna Kołodziej, Adam Klimowicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12.45-13.00  Wykorzystanie komórek macierzystych w pielęgnacji skóry problematycznej, Adrianna Kołosza, WSBiNoZ

13.00-13.15 Dyskusja

13.15-13.45 Lunch

 

Sesja III (Sesji przewodniczy mgr Anna Drobnik)

13.45-14.00 Wykład sponsorowany Marinex International

14.00-14.15 Porównanie aktywności antyoksydacyjnej alkoholowych wyciągów wybranych części czereśni oraz truskawek, Sylwia Gajewska, Joanna Siemak, Pomorski Uniwersytet Medycznych w Szczecinie

14.15-14.35 Ocena właściwości antyoksydacyjnych skrzypu polnego, Dominika Dąbrowska, Kamila Chochołowicz, Angelika Manaj, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

14.35-14.50  Depresja a choroby skóry, Patrycja Płażewska, WSBiNoZ

14.50-15.05 - Dyskusja

15.05-15.20 – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów

*organizator zastrzega sobie nieznaczne zmiany w planie konferencji

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MEDIALNI

 

 

OFICJALNI SPONSORZY I PARTNERZY:

 

 

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE"

Komitet Naukowy:

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

 Prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. Irina Kondratyk, nauczyciel metodyk, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu

Prof. Irina Stasiw, wykładowca ekonomiki, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu

Prof. Olga Bogonis,  kandydatka nauk pedagogicznych, wykładowca ekonomiki,  Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu

Prof. nzw. ​dr Wojciech Welskop- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

dr Agnieszka Gutowska-Wyka- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

dr Violetta Tanaś- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Agnieszka Gutowska – Wyka- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

mgr Agnieszka Caban- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

mgr Angelika Janicka- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Program KONFERENCJI:

 

12.00 Otwarcie konferencji, powitanie - Prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek

12.05 Prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: „Wychowanie zdrowotne jako wartość, cel i zadanie współczesnego systemu oświaty w Polsce”   12.20 Irina Kondratyk, nauczyciel metodyk, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu; „Nowe tendencje w żywieniu w procesie kształcenia w Lwowskim Zawodowym Collegu Hotelowo-Turystycznym i Restauracyjnego Serwisu we Lwowie”

12.35 Prof. Irina Stasiw, wykładowca ekonomiki, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu: „Ekonomiczne aspekty kształcenia zawodowego w Lwowskim Zawodowym Collegu Hotelowo-Turystycznym i Restauracyjnego Serwisu we Lwowie”

12.50 Olga Bogonis, kandydatka nauk pedagogicznych, wykładowca ekonomiki, Lwowski Zawodowy Colleg Hotelowo-Turystycznego i Restauracyjnego Serwisu: „Krajowe i zagraniczne doświadczenie w szkoleniu zawodowym przyszłych specjalistów w zakresie usług hotelowych i restauracyjnych."

13.05 Prof. nzw. dr Wojciech Welskop, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi:  „Znaczenie edukacji zdrowotnej w kreowaniu kapitału społecznego w zglobalizowanym świecie”

13.20 dr Violetta Tanaś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: „Dobrostan seniorów a świadomość żywieniowa osób starszych”

13.35 dr Agnieszka Gutowska-Wyka, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: „Psychologiczne aspekty w dietetyce – psychologia jedzenia”

13.50 dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: „Mindfull eating”

 

 • Przerwa kawowa

 

14.20 Marta Tworus, Anna Kowalska –studenci Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,, studia II stopnia, dr Natalia Wittek-Smorąg, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: ,,Świadomość konsumentów popularnych sklepów dotycząca zagrożeń związanych ze spożywaniem gotowych potraw z surowych ryb takich jak sushi" (temat realizowany w ramach Koła Naukowego „Młodych Dietetyków” Opiekun Koła: dr Natalia Wittek-Smorąg)

14.35 Jan Szumigaj,  Anna Pazura– studenci Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,, studia I stopnia, dr Natalia Wittek-Smorąg, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: „Ocena poziomu wykształcenia dietetycznego osób promujących się jako dietetycy w portalach społecznościowych” (temat realizowany w ramach Koła Naukowego „Młodych Dietetyków” Opiekun Koła: dr Natalia Wittek-Smorąg

14.50 Roksana Lenczewska , Oliwia Staniszewska - studenci Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,, studia I stopnia, dr Natalia Wittek-Smorąg, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: "Ocena poziomu wiedzy wśród uczniów i pracowników gastronomii dotycząca zachowań higienicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia zarażenia pasożytniczymi oraz zakażeń bakteriami chorobotwórczymi" (temat realizowany w ramach Koła Naukowego „Młodych Dietetyków” Opiekun Koła: dr Natalia Wittek-Smorąg)

15.05 dr Katarzyna Łokieć Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: "Co nowego w diabetologii okiem dietetyka?"

15.20 mgr Adrian Kwaśny: „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

 15.35 mgr Anna Karwala ,, Dieta wegetariańska, ekologia i zero waste - hitem 2019 roku".

 15.50 mgr Paulina Konrad " Strategie żywieniowe w limfocytarnym zapaleniu tarczycy Hashimoto"

16.05  mgr Agnieszka Caban, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Maciej Kowalik, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, student Dietetyki stacjonarnych studiów licencjackich – „Najnowsze zalecenia w żywieniu pacjentów diabetologicznych”

 

 

Podsumowanie, zakończenie: 16.20

 

 

KONFERENCJA "ODKRYJMY MONTESSORI RAZ JESZCZE..."

MARCA 2019r.   godz. 13.00 - 16.30

 

Organizatorzy:

Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”

Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MASAŻU „Masaż wyzwaniem dla współczesnej medycyny i kosmetologii”
VII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt. MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mają zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt.

MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE,

która odbędzie się 6 marca 2019 roku

 

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, a także przedstawicieli dziedziny nauk o zdrowiu, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat MASS MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą:

 • ​mass media a życie codzienne człowieka,
 • mass media a zdrowie,
 • mass media a edukacja,
 • mass media a rodzina,
 • mass media a praca zawodowa.

 

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy onlineKażdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych. ​

 

Każdy przesłany tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa  z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 5 punktów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej e-konferencji, aby każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji.

 

Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu. 

Szczegółowe informacje na temat E-konferencji, wraz z terminami oraz formularzem zgłoszeniowym, dostępne są na stronie internetowej E-konferencji:

https://massmediakonferencja.weebly.com/

Konferencje 2018:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne trendy w naukach humanistycznych i społecznych

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

28 czerwca 2018 roku

Godz. 10:00

SALA 111

 

 

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Nellia Grigoriewna Nyczkało – sekretarz naukowy Narodowej Akademii Pedagogicznych Nauk Ukrainy

prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

prof. UTH dr hab. inż. Elżbieta Sałata - Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu

dr hab. Janusz Budziński - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Przewodniczący

prof. WSBiNoZ w Łodzi dr Teresa Janicka-Panek - WSBiNoZ w Łodzi, PWSZ w Skierniewicach

dr Ewa Wiśniewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

dr Konrad Jędrzejczyk - Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

 

 

Komitet Organizacyjny:

dr Dorota Wiśniewska - Uniwersytet Łódzki - Przewodnicząca

dr Wojciech Welskop - Prorektor WSBiNoZ w Łodzi

mgr Angelika Janicka - WSBiNoZ w Łodzi

mgr Katarzyna Jadczak - ZSP Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

 

Program Konferencji

Obrady – Sala 111 w WSBiNoZ w Łodzi

Godz. 10:00 – Otwarcie Konferencji – prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek

 • dr hab. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia
  w Piotrkowie Trybunalskim) – Perspektywy badań nad polityką zagraniczną Rosji XIX i XX wieku.
 • dr Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki) - Z badań nad łódzkim sądownictwem w dobie II Rzeczypospolitej.
 • mgr Magdalena Łęska (Uniwersytet Łódzki) - Akta Sądu Specjalnego w Łodzi jako źródło badań historyczno-prawnych.
 • dr Teresa Janicka-Panek (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Modele badań w pedagogice wczesnoszkolnej a jej tożsamość naukowa - próba refleksji. Opracowanie na podstawie międzynarodowego projektu edukacyjnego LIKE (numer projektu: 2017-1-HU01-KA201-035988)
 • dr Ewa Wiśniewska (Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego) – Współczesne trendy w biografistyce historycznej.
 • dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi) - Ustawa 2.0 - założenia, konsultacje, proces legislacyjny.
 • mgr Marzena Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) Aktualność nauczania Jana Pawła II w naukach humanistycznych i społecznych.

Dyskusja

Przerwa

 • dr Wojciech Welskop (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Polska polityka edukacyjna w dobie globalizacji.
 • mgr Angelika Janicka (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Współczesne trendy w podejściu do bezpieczeństwa pracowników w oparciu o międzynarodowy projekt edukacyjny HEALTH (numer projektu: 2017-1-TR01-KA202-045736)
 • dr Violetta Tanaś (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) Polityka senioralna a jakość życia osób starszych we współczesnym świecie.
 • dr Grażyna Cęcelek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)Edukacja inkluzyjna jako ważne wyzwanie dla współczesnych systemów edukacyjnych oraz szansa na humanizację społeczeństwa.
 • dr Maria Szymańska (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Formacja nauczycieli wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Od teorii do praktyki.
 • mgr Katarzyna Jadczak (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie) – Kompetencje nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wiedzy o życiu zwierząt- z teorii i praktyki.
 • mgr Monika Łuczak (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Rozwój inteligencji emocjonalnej jako sposób przeciwdziałania przemocy w szkole. Opracowanie na podstawie europejskiego projektu edukacyjnego ICARO (numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508)

Dyskusja

Podsumowanie Konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych

Z uwagi na duże zainteresowanie I Ogólnopolską Konferencją Kół Kosmetologicznych (26 października) oraz ograniczenia pojemnościowe sal wykładowych, rejestracja na konferencję została zamknięta. Prosimy o niedokonywanie wpłat.

 

Drodzy Studenci,

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół Kosmetologicznych, która odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

 

 Koszt udziału w konferencji:

 • 50 zł (dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi),
 • 100 zł  (pozostałe osoby) .

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie opłaty do dnia 18 października 2018 r. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr konta: 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162 (w tytule przelewu prosimy wpisać: I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych, imię i nazwisko).

UWAGA:

 • cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certfikaty uczestnictwa,
 • studenci uczestniczący w konferencji są automatycznie zwolnieni z zajęć dydaktycznych.

 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów działające przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

W razie pytań prosimy o kontakt: m.klimczyk@medyk.edu.pl

 

Komitet Naukowy:

dr Katarzyna Malinowska Dyrektor Instytutu Kosmetologii WSBiNoZ

dr Aleksandra Słodka Z-ca Dyrektora Instytutu Kosmetologii WSBiNoZ

mgr Anna Drobnik Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia WSBiNoZ

dr Marta Klimczyk-Caryk Opiekun Studenckiego Koła Naukowego WSBiNoZ

 

PLAN KONFERENCJI:

 

9.15-9.45 – Rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji

 

PANEL EKSPERCKI cz. I

 • 9.45 – 10.15  Nowe spojrzenie na mikrobiom. Równowaga flory bakteryjnej skóry jako niezbędny element procedur zabiegowych wykorzystywanych w terapii przewlekłych problemów skórnych,  mgr Sylwia Wójcik (Bielenda Professional)
 • 10.15 – 10.45 Woda - źródło wiecznej młodości! Czyli kilka słów o prawidłowym nawilżaniu skóry. Hydra Plants - nowość w portfolio marki Herla, mgr Agata Krawczyńska (Herla)
 • 10.45 – 11.15  Wizja, pasja i zaangażowanie – Tak rodzi się sukces, Alicja Lewandowska (BeautyNova Centrum Dystrybucji i Kształcenia mgr kosmetologii Lucyny Sodol)
 • 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa

PANEL STUDENCKI cz. I

 • 11.30-11.45 Nanometale w nowoczesnych kosmetykach, Andrii Skhabitskyi (Społeczna Akademia Nauk, Łódź)
 • 11.45-12.00 Światło LED – najnowsze osiągnięcia naukowe w kosmetologii, Monika Cieślak, Marzena Kurda (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 12.00-12.15 Pielęgnacja skóry dojrzałej, Magdalena Śmigiel (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 12.15-12.30 Onkokosmetyka, Magdalena Betlejewicz, Julia Walasiewicz (Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk)
 • 12.30-12.45 Naturalna mikroflora skóry a choroby skóry, Magdalena Wróbel (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 12.45-13.00 Współczesna metoda dynamicznego plastrowania w podologii, Izabela Stawikowska (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 13.00 – 13.45 – Lunch

 

PANEL STUDENCKI cz. II

 • 13.45-14.00 Aplikacja kwasu hialuronowego u onkologicznie chorych , Tetiana Levadna (Społeczna Akademia Nauk, Łódź)
 • 14.00-14.15 Badanie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu promieniowania UV na skórę, Zuzanna Przybylak (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, Poznań)
 • 14.15-14.30 Kosmetolog w obliczu zakażenia wirusem HIV, Weronika Malczewska (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 14.30-14.45 Manicure hybrydowy - współczesne udogodnienie, czy inicjator uczuleń, Patrycja Płażewska (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)
 • 14.45-15.00 Depilacja laserowa, Magdalena Kalemba, Małgorzata Kazimierczak (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź)

PANEL EKSPERCKI cz. II

 • 15.00 – 15.30 Synergiczne działanie innowacyjnych peptydów i kwasów organicznych w zabiegach o wysokiej aktywności biologicznej silnie przeciwdziałający na chrono i fotostarzenie skór dojrzałych, mgr Monika Bogdańska (LOvely COsmetics)
 • 15.30 – 16.00  Patenty na zdrową skórę-innowacyjne rozwiązania marki Dermalogica na różne potrzeby skóry, dr Agnieszka Dana (Dermalogica)
 • 16.00-16.30 – zakończenie konferencji, wręczenie statuetek i dyplomów
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości "Drogi polaków do wolności"

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

ma zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską konferencję naukową w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

"Drogi polaków do wolności"

28 kwietnia 2018 roku

 

Obrady – Sala 111 w WSBiNoZ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 278

 

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku) - Przewodniczący
 • Prof. UTH dr hab. inż. Elżbieta Sałata (Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu)
 • prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba (UKSW w Warszawie, PWSZ w Skierniewicach)
 • dr hab. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 • prof. WSBiNoZ w Łodzi dr Teresa Janicka-Panek (WSBiNoZ w Łodzi, PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Grażyna Cęcelek (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki) - Sekretarz
 • dr Joanna Paul-Kańska (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSBiNoZ w Łodzi)
 • dr Wojciech Welskop (Prorektor WSBiNoZ w Łodzi)

 

Komitet Organizacyjny:

 • prof. WSBiNoZ w Łodzi dr Teresa Janicka-Panek (WSBiNoZ w Łodzi, PWSZ w Skierniewicach) – Przewodniczący
 • dr Ewa Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny) – Sekretarz
 • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
 • mgr Angelika Janicka (WSBiNoZ w Łodzi)
 • mgr Katarzyna Jadczak (ZSP Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie)

 

Program Konferencji:

Godz. 10:00 – Otwarcie Konferencji – prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek

 • dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi) – Nauka polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej w latach 1795 - 1918. Edukacja narodowa.
 • mgr Katarzyna Jadczak (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie) – Innowacyjna- sylabowa metoda nauki czytania – na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, jako sposób na zachowanie języka ojczystego.
 • dr Ewa Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny) – Prasa amerykańska wobec odzyskania przez Polskę niepodległości 2 1918 r.
 • dr Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki) – Zasady prawa wyborczego w nowo powstałym państwie polskim w 1918r.
 • dr hab. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim) – Carskie MSZ a kwestia niepodległości Polski w okresie I wojny światowej.
 • mgr Angelika Janicka (Wyższa Szkoła Biznesu i nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Rozwój wybranych zagadnień prawa pracy w Polsce niepodległej.
 • WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek (Wyższa Szkoła Biznesu i nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Indoktrynacja dzieci i młodzieży oraz pedagogów w socjalistycznym modelu wychowania w Polsce Ludowej.
 • dr Maria Szymańska (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Wartości patriotyczne w kształtowaniu tożsamości nauczyciela.

Dyskusja

Przerwa kawowa

 • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) – Kompetencje społeczne i obywatelskie studentów specjalności nauczycielskich jako determinanty procesu kształcenia - podsumowanie badań prowadzonych w ramach polsko-słowackiego projektu naukowego.
 • Dr Grażyna Cęcelek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach) – Specyfika oraz rezultaty procesu przygotowania nauczycieli do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - podsumowanie badań prowadzonych w ramach polsko-słowackiego projektu naukowo-badawczego.
 • WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec wybranych zadań zawodowych – wychowania patriotycznego.
 • dr Wojciech Welskop (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) – Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności.
 • Studenci kierunku Pedagogika WSBiNoZ w Łodzi – głos w dyskusji i prezentacje patriotyczne.

Dyskusja i podsumowanie Konferencji

XII Ogólnopolska Konferencja metodyczno-naukowo-przedmitowa "Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii"

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

XII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWEJ
Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii
która odbędzie się dniach
19-21 kwietnia 2018 r. w Łodzi.

Konferencja odbywa się w  Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Tymienickiego 22G

KONFERENCJI BĘDZIE TOWARZYSZYŁ SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Patronat Naukowy:

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański


dr Elżbieta Ciejka
dr Marek Kiljański
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski

dr Katarzyna Malinowska
mgr Anna Drobnik

 

Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: mgr Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: dr hab. Krzysztof Kassolik

 

Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący


Członkowie:
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
mgr Anna Drobnik
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

 

FILM Z ZESZŁOROCZNEJ KONFERENCJI:

VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na
 
VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA,  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym
 
Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, a także przedstawicieli instytucji,
​zajmujących się podejmowaną problematyką.

Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat

RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
 
E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online.
http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji.

​Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych. 
Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą:

 • przemiany współczesnej rodziny;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • kulturowy wymiar rodziny;
 • rodzina a współczesne media;
 • wychowanie we współczesnej rodzinie.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Katedra Nauk Społecznych
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

dr Wojciech Welskop
Adres e-mail: w.welskop@medyk.edu.pl

Archwum konferencji 2017:

XI Ogólnopolska Konferencja metodyczno-naukowo-przedmiotowa

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA
Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”,

20-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi.


Na miejsce konferencji po raz kolejny wybraliśmy nowoczesne i eleganckie wnętrza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest wizytówką na gospodarczej i kulturalnej mapie Łodzi.

Temat wiodący konferencji to „Metodyka nauczania w przedmiocie masażu na różnych poziomach edukacji.”

KONFERENCJI BĘDZIE TOWARZYSZYŁ SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Patronat Naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
dr Elżbieta Ciejka
dr Marek Kiljański
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
mgr Anna Drobnik

 

Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: mgr Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: dr hab. Krzysztof Kassolik

 

Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący


Członkowie:
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
mgr Anna Drobnik
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

 

FILM Z KONFERENCJI:

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu:


PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

która odbędzie się
18 maja 2017 roku

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednak czy człowiek powinien stawać naprzeciw wszystkim pojawiającym się zagrożeniom? Czy może niektóre z nich powinien zignorować? Jakie zagrożenia są dla człowieka największym wyzwaniem w zglobalizowanym świecie?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pojawiających się we współczesnej edukacji, rodzinie czy środowisku pracy. Nie bez znaczenia będzie również dyskusja na temat cyberzagrożeń we współczesnym świecie, obecnych w wielu obszarach życia społecznego, oraz konfliktów, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.


Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat ZAGROŻEŃ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • zagrożenia we współczesnej edukacji;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • zagrożenia w środowisku pracy;
 • cyberzagrożenia we współczesnym świecie;
 • problemy demograficzne we współczesnym świecie;
 • konflikty we współczesnym świeci

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. zw. dr hab. Larysa Berezivska
(Państwowa Naukowo-Pedagogiczna Biblioteka im. W.O. Suchomlińskiego w Kijowie, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. zw. dr hab. Halyna Vaskivska
(Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Uniwersytet Łódzki)

Dr Grażyna Cęcelek
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

 

HARMONOGRAM:

do 19.02.2017 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 21.02.2017 - informacja na temat przyjęcia zgłoszenia;
do 28.02.2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 03.03.2017 - ogłoszenie listy uczestników;
do 03.04.2017 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 03.05.2017 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem ewentualnych uwag recenzentów);
15.05.2017 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
18.05.2017 - e-konferencja naukowa.


OPŁATY:
Uczestnictwo czynne - 
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 120,00 zł

Nie ma możliwości, by biernie uczestniczyć w e-konferencji.

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – człowiek”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19.02.2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są w załącznikach poniżej.

Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

Archiwum konferencji - lata 2015-2016:

IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:

IV Międzynarodową E-konferencję Naukową
z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
która odbędzie się
24 listopada 2016 roku



Czas wolny we współczesnym świecie jest towarem deficytowym. Zarządzanie budżetem czasu sprawia problemy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Globalizacja oraz konsumpcyjny styl życia sprawiają, że pojęcie czasu wolnego nabiera dziś zupełnie innego znaczenia niż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie przechodzi ewolucję – można dziś zaobserwować szeroki wachlarz form spędzania czasu wolnego. Czy każda z tych form jest atrakcyjna dla społeczeństwa? Czy w życiu współczesnego społeczeństwa istnieje w ogóle pojęcie czasu wolnego, czy jest ono jedynie fikcją? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeby kreowania kultury czasu wolnego we współczesnym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat KULTURY CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • czas wolny dzieci i młodzieży,
 • czas wolny człowieka dorosłego,
 • współczesne formy spędzania czasu wolnego,
 • wychowanie do czasu wolnego,
 • niewłaściwe spędzanie czasu wolnego,
 • czas wolny a zdrowie.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Tadeusz Biegański
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Grażyna Cęcelek
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)




KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

 

HARMONOGRAM:

do 14.10.2016 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 19.10.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 30.10.2016 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 15.11.2016 - nadsyłanie poprawionych tekstów
(z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentów);
21.11.2016 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
24.11.2016 - e-konferencja naukowa.



OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 110,00 zł

Nie ma możliwości, by biernie uczestniczyć w e-konferencji.

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – czas wolny”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 14.10.2016 r.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Formularz zgłoszeniowy, standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są poniżej.



Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”

X Ogólnopolska Konferencja
„Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”

 

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 21 kwietnia rozpoczęła się X Ogólnopolska Konferencja „Rola masażu w fizjoterapii, kosmetologii, spa i odnowie biologicznej”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Obrady konferencji uroczyście otworzyła prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek Rektor Uczelni.

Podczas uroczystego otwarcia po raz drugi zostały wręczone statuetki „Za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”, które otrzymali: Pani Henryka Majczyk, dr Tomasz Podgórski, dr Michał Siekierzyński (pośmiertnie) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach.

Kapituła konkursu postanowiła także przyznać statuetkę specjalną dla dra Pawła Piątkowskiego – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Część oficjalną uświetnił jubileuszowy tort oraz pokaz zdjęć z pikniku nauczycieli i masażystów.

Podczas trzydniowych obrad zostaną poruszone tematy związane m.in. z zastosowaniem masażu w ginekologii, w onkologii, położnictwie, po zabiegach czy przy wysiłku sportowym. Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat masażu, ujednolicenie jego nauczania oraz metodyki wykonywania. W obradach biorą udział wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy wielu książek, badań i prac naukowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

 

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


Patronat Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański - Przewodniczący
dr n. med. Marek Kiljański
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
mgr Anna Drobnik


Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr n. med. Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: Krzysztof Kassolik


Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący

Członkowie:
dr Bogusława Kowacka
dr Elżbieta Ciejka
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak


Temat wiodący:
"Cele kształcenia w przedmiocie masażu na różnych poziomach edukacji.”

KONFERENCJI TOWARZYSZY SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Patronat honorowy

III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

 Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:


III Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA,
EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE
która odbędzie się
12 maja 2016 roku




Globalizacja fundamentalnie zmieniła świat. Globalizacja gospodarcza, rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także rosnąca mobilność zjednoczyły świat i zdeterminowały tym samym rozwój edukacji, wykraczający poza szczegółowo ustalone wcześniej ramy. W wyniku wszechobecnych przemian zglobalizowany świat stoi w obliczu nowych wyzwań dla współczesnej edukacji. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności edukacji w zglobalizowanym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat EDUKACJI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • wychowanie w świecie konsumpcyjnym,
 • pedagog w dobie globalizacji,
 • uczeń wobec wyzwań zglobalizowanej szkoły,
 • dobre praktyki edukacyjne vs globalizacja,
 • późna dorosłość w perspektywie globalizacji.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO



Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Natalia Sejko
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)




KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


HARMONOGRAM:

do 08.02.2016 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 11.02.2016 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 15.02.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 21.03.2016 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 25.04.2016 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem uwag recenzentów);
09.05.2016 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
12.05.2016 - e-konferencja naukowa.


OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 110,00 zł

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – Edukacja”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 08.02.2016 r.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Formularz zgłoszeniowy, standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są poniżej.


Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

II MIĘDZYNARODOWA E-KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PEDAGOGIKA XXI WIEKU DYLEMATY I WYZWANIA

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na:

II Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, LIFELONG LEARNING
która odbędzie się
10 grudnia 2015 roku



LIFELONG LEARNING – uczenie się przez całe życie jest koncepcją, która ukształtowała się w latach 70-tych XX wieku. Procesy globalizacji implikują szybko postępujący rozwój oraz aktywną partycypację jednostek w życiu społecznym, dlatego też wzrasta znaczenie edukacji na wszystkich etapach życia. Nadrzędnym celem koncepcji lifelong learningu jest upowszechnianie idei kształcenia, niezależnie od wieku czy wcześniej zdobytego doświadczenia zawodowego oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności zawartej w edukacji ustawicznej. Otwierając się na wszystkie środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia LIFELONG LEARNINGU.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat LIFELONG LEARNINGU.



Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • edukacja w globalnym świecie,
 • edukacja formalna, nieformalna i incydentalna,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja zawodowa,
 • podnoszenie kwalifikacji w życiu zawodowym,
 • aktywizacja edukacyjna osób starszych,
 • edukacja w dojrzałej i późnej dorosłości.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Natalia Sejko
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Alexander Yudin
(Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Adam Zych
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. nadzw. dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)



KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO



HARMONOGRAM:

do 16.10.2015 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 17.10.2015 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 24.10.2015 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 10.11.2015 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 29.11.2015 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem
ewentualnych uwag recenzentów);
06.12.2015 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
10.12.2015 - e-konferencja.



OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 90,00 zł

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – Lifelong Learning”

PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 16.10.2015 r.

Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych również na stronie mojasocjologia.pl 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Związki Biologicznie Aktywne w Żywności”

mają zaszczyt zaprosić na

 

Międzynarodową Konferencję Naukową
„Związki Biologicznie Aktywne w Żywności”
15-16 października 2015 w Łodzi

 

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko – Łódzkie Centrum Alergologii
 • Dr hab. inż. Grażyna Budryn. – Politechnika Łódzka
 • Prof. Christiane Kruse Faeste – Narodowy Instytut Weterynarii, Oslo
 • Prof. Vassilis Fotopoulos – Cypryjski Uniwersytet Techniczny, Limassol
 • Prof. dr hab.n.med. Barbara Kamer– Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska –Politechnika Łódzka


Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Adrian Bartos - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Wiesława Krysiak - Politechnika Łódzka
 • Mgr inż. Iwona Majak - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Beata Smolińska - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Michał Sójka - Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Witold Sroczyński – Politechnika Łódzka
 • Mgr Agnieszka Szczodrowska - Politechnika Łódzka

Sekretariat Konferencji:

bacif@info.p.lodz.pl

Iwona Majak, Beata Smolińska
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii I Nauk o Żywności
Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
Poland
Telefon: +48 42 631 34 15 lub +48 42 631 34 16

Technologia żywności i związane z nią dyscypliny są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naukowych. Istotnym zagadnieniem, które angażuje uwagę badaczy, jest temat związków biologicznie czynnych w żywności. Pojawia się rosnące zapotrzebowanie na stworzenie nowoczesnej, interdyscyplinarnej platformy wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie. Technolodzy żywności, naukowcy, specjaliści od żywienia, a nawet zwykli konsumenci wykazują zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i jakości żywności. Niezwykle ważną staje się zatem kwestia substancji biologicznie czynnych, ich występowania w żywności oraz oddziaływania na ludzki organizm.

 

Tematyka konferencji:

 • Szerokie spektrum związków, które można zaliczyć do biologicznie czynnych
 • Aspekty zdrowotne związane z substancjami biologicznie aktywnymi obecnymi w żywności
 • Mechanizmy działania związków biologicznie czynnych
 • Metody oznaczania poszczególnych związków
 • Zawartość określonych związków w produktach żywnościowych
 • Zmiany ich zawartości i aktywności w procesach technologicznych oraz podczas przechowywania
 • Interakcje z innym składnikami żywności
 • Związki biologicznie czynne w żywności modyfikowanej i żywności funkcjonalnej
 • Rola tych związków w suplementach diety

Kalendarz uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa: do 15.08.2015 r.
Przesłanie streszczeń wystąpień: do 31.08.2015 r.
Wniesienie opłaty obniżonej: do 15.07.2015 r.
Wniesienie opłaty pełnej: do 30.09.2015 r.
Powiadomienie autorów streszczeń o akceptacji nadesłanych materiałów: do 20.09.2015 r.

Fizjoterapeuci z całej Polski na IX Ogólnopolskiej konferencji „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii”

Ponad 150 osób z całej Polski bierze udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Uczestników, prelegentów, sponsorów oraz wszystkich zaproszonych gości w salach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przywitał Rektor Uczelni prof. dr hab. Marian Szpakowski.

Podczas uroczystego otwarcia po raz pierwszy zostały wręczone statuetki „Za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”, które otrzymali: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gniezno,


dr Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Leszek Magiera, Henryk Pawlak, Zbigniew Pietras, dr Zygmunt Prochowicz oraz Adam Zborowski.

 

Ideą tych wyróżnień jest chęć docenienia i uhonorowania osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju masażu w Polsce. Dyplomy oraz statuetki dla wyróżnionych ufundowała firma Habys.

Podczas trzydniowego spotkania zostaną poruszone tematy związane z masażem leczniczym, sportowym i kosmetycznym. Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat masażu, ujednolicenie jego nauczania oraz metodyki wykonywania. W obradach biorą udział wybitni specjaliści, wykładowcy uczelni i szkół masażu z całej Polski, autorzy wielu książek, badań i prac naukowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

 

Wykładom i warsztatom towarzyszy salon profesjonalnych produktów i narzędzi dydaktycznych do wykonywania i nauczania masażu, w którym biorą udział firmy Habys, Lurgus i BTL – partnerzy konferencji.

 

http://tvtoya.pl/news/show/10081 

 

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Patronat Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Marian Szpakowski - przewodniczący

dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
dr Tomasz Lenkowski
mgr Anna Drobnik


Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: Krzysztof Kassolik


Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący
Członkowie:
dr Bogusława Kowacka
dr Elżbieta Ciejka
mgr Magdalena Uszałowicz
mgr Irmina Garczyńska
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

TEMAT KIERUNKOWY:
„Rola metodyki nauczania masażu na różnych szczeblach edukacji”

TEMATY WIODĄCE:
· Masaż w różnych jednostkach chorobowych
· Znaczenie masażu w kosmetologii i odnowie biologicznej
· Ujednolicenie metodyki wykonywania masażu na różnych poziomach edukacji zawodowej


KONFERENCJI TOWARZYSZY SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Miejsce obrad: sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

Galeria:

I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na

I Ogólnopolską E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
która odbędzie się
21 maja 2015 roku



Kim jest PEDAGOG we współczesnym świecie? Jak postrzegany jest przez społeczeństwo? Jaka jest rola PEDAGOGA w XXI wieku? Jaka jest misja PEDAGOGA i przed jakimi wyzwaniami cywilizacyjnymi stoi współczesny PEDAGOG?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe i inne pytania oraz podjęcie dyskusji w obszarze Pedagogiki XXI wieku i dylematów z nią związanych z Naukowcami z całej Polski. Otwierając się na wszystkie środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia PEDAGOGA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji z całej Polski, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat Pedagoga we współczesnym świecie.


Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • Pedagog w procesie edukacyjnym;
 • Pedagog w kreowaniu przestrzeni społecznej;
 • Pedagog wobec potrzeb współczesnego społeczeństwa;
 • Pedagog w procesie opieki w różnych okresach życia jednostki;
 • Pedagog w procesie wychowania i resocjalizacji.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. nadzw. dr hab. Adam Solak
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. Daniel Mara
(LucianBlagaUniversity in Sibiu, Rumunia)

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Chrobak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Karpińska
(Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. nadzw. dr hab. Lidia Marszałek
(Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Miąso
(Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)

Prof. nadzw. dr hab. Alina Rynio
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Assist. prof. dr Elena Lucia Mara
(LucianBlagaUniversity in Sibiu, Rumunia)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)



KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Katarzyna Paszyn
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


HARMONOGRAM:

do 05.03.2015 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 08.03.2015 - ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;
do 15.03.2015 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 05.04.2015 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 30.04.2015 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem ewentualnych uwag recenzentów);
18.05.2015 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
21.05.2015 - e-konferencja.



OPŁATY:
Uczestnictwo czynne –
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 60,00 zł

NUMER KONTA
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: "imię_nazwisko - E-konferencja - Pedagog"


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka.


ZGŁOSZENIA:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 05.03.2015 r.

VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na
 
VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA,  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym
 
Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, a także przedstawicieli instytucji,
​zajmujących się podejmowaną problematyką.

Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat

RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM
 
E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online.
http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji.

​Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych. 
Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą:

 • przemiany współczesnej rodziny;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • kulturowy wymiar rodziny;
 • rodzina a współczesne media;
 • wychowanie we współczesnej rodzinie.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Katedra Nauk Społecznych
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

dr Wojciech Welskop
Adres e-mail: w.welskop@medyk.edu.pl

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA
Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”,

20-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi.


Na miejsce konferencji po raz kolejny wybraliśmy nowoczesne i eleganckie wnętrza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest wizytówką na gospodarczej i kulturalnej mapie Łodzi.

Temat wiodący konferencji to „Metodyka nauczania w przedmiocie masażu na różnych poziomach edukacji.”

KONFERENCJI BĘDZIE TOWARZYSZYŁ SALON PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW I NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA I NAUCZANIA MASAŻU

Organizator:
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Patronat Naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
dr Elżbieta Ciejka
dr Marek Kiljański
dr Bogusława Kowacka
dr Paweł Piątkowski
mgr Anna Drobnik

 

Patronat Organizacyjny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: dr Marek Kiljański
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: mgr Marcin Szczepanik
Sekcja Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii: dr hab. Krzysztof Kassolik

 

Komitet organizacyjny:
Dr Paweł Piątkowski - przewodniczący


Członkowie:
dr Elżbieta Ciejka
dr Bogusława Kowacka
mgr Anna Drobnik
Aleksandra Mysiakowska
Magdalena Kubiak

 

FILM Z KONFERENCJI:

XI Ogólnopolska Konferencja metodyczno-naukowo-przedmiotowa
V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA, pt.: CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu:


PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

która odbędzie się
18 maja 2017 roku

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednak czy człowiek powinien stawać naprzeciw wszystkim pojawiającym się zagrożeniom? Czy może niektóre z nich powinien zignorować? Jakie zagrożenia są dla człowieka największym wyzwaniem w zglobalizowanym świecie?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pojawiających się we współczesnej edukacji, rodzinie czy środowisku pracy. Nie bez znaczenia będzie również dyskusja na temat cyberzagrożeń we współczesnym świecie, obecnych w wielu obszarach życia społecznego, oraz konfliktów, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.


Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat ZAGROŻEŃ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

 • zagrożenia we współczesnej edukacji;
 • zagrożenia we współczesnej rodzinie;
 • zagrożenia w środowisku pracy;
 • cyberzagrożenia we współczesnym świecie;
 • problemy demograficzne we współczesnym świecie;
 • konflikty we współczesnym świeci

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. zw. dr hab. Larysa Berezivska
(Państwowa Naukowo-Pedagogiczna Biblioteka im. W.O. Suchomlińskiego w Kijowie, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kamer
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. Daniel Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. Elena Lucia Mara
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia)

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody, Ukraina)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Sałata
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. zw. dr hab. Halyna Vaskivska
(Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr Wanda Baranowska
(Uniwersytet Łódzki)

Dr Grażyna Cęcelek
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)

Dr Maria Kopsztejn
(Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu)

Dr Małgorzata Kosiorek
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

Dr inż. Mateusz Muchacki
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr Andrzej Zbonikowski
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Wojciech Welskop
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
sekretarz e-konferencji


Dr Violetta Tanaś
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Mgr Angelika Janicka
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

 

HARMONOGRAM:

do 19.02.2017 - zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;
do 21.02.2017 - informacja na temat przyjęcia zgłoszenia;
do 28.02.2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
do 03.03.2017 - ogłoszenie listy uczestników;
do 03.04.2017 - przesłanie artykułu do publikacji;
do 03.05.2017 - nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem ewentualnych uwag recenzentów);
15.05.2017 - wydanie monografii w formie elektronicznej;
18.05.2017 - e-konferencja naukowa.


OPŁATY:
Uczestnictwo czynne - 
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii - 120,00 zł

Nie ma możliwości, by biernie uczestniczyć w e-konferencji.

NUMER KONTA:
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – człowiek”


PUBLIKACJA:
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19.02.2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są w załącznikach poniżej.

Informacje na temat e-konferencji oraz innych konferencji naukowych dostępne są również na stronie www.mojasocjologia.pl

created by: Strony Internetowe Łódź