Erasmus

Erasmus + studia

W ramach programu Erasmus + studenci WSBiNoZ w Łodzi mają możliwość realizacji studiów semestralnych lub rocznych w wiodących europejskich ośrodkach akademickich. 

Rekrutacja 2017/2018

Kalendarz rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+


Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2017/2018

  • 07.03.2018 r. Ogólnouczelniane spotkanie w ramach programu Erasmus+ otwierające rekrutację
  • 08.03 – 03.04.2018 r. Składanie dokumentów przez studentów
  • 04.04 – 09.04.2018 r. Preselekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
  • 10.04 – 30.04.2018 r. Rozmowy z kandydatami
  • 30.04.2018 r. Zakończenie rekrutacji – zamknięcie list podstawowych i rezerwowych
  • 11.05.2018 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakwalifikowanymi studentami (obligatoryjne)
  • 11.05 - 18.05.2018 r. Składanie przez studentów formularzy aplikacyjnych u Asystenta Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+
Dla Studentów przed wyjazdem
Dla Studentów po przyjeździe

created by: Strony Internetowe Łódź