Przedłużamy rekrutację!

więcej

Studia podyplomowe Rekrutacja wystartowała

więcej

Przeniesienie z innej uczelni

więcej

Prawo

więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Projekt SCALE na LinkedIn

« wróć

Wystartował oficjalny profil edukacyjnego projektu SCALE na LinkedIn. Wykładowcy szkół i uczelni wyższych będą mogli znaleźć tam materiały źródłowe, wydarzenia oraz śledzić postępy zespołu projektowego w zakresie przeglądu metodologii i dobrych praktyk w pracy ze studentami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, takich jak m.in. dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia lękowe, uzależnienia czy niepełnosprawność motoryczna.
Prezentując postęp oraz efekty pracy, zespół projektowy podjął decyzję o komunikacji poprzez ten właśnie kanał ze względu na jego wysoce profesjonalny charakter oraz duże prawdopodobieństwo odbioru przez docelową grupę, jaką stanowią wykładowcy uczelni wyższych.

created by: Strony Internetowe Łódź