Start rekrutacji

więcej

Przeniesienie z innej uczelni

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe Rekrutacja wystartowała
więcej

FAS – Fine at School

« wróć

 

Numer projektu: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

Program: Erasmus + KA3

Koordynator: Asociacion Cultural Euroaccion Murcia - Hiszpania

Czas trwania projektu: 27.02.2017 – 26.02.2020

Strona projektu: www.fineatschool.eu

 

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

 • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
 • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
 • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
 • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
 • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 Projekt został stworzony w oparciu o:

 • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
 • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • do nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
 • do uczniów szkół podstawowych i średnich;
 • do rodziców.

Z kim współpracujemy?:

 • TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Włochy)
 • INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATION (Bułgaria)
 • REGIONAL ADMINISTRATION PERNIK REGION (Bułgaria)
 • FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLUS (Włochy)
 • SUPERFICIE 8 SRL (Włochy)
 • OXYS Management UG (Niemcy)

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

PROJEKTOWE NEWSY .....

created by: Strony Internetowe Łódź