Start rekrutacji

więcej

Przeniesienie z innej uczelni

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe Rekrutacja wystartowała
więcej

TeBelSi - Partcertification in the professional field of Information Security

« wróć

Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218

Program: Erasmus + Partnerstwo strategiczne w obszarze edukacji zawodowej i szkoleń

Koordynator: BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth

Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021 (36 miesięcy)

wwwtebeisi.eu

Facebookwww.facebook.com/tebeisi

 

Celem projektu jest określenie kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji, tak aby były one mierzalne i porównywalne. Jednolita ocena i uznawanie nieformalnego uczenia się ma ogromne znaczenie na poziomie europejskim i krajowym.
W trakcie projektu porównane i poddane analizie zostaną formalne kwalifikacje zawodowe do profilu "Bezpieczeństwo informacji", sposób w jaki weryfikowane są efekty uczenia się nieformalnego i formalnego oraz czy można je potwierdzić na podstawie przepisów egzaminacyjnych. Na potrzeby realizacji projekt opierać się będzie o klasyfikację ESCO ("europejskie umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody"). Projekt adresowany jest do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Co w tym celu robimy? 

  • Zostaną utworzone profile kompetencji pracowników branży. W oparciu o wybrane profile zawodowe (np. Administrator IT, ekspert ds. Ochrony danych) zostanie opracowany katalog kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
  • Zostanie utworzony krajowy plan adaptacyjny. Zostaną opracowane rekomendacje dotyczące oceny kompetencji pracowników na poziomie krajowym.
  •  Badania będą prowadzone w formie ankiety internetowej dla pracowników w celu określenia kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. - Moduły szkoleniowe zostaną opracowane z uwzględnieniem nabycia określonych kompetencji, w tym kompetencji społecznych i technicznych. Wybrane treści edukacyjne zostaną zaprojektowane z naciskiem na umiejętności społeczne i podnoszenie świadomości.
  • Zostanie utworzony dokument strategiczny "Szkolenie Status Quo w zakresie bezpieczeństwa informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw". Będzie się opierać na nowych przepisach dotyczących ochrony danych w krajach UE. Treść dokumentu zostanie rozpowszechniona wśród MŚP, a plany działania dotyczące obszaru objętego projektem zostaną przekazane instytucjom krajowym i europejskim.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 

do pracowników technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa informacji

 

 Z kim współpracujemy?

 

- BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth  (Niemcy)

- SCV - StudioCentroVeneto s.a.s. di Antonio Brunello & C. (Włochy)

Mykolas Romeris University (Litwa)

- Hafelekar - Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria)


Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

 

created by: Strony Internetowe Łódź