Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt/ Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – nadal Dyrektor Instytutu Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2017 – 09.2018 – Prodziekan ds. Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2018 - Członek Zarządu Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,
 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową
 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)
 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] Tanaś, W. Welskop (red),  EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd.Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i
  młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 •  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń
  odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych
 • psychologia zdrowia,
 •  psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, wykładowca biofizyki, biologicznych podstaw funkcjonowania i rozwoju człowieka, nutrigenomiki;
 • Od 2017 IT Specialist w Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.;
 • Od 2001 tłumacz na język angielski streszczeń i objaśnień do artykułów i książek naukowych, Uniwersytet Łódzki;
 • 2007 – 2017 International Baccalaureate biology teacher, nauczyciel chemii i przyrody w Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum przy
  ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi;
 • 2013 – 2015 Biology teacher w Przedsiębiorstwie Informatyczno – Edukacyjnym „Altrasoft” S.C. Adam Cychner, Marta Cychner;
 • 2005 – 2007 Administrator Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
 • 2004 – 2005 asystent w Katedrze Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,
 • 09.2007 – 11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu
 • 06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics
 • 08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institute Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,
 • 08.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 06.2004–17.06.2004 Udział w seminarium naukowym „Modelowanie molekularne – zastosowania i rozwój”, organizowanym przez Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Współwykonawstwo projektu badawczego Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny „POLPHARMA” (tytuł projektu: „Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera”), 2006 – 2008
 • Udział w programie badawczym prowadzonym w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej („Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 – 2007”)
 • Uczestnictwo w projekcie NATO (tytuł projektu: „Prion proteins and Alzheimer’s peptides: Molecular Studies”, nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007
 • Nagroda przyznana przez organizatorów konferencji w Turynie: Young Chemists Award pokrywająca część kosztów udziału w konferencji, 2007
 • Stypendium GRRI-D dla doktorantów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, 2006 – 2007
 • Studia w Niels Bohr Institutet na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze, 2003 – 2004.

Wybrane publikacje:

 • 2017 – Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego – Kosmetologia Estetyczna, Vol. 2, pp 173-175
 • 2005 – (współaut. B. Klajnert, M. Bryszewska) Use of a Spectrofluorimetric Metod to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability In the Presence of Polyamidoamine Dendrimers – Bielectrochemistry, Vol. 16, pp 149-152 (2006)
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska) Effect of Dendrimers on Pure Acetylcholinesterase Activity and Structure. Bioelectrochemistry, Vol. 68 (2006) 56 – 59
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk – Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly – lysine dendrimers and charged and neutral fluorescence probes – Journal of Fluorescence, Vol. 17, pp 73-79 (2007)
 • 2004 – (współaut.: K. Miłowska, M. Sadowska, A. Pękowska, E. Szczerkowska, T. Gabryelak, G. Brichon) Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro. [w „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”, red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, W. Szwed. Olsztyn. s. 278 – 279].
 • 2005 – (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) Cellular & Molecular Biology Letters, Vol. 10, 2005, Supplement, Wrocław, str. 69
 • 2005 – (współaut.: D. Shcharbin, M. Bryszewska) The FEBS Journal, Vol. 272, 2005, Supplement, Budapest, p. 375
 • 2005 - (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence spectroscopy, Imaging and Probes, Lisbon, p. 149
 • 2005 – (współaut.: Z. Lipkowska, M. Bryszewska) Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy – Abstract Book, Belgrade, p. 108
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes – “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belorussian Society for Photobiology and Biophysics, Minsk.

Zainteresowania badawcze:

 • Nutrigenomika;
 • Wpływ diety na choroby metaboliczne;
 • Biochemia;
 • Medycyna estetyczna.
dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autor projektu badawczego: Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.
 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Prelegent w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Współautor:
 • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą,
 • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych,
 • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M: Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment., Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Kluch M, Łokieć K: Wpływ diety wegetariańskiej na INR u pacjentki leczonej antykoagulantami. Przypadki Med pl: 2018, 108, s. 586-590.
 • Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K., Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J.: IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M.: Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy.. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M. Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Walecka-Kapica E, Rudnicki C, Stec-Michalska K.: Assessement of efectiveness of diet reducing weight gain in potmenopausal overweight women. United European Gastroenterology Journal, 2016, 4 (5S), A712.
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.

Zainteresowania badawcze:

 • diabetologia
 • choroby metaboliczne
 • gastrologia
 • choroby autoimmunologiczne
 • obesitologia
 • geriatria
dr n. biol. Dominik Matusiak

Kontakt:

 

dr Dominik Matusiak

adiunkt

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018-obecnie: Praca w WSBiNOZ (adiunkt)
 • 2018 : Praca w laboratorium bakteriologicznym Synevo sp. z o.o. (laborant)
 • 2009-2017: Pełnienie funkcji administratora serwera acer.biol.uni.lodz.pl (wolontariat)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015: Szkolenie „Dobra Praktyka Pipetowania”, Łódź, Mettler-Toledo
 • Współudział w zorganizowaniu konferencji naukowej „I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen 2015”
 • 2013: Szkolenie “Flow Cytometry Workshop”, UŁ
 • Szkolenie “New insights into immune control of allergic, tumor and infectious diseases”, UŁ, prof. Joël Pestel
 • Współudział w zorganizowaniu konferencji naukowej „The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT 2013”, UŁ
 • 2013-2015: Udział w 3 projektach badawczych (kierownik): „Porównanie budowy chemicznej i właściwości biologicznych lipopolisacharydów z form planktonicznych oraz z biofilmu wybranych szczepów Proteus”, UŁ
 • 2011: Kurs FCE (poziom B2), Łódź, English Language Center. Uzyskanie certyfikatu FCE, Uniwersytet w Cambridge

Wybrane publikacje:

 • Zabłotni, D. Matusiak, N.P. Arbatsky, M. Moryl, A. Maciejewska, A.N. Kondakova, A.S. Shashkov, C. Ługowski, Y.A. Knirel, A. Różalski, „Changes in the lipopolysaccharide of Proteus mirabilis 9B-m (O11a) clinical strain in response to planktonic or biofilm type of growth”, 2018 r., Med. Microbiol. Immun.
 • Matusiak, "Zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn w produktach mlecznych", 2017 r., JHSM. 
 • Matusiak, „Drobnoustroje radiotolerancyjne – charakterystyka wybranych gatunków oraz ich potencjalne zastosowanie”, 2015 r., Post. Mikrobiol. 
 • D. Matusiak, „Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego”, 2014 r., Post. Mikrobiol.

Udział w konferencjach:

 • III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu „BioOpen”, Łódź 11-12 maja 2017 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu „BioOpen”, Łódź, 12-14 maja 2016 r.
 • III edycja konferencji „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, Łódź, 24-25 października 2015 r.
 • XVIII sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 5-6 grudnia 2014 r.
 • Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection „MIKROBIOT”, Łódź, 17-20 września 2013 r.
 • III edycja konferencji „Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT”, Łódź, 17-20 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

 • mikrobiologia ogólna
 • mikrobiologia kliniczna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • genetyka drobnoustrojów
 • fizjologia człowieka (w tym neurofizjologia)

 

dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce, 4.04.2019, Łódź.
 • Konferencja: Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, 9 – 10.09.2017, Rzeszów.
 • Konferencja: Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, 5 – 6. 03.2015 Wrocław.
 • W latach 2015 – 2016 uczestniczyłam w corocznych konferencjach szkoleniowych „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” , Gródek n/Dunajcem.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Od wrzesień 2018 Konsultant dietetyczny w Szkolnej Kampanii promującej zdrowe odżywianie w SP nr 193 w Łodzi
 • Od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS  A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 - obecnie  Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • od X 2016 - obecnie  - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 05.2019 Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z obcokrajowcami podczas spotkania projektowego EXPERTISE, zorganizowanego przez Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych, w siedzibie WSBiNoZ;
 • 05.2019 opieka merytoryczna podczas przygotowywania zdrowych przekąsek i koktajli podczas „Warsztatów zdrowia" zorganizowanych w siedzibie uczelni przez Samorząd Studentów, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przygotowali akcję "Oddawania krwi".
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child,  współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wybrane publikacje:

1/2014 Medyk przy kawie „Fakty i mity nt zdrowe żywienia, periodyk uczelniany WSBiNoZ

2/2015 Medyk przy kawie: „Dania do zabrania” periodyk uczelniany WSBiNoZ

2015, Broszury z przepisami kulinarnymi WSBiNoZ.- „Mini książka kucharska” WSBiNoZ

Udział w konferencjach:

 • 06.06.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – udział w Komisji w Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”,
 • 04.04.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE, wystąpienie na temat „Mindfull eating”

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia.
 • Dietetyka.
 • Biotechnologia.
dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – koordynator merytoryczny studiów podyplomowych WSBiNoZ: Dietetyka z elementami obesitologii.
 • 2018 – opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ
 • 2017 - opiekun koła naukowego „Młodych Dietetyków” WSBiNoZ
 • 11.2017 – 30.09.2018 – Kierownik Katedry Dietetyki w WSBiNoZ
 • Od 1.09.2010 – asystent w specjalistycznym laboratorium medycznym „APC -Analizy Medyczne” M. Banasik , ul. Sczanieckiej 4, 93-342 Łódź
 • Od 01.10.2009 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 03.2009-30.06.2010 - asystent w Zakładzie Biologii Środowiskowej Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych UM w Łodzi
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – współrealizacja pilotażowego programu  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)
 • 2019 – współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
 • 2015 - Udział w projekcie: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – Guidelines for teacher working with students with medium – light cognitive impairments”. Wykład.
 • 2012 – rozpoczęcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • 2012 - Udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSBiNoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowca.
 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego
 • 2010 – certyfikat  Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez PCBC
 • 2010  -  prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych – Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku UM,  promotor: prof. UM dr hab. n. med. Ewa Majewska
 • 2004-2008 - udział w projekcie badawczym „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek”. Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN
 • 2004 - tytuł magistra –  Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM,  promotor: prof. UM dr hab. Barbara Kostka

 

Wybrane publikacje:

 • E. Majewska, N. Wittek, J. Rysz, Z. Baj. „The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects.” Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • N. Wittek, E.  Majewska. „ Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych.” Przegląd Lekarski, 2010, 67 (7): 484-87
 • A. Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak.” Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans.” Mikologia Lekarska, 2009, 16(4):220-223

Udział w konferencjach:

 • 20-21.09.2019 – konferencja naukowo-szkoleniowa - „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia" – org. PTDL, słuchacz
 • 06.2019 - I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” - ORGANIZATOR
 • 04.2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” – org.  WSBiNoZ, prelegent
 • 10-12.05.2018 – Wiosenna Szkoła Immunologii; Mortęgi; org. Euroimmun; słuchacz
 • 10-12.09.2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz
 • 10-11. 04.2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”, org. UM w Łodzi
 • 16-17.05. 2013 – konferencja „Poznańskie dni cytometrii i immunopatologii” org. UM w Poznaniu – prelegent
 • 20-22.09.2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz
 • 05-02.06.2012- „Wiosenna szkoła immunologii” org. Euroimmun Polska , słuchacz
 • 28-30.05.2010 – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, org. WSBiNoZ, prelegent
 • 5-6.04.2007 – Międzynarodowa Medyczna Konferencja Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Zainteresowania badawcze:

immunologia, parazytologia, dietetyka

mgr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

a.caban@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
mgr Paulina Czarna

Kontakt:

 

mgr Paulina Czarna

asystent

p.lenart@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – do dziś – Wykładowca akademicki / Asystent w Instytucie Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 07.2016 – do dziś- Dietetyk w portalu internetowym Czytamy Etykiety – pisanie artykułów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, ciekawostek żywieniowych, a także współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.
 • 05.2016 – do dziś - Właściciel, Dietetyk Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi – poradnictwo dietetyczne, edukacja żywieniowa, opracowywanie jadłospisów dla pacjentów zdrowych, a także dla pacjentów z różnorodnymi jednostkami chorobowymi, żywienie pacjentów z nadwagą i otyłością, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, żywienie dzieci i młodzieży

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk medyczny.
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
 • Prowadząca warsztaty żywieniowe International Week of  Happiness w firmie Accenture.
 • Prowadząca cykl warsztatów żywieniowych dla osób 50+
  w ramach projektu „Brójce-Aktywni 50+”.
 • Prowadząca w Caritas Archidiecezji Łódzkiej cyklu warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla Seniorów w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”.
 • Współprowadząca spotkanie pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.
 • Współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci pt.: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi.

Udział w konferencjach:

 • Konferencja Trends in Dietetics 2018 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2018).
 • Konferencja Trends in Dietetics 2017 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2017).
 • Akademia Dietetyki Klinicznej, szkolenie nt.: "Vademecum Dietetyki Klinicznej. Część I: Dieta w chorobach tarczycy, PCOS i insulinooporności według Evidence Based of Nutrition" (2017).
 • Uczestnictwo w I. Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka”, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studenckie Koło Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2016).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii” organizowanym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie;Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków (2016).
 • Uczestnictwo w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2014).
 • Uczestnictwo w konferencji Fit-Medical Forum 2014, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań (2014).
 • Uczestnictwo w III. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2013).

Zainteresowania badawcze:

 • dietetyka kliniczna
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • profilaktyka nadwagi i otyłości
mgr Anna Karwala

Kontakt:

 

dr Anna Karwala

adiunkt

a.karwala@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2018 Dietetyk w Otwocku i Łodzi
 • 2018 – obecnie – Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu, Edukator Żywieniowy w Urzędzie Miasta Zgierza, prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • 2018 – obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Organizacja – Eko targu w Zgierzu
 • Organizacja – Konkursu Międzyszkolnego – Master Chef Kids
 • Prowadzenie tematycznych  warsztatów kulinarnych

Zainteresowania badawcze:

Żywienie dzieci, dietoterapia w zaburzeniach metabolicznych

mgr Paulina Konrad

Kontakt:

 

mgr Paulina Konrad

 

Wykładowca,

p.konrad@medyk.edu.pl

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – Koordynator kierunku DIETETYKA (studia podyplomowe), wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, opiekun praktyk -  Przedszkole "Czarodziejska Akademia"
 • 2015 – obecnie – dietetyk w poradni DIETOSTREFA
 • 2016 - obecnie - doktorantka w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • VI-IX.2015 dietetyk, stażysta Feel Good Fitness Grantham, Wielka Brytania

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Współautor:
  • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą
  • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych.
  • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów
 • Prelegent:
  • na Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w latach 2012-2019
  • na Konferencji im. J. W. Grotta - Diabetologia oparta na faktach - Nowości w diabetologii w latach 2015-2019
  • w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz 2016
 • Badacz, kierownik badania:
  • „Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.”
  • "Rola serotoniny, melatoniny i dopaminy w patogenezie zespołów hiperalimentacji i otyłości u kobiet w okresie pomenopauzalnym"
  • "Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości."
 • Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  • Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
  • Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  • Tłumacz rozdziału podręcznika Width M, Reinhard T.: The Dietitian`s Essential Clinical Pocket Guide: Nutrition-Related Information.

Wybrane publikacje:

 • Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M, Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K. Kluch M, Łokieć K, Górska-Ciebiada M, Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J, Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262
 • Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Assessment of the effectiveness of diet reducing weight gain in postmenopausal overweight women. Walecka-Kapica E, Łokieć L, Cezary Rudnicki C, Stec-Michalska K. United European Gastroenterol. 2016: V. 2, Suppl. 1 -, pos. P1630
 • Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości, 2016, rozprawa doktorska, promotor prof. K. Stec-Michalska
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.
 • Błońska A, Łokieć K, Walecka-Kapica E.: Alergia czy nietolerancja pokarmowa -  różnice i podobieństwa. Gastroenterologia Praktyczna, 2013, 5(1): 45-52.
 • Walecka-Kapica E, Łokieć K, Błońska A, Wachowska-Kelly P, Klupińska G.: Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 106-107.
 • Walecka-Kapica E, Stępień A, Wachowska-Kelly P, Łokieć K, Chojnacki C.: Wpływ serotoniny na nasilenie depresji i poziom lęku u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 112 113.
 • Chojnacki C, Walecka-Kapica E,  Łokieć K, Pawłowicz M, Winczyk K, Chojnacki J, Klupińska G.: Influence of melatonin on symptoms of irritable bowel syndrome in postmenopausal women. Endokrynologia Polska, 2013, 64(2): 114-120.
mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017-2018 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Samodzielny Publiczny ZOZ CSK UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2017-2016 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Centralny Szpital UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2016-2014 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM -Centralny Szpital Weteranów w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2012-nadal /nauczyciel/ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26
 • 2014-1985 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska
 • 1985-1978 /fizjoterapeuta/ Oddział rehabilitacji/Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia

 • ,,Diagnostyka medyczna w treningu" Łódź, Wrzesień 2018
 • ,,Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym" Łódź, 29.IX. 2016
 • ,,Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji" Łódź, 23.IX. 2016
 • ,,Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Łódź, 09.IX.2016
 • II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska Warszawa, 14-16.IV.2016
 • ,,Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży" Warszawa, 06-07. XI.2015
 • ICF - to się opłaca Łódź, 13.XII.2014
 • ICF - to się opłaca Łódź, 25.X.2014
 • Międzynarodowe XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Zamość, 11-13.IX.2014
 • ,,Rola rehabilitanta w poprawie jakości życia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu" Łódź, 21.II.2014
 • ,,Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej" Zduńska Wola, 14-15.I.2013, 28-29.I.2013; 11-12.II.2013, 25-26.II.2013; 05-06.XII.2012, 19-20.XII.2012
 • ,,Wykorzystanie oporu elastycznego w rehabilitacji" Łódź, 20.II.2013
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Łódź, 11-12.XII.2012
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Warszawa, 10-11.X.2012
 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 23-25.IX.2010
 • ,,Zasady terapii neurac1 (S-E-T)" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Nordic Walking" Łódź, 23.IX.2010
 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej, Łódź, 10.VII.2009
 • Dyplom instruktora gimnastyki korekcyjnej, Łódź, 30.VI.2009
 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 27-29.IX.2009
 • ,,Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży" Łódź, 22-23.III.2007
 • Uwarunkowania medyczne fizjoterapii, Załęcze Wielkie, 15-16.IX.2006
 • Specjalistyczne metody w rehabilitacji narządu ruchu, Załęcze Wielkie, 14-15.V.2005
 • 25.,, Rehabilitacja i opieka nad pacjentami przewlekle chorymi"  Łódź, 11-17.XII.2004
 • Kurs szkoleniowy pierwszego stopnia ,,Lasery w medycynie" Warszawa, 30.IX.2003
 • Rehabilitacja po urazach stawu skokowego i ścięgna Achillesa, Załęcze Wielkie, 27-28.IX.2003
 • Bolesny bark (diagnostyka kliniczna, obrazowa, leczenie i profilaktyka), Załęcze Wielkie, 28-29.IX.2002
 • Rehabilitacja po uszkodzeniach układu więzadłowego stawu kolanowego, Załęcze Wielkie, 13-14.X.2001
 • Kurs ,,Kompleksowa rehabilitacja dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w aspekcie metod neurofizjologicznych", Zgierz, 09.IV.2000

Udział w konferencjach:

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Masażu - Kwiecień 2019
 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku", 23.032019
 • Konferencja ,,Patologia i leczenie schorzeń stawu skokowego", 13.05.2017
 • Konferencja ,,Polskie badanie środowiskowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w ramach międzynarodowego badania środowiskowego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (InSCI)", 6.04.2017
mgr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

mgr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie -  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2018 – obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • 2018 – obecnie – dietetyk w CM La Vida
 • 2018 – obecnie – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – prace w komisji
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

Publikacje:

 • Wpływ otyłości na nadciśnienie tętnicze, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 25/2019
 • Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych. Kwaśny A., Kulczyński B., Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, Nr 1(3)/201

Udział w konferencjach:

2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce”

2019 – Congressus Dietetica

2017 – Trends in Dietetics

2017 – Kurs Dietetyki Sportowej – Akademia Dietetyki Sportowej

2017 – Psychika a dietetyka

2015 – Congressus Dietetica

2014 – Congressus Dietetica

2013 – Congressus Dietetica

 

Zainteresowania badawcze:

dietetyka kliniczna, wspomaganie dietetyczne chorób autoimmunologicznych i dietozależnych, profilaktyka chorób sercowo - naczyniowych

created by: Strony Internetowe Łódź