Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Komorowski

Kontakt:

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski

 

Profesor zwyczajny

komorowski.j.@wp.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2005-2018 Kierownik Kliniki Endokrynologii
 • 2001-2018 Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • 2005-2009 Kierownik Katedry Endokrynologii
 • 1998 - 2001 Profesor nadzwyczajny w Klinice Endokrynologii IE AM w Łodzi
 • 1994 - 1998 Doktor habilitowany na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii IE AM w Łodzi
 • 1990 - 1994 Adiunkt Kliniki Endokrynologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1989 - 1990 Kierownik Poradni Endokrynologicznej szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • 1975 - 1989 Starszy asystent i adiunkt Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1972 - 1975 Doktorant - studia podyplomowe przy Katedrze Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1971 - 1972 Lekarz stażysta - Akademia Medyczna w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1986-1988 Postdoctoral Research Fellowship - Institute for Biomedical Research, University of Texas at Austin, USA
 • 327 pozycji, w tym: 127 prac oryginalnych  w pełnej wersji (99 w indeksowanych czasopismach zagranicznych: amerykańskich, brytyjskich, niemieckich), 27 rozdziałów w podręcznikach polskich, w ty 6 zagranicznych 151 streszczenia naukowe (większość na kongresach zagranicznych).

 Czasopisma zagraniczne, w których wydrukowano prace naukowe w pełnej wersji:

 1. Annals of New York Academy of Sciences
 2. Archive of Medical Research
 3. Biochemical and Biophysical Research Communications
 4. Biofactors
 5. Biomedical Letters
 6. Cancer Journal
 7. Cancer Letters
 8. Central European Medical Journal
 9. Circulation
 10. Clinical Immunology and Immunopathology
 11. Cor Vasa
 12. Current Trends in Immunology
 13. Cytobios
 14. Cytokine
 15. Endocrinology Regulations
 16. Endokrinologie
 17. European Journal of Endocrinology
 18. Experimental and Clinical Endocrinology
 19. Growth Hormone & IGF
 20. Hormone and Metabolic Research
 21. Immunology Letters
 22. International Journal of Medical Science
 23. International Journal of Mollecular Science
 24. International Journal of Obesity
 25. International Journal of Thymology
 26. Journal of Chronic Disease and Therapeutic Research
 27. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
 28. Journal of Neuroimmunology
 29. Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
 30. Jofournal of  European Surgery Research
 31. Lancet
 32. Life Sciences
 33. Metabolism
 34. Mycoses
 35. Neoplasma
 36. Neuroendocrinology Letters
 37. Neuroimmunomodulation
 38. Neuropeptides
 39. Parasite Immunology
 40. Parasitology Research
 41. Pituitary
 42. Recent Patents of Anti-Cancer Drugs Discovery
 43. Recent Patents of Drug Discovery
 44. Thyroid

Wybrane publikacje:

 • Komorowski J.: Increased interleukin-2 level in patients with primary hypothyroidism. Clin. Immunol. Immunopathol. 1992; 63, 200-202.
 • Komorowski J., Pawlikowski M., Stępień H.: Pituitary glycoprotein hormones and interleukins secretion. In vitro and in vivo human study. Ann. N. Y. Acad. Sci., 1995, 762: 429-431.
 • Komorowski J., Gradowski G., Stępień H.: Effects of hCG and ß-hCG on IL-2 and sIL-2R secretion from human peripheral blood mononuclear cells. A dose-response study in vitro. Immunol. Lett., 1997, 59: 29-33.
 • Komorowski J., Jankiewicz J., Robak T., Błasińska-Morawiec M., Stępień H.: Cytokines serum levels as the markers of thyroid activation in Graves' disease. Immunol. Lett., 1998, 60: 143-148.
 • Komorowski J., Jankiewicz , Stępień H.: Vascular endothelial growth factor (VEGF), basic fibroblast growth factor (bFGF) and soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) in peripheral blood as markers of pituitary tumours. Cytobios, 2000, 101: 151-159.
 • Komorowski J. Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Effects of Gn-RH, TRH, and CRF administration on plasma leptin levels in lean and obese women. Neuropeptides, 2000, 34: 89-9.
 • Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień T., Kuzdak K., Stępień H.: Octreotide inhibits the secretion of interleukin-12 from mononuclear cells in human peripheral blood (PBMCs) in vitro. Metab. Res. 2001; 33: 689-690.
 • Komorowski J.: Interleukins in Graves’ disease. In: Intereukin Protocols. Luke A. J. O’Neil, Andrew Bowie (eds.)Humana Press, Totowa, New Jersey, USA, 2001; 251-261
 • Komorowski J, Pasieka Z, Jankiewicz-Wika J, Stępień H: Matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases and angiogenic cytokines in peripheral blood of patients with thyroid cancer. Thyroid 2002; 12: 655-662.
 • Stępień H. M., Kołomecki K., Pasieka Z, Komorowski J., Stępień T., Kuzdak K.: Angiogenesis of endocrine gland tumours – new molecular targets in diagnostics and therapy. Eur. J. Endocrinol., 2002; 146: 143-151.
 • Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Suprunowicz I., Góraj B., Ścibór J., Stępień H.: Effects of methylprednisolone treatment on peripheral blood levels of matrix metalloproteinases (MMP-1,-2,-3,-8,-9) tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, Timp-2), angiogenic cytokines (VEGF, bFGF) and adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with thyroid-associated ophthalmopathy (TAO). Pol. 2003; 54: 13-21.
 • Siejka A., Ławnicka H., Komorowski J., Schally A. V., Stępień T., Krupiński R., Stępień H.: GH-RH antagonist (MZ-4-71) inhibits VEGF secretion and proliferation of murine endothelial cells. Life Sci. 2003;72: 2473-2479
 • Pasieka Z., Kuzdak K., Czyż W., Stępień H., Komorowski J.: Soluble intracellular adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) In peripheral blond of patients with thyroid cancer. Neoplasma, 2004; 51: 34-37.
 • Siejka A., Ławnicka H., Komorowski J., Stępień H., Krupiński R., Stępień H.: Effect of growth hormone-releasing hormone (GHRH) and GHRH antagonist (MZ-4-71) on interferon-γ secretion from human peripheral blond mononuclear cells in vitro. Neuropeptides 2004; 38: 35-39.
 • Blaszkowska J., Pawlikowski M., Komorowski J., Kurnatowska P.: Effect of thyroliberin on the course of experimental candidiosis in mice. Mycoses 2004, 47: 115-1120.
 • Randeva H. S., Lewandowski K. C., Komorowski J., Murray R, D., O’Callaghan C. J., Hilhouse F. W., Stepen H, Szalet S. M.: Growth hormone replacement decreases plasma levels of matrix metalloproteinases (2 and 9) endothelial growth factor in growth hormone-deficient individuals. Circulation 2004; 109: 2405-2410.
 • Misztal-Dethloff B., Stępień H., Komorowski J.: Effect of leptin on proliferative activity and vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion from cultured endothelial cells HECa10 in vitro. Endocr. Regul., 2004; 38: 161-166.
 • Komorowska A., Komorowski J., Banasik M., Lewkowicz P., Tchórzewski H.:Cytokines locally produced by lymphocytes removed from the hypertrophic nasopharyngeal and palatine tonsils.Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 2005; 69: 937-941.
 • Siejka A , Jankiewicz-Wika J, Kołomecki K, Cywiński J, Piestrzeniewicz K, Swiętosławski J, Stępień H, Komorowski J: Long-term impact of vertical banded gastroplasty (VBG) on plasma concentration of leptin, soluble leptin receptor, ghrelin, omentin-1, obestatin, and retinol binding protein 4 (RBP4) in patients with severe obesity.Cytokine. 2013; 64: 490-493.
 • Motylewska E, Gawronska J, Niedziela A, Melen-Mucha G, Lawnicka H, Komorowski J, Swientoslawski J, Stepien H.: Somatostatin analogs and tumor localization do not influence vitamin D concentration in patients with neuroendocrine tumors. Nutrition and Cancer 2016; Apr;68(3):428-34.
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt/ Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – nadal Dyrektor Instytutu Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2017 – 09.2018 – Prodziekan ds. Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2018 - Członek Zarządu Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,
 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową
 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)
 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] Tanaś, W. Welskop (red),  EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd.Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i
  młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 •  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń
  odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych
 • psychologia zdrowia,
 •  psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, wykładowca biofizyki, biologicznych podstaw funkcjonowania i rozwoju człowieka, nutrigenomiki;
 • Od 2017 IT Specialist w Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.;
 • Od 2001 tłumacz na język angielski streszczeń i objaśnień do artykułów i książek naukowych, Uniwersytet Łódzki;
 • 2007 – 2017 International Baccalaureate biology teacher, nauczyciel chemii i przyrody w Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum przy
  ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi;
 • 2013 – 2015 Biology teacher w Przedsiębiorstwie Informatyczno – Edukacyjnym „Altrasoft” S.C. Adam Cychner, Marta Cychner;
 • 2005 – 2007 Administrator Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
 • 2004 – 2005 asystent w Katedrze Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,
 • 09.2007 – 11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu
 • 06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics
 • 08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institute Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,
 • 08.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 06.2004–17.06.2004 Udział w seminarium naukowym „Modelowanie molekularne – zastosowania i rozwój”, organizowanym przez Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Współwykonawstwo projektu badawczego Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny „POLPHARMA” (tytuł projektu: „Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera”), 2006 – 2008
 • Udział w programie badawczym prowadzonym w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej („Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 – 2007”)
 • Uczestnictwo w projekcie NATO (tytuł projektu: „Prion proteins and Alzheimer’s peptides: Molecular Studies”, nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007
 • Nagroda przyznana przez organizatorów konferencji w Turynie: Young Chemists Award pokrywająca część kosztów udziału w konferencji, 2007
 • Stypendium GRRI-D dla doktorantów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, 2006 – 2007
 • Studia w Niels Bohr Institutet na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze, 2003 – 2004.

Wybrane publikacje:

 • 2017 – Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego – Kosmetologia Estetyczna, Vol. 2, pp 173-175
 • 2005 – (współaut. B. Klajnert, M. Bryszewska) Use of a Spectrofluorimetric Metod to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability In the Presence of Polyamidoamine Dendrimers – Bielectrochemistry, Vol. 16, pp 149-152 (2006)
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska) Effect of Dendrimers on Pure Acetylcholinesterase Activity and Structure. Bioelectrochemistry, Vol. 68 (2006) 56 – 59
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk – Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly – lysine dendrimers and charged and neutral fluorescence probes – Journal of Fluorescence, Vol. 17, pp 73-79 (2007)
 • 2004 – (współaut.: K. Miłowska, M. Sadowska, A. Pękowska, E. Szczerkowska, T. Gabryelak, G. Brichon) Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro. [w „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”, red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, W. Szwed. Olsztyn. s. 278 – 279].
 • 2005 – (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) Cellular & Molecular Biology Letters, Vol. 10, 2005, Supplement, Wrocław, str. 69
 • 2005 – (współaut.: D. Shcharbin, M. Bryszewska) The FEBS Journal, Vol. 272, 2005, Supplement, Budapest, p. 375
 • 2005 - (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence spectroscopy, Imaging and Probes, Lisbon, p. 149
 • 2005 – (współaut.: Z. Lipkowska, M. Bryszewska) Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy – Abstract Book, Belgrade, p. 108
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes – “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belorussian Society for Photobiology and Biophysics, Minsk.

Zainteresowania badawcze:

 • Nutrigenomika;
 • Wpływ diety na choroby metaboliczne;
 • Biochemia;
 • Medycyna estetyczna.
dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Współautor:
  • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą
  • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych.
  • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów
 • Prelegent:
  • na Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w latach 2012-2019
  • na Konferencji im. J. W. Grotta - Diabetologia oparta na faktach - Nowości w diabetologii w latach 2015-2019
  • w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz 2016
 • Badacz, kierownik badania:
  • „Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.”
  • "Rola serotoniny, melatoniny i dopaminy w patogenezie zespołów hiperalimentacji i otyłości u kobiet w okresie pomenopauzalnym"
  • "Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości."
 • Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  • Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
  • Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  • Tłumacz rozdziału podręcznika Width M, Reinhard T.: The Dietitian`s Essential Clinical Pocket Guide: Nutrition-Related Information.

Wybrane publikacje:

 • Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M, Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K. Kluch M, Łokieć K, Górska-Ciebiada M, Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J, Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262
 • Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Assessment of the effectiveness of diet reducing weight gain in postmenopausal overweight women. Walecka-Kapica E, Łokieć L, Cezary Rudnicki C, Stec-Michalska K. United European Gastroenterol. 2016: V. 2, Suppl. 1 -, pos. P1630
 • Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości, 2016, rozprawa doktorska, promotor prof. K. Stec-Michalska
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.
 • Błońska A, Łokieć K, Walecka-Kapica E.: Alergia czy nietolerancja pokarmowa -  różnice i podobieństwa. Gastroenterologia Praktyczna, 2013, 5(1): 45-52.
 • Walecka-Kapica E, Łokieć K, Błońska A, Wachowska-Kelly P, Klupińska G.: Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 106-107.
 • Walecka-Kapica E, Stępień A, Wachowska-Kelly P, Łokieć K, Chojnacki C.: Wpływ serotoniny na nasilenie depresji i poziom lęku u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 112 113.
 • Chojnacki C, Walecka-Kapica E,  Łokieć K, Pawłowicz M, Winczyk K, Chojnacki J, Klupińska G.: Influence of melatonin on symptoms of irritable bowel syndrome in postmenopausal women. Endokrynologia Polska, 2013, 64(2): 114-120.

Zainteresowania badawcze:

Otyłość, diabetologia, gastrologia, alergologia, choroby autoimmunologiczne

dr n. biol. Dominik Matusiak

Kontakt:

 

dr Dominik Matusiak

adiunkt

matusiak@acer.biol.uni.lodz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2018 – asystent w laboratorium bakteriologicznym Synevo sp. z o.o. w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2018 uzyskanie tytułu doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2015 Szkolenie „Dobra Praktyka Pipetowania”, Mettler-Toledo, Łódź
 • 2011 uzyskanie tytułu magistra biologii (uprawnieniami pedagogiczne), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Wybrane publikacje:

 • Zabłotni, D. Matusiak, N.P. Arbatsky, M. Moryl, A. Maciejewska, A.N. Kondakova, A.S. Shashkov, C. Ługowski, Y.A. Knirel, A. Różalski, „Changes in the lipopolysaccharide of Proteus mirabilis 9B-m (O11a) clinical strain in response to planktonic or biofilm type of growth”, 2018 r., Med. Microbiol. Immun.
 • Matusiak, "Zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn w produktach mlecznych", 2017 r., JHSM
 • Matusiak, „Drobnoustroje radiotolerancyjne – charakterystyka wybranych gatunków oraz ich potencjalne zastosowanie”, 2015 r., Post. Mikrobiol.
 • D. Matusiak, „Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego”, 2014 r., Post. Mikrobiol.

Zainteresowania badawcze:

 • mikrobiologia ogólna
 • mikrobiologia kliniczna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • genetyka drobnoustrojów
 • fizjologia człowieka (w tym neurofizjologia)

 

dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Konrad Pyziak

Kontakt:

 

Dr n. med. Konrad Pyziak

adiunkt

k.pyziak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie - specjalista alergolog - Grupa Lux Med w Łodzi i Warszawie
 • 2012 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2001 – 2013 - asystent w II Klinice Pediatrii i Alergologii a następnie w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie alergologii
 • 2009 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • 2008 - Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych:

            Praca doktorska: Naturalny przebieg alergii pokarmowej IgE-zależnej
            rozpoznanej u dzieci w pierwszych trzech latach życia

Wybrane publikacje:

 • Pyziak K., Kamer B. Natural history of IgE-dependent food allergy diagnosed in children during the first three years of life. Adv. Med. Sci. 2011,56(1),48-55.
 • Kamer B., Pasowska R., Pyziak K., Kamer-Bartosińska A. Evaluation of exposure to passive smoking in infants and small children with food allergy. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Wydawnictwo Wschód. Lublin 2007,1254-1256.
 • Kamer B., Sujecka K., Pyziak K., Sobczyńska K., Kamer-Bartosińska A., Banasik M., Lukamowicz J. Analysis of immunological system selected parameters in infents and small children with IgE-dependent cow’s milk allergy. Polish J. Environ. Stud. 2007,16(61),223-226.

Zainteresowania badawcze:

choroby alergiczne, choroby dzieci, choroby gastroenterologiczne, żywienie kliniczne

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Od wrzesień 2018 Konsultant dietetyczny w Szkolnej Kampanii promującej zdrowe odżywianie w SP nr 193 w Łodzi
 • Od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS  A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 - obecnie  Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • od X 2016 - obecnie  - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child,  współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia
 • Dietetyka
dr Barbara Wiśniewska

Kontakt:

 

Dr n. med. Barbara Wiśniewska

adiunkt

b.wisniewska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2000 – 2017 - adiunkt  w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
 • 1988-2011- asystent, starszy asystent, kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi
 • Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Uczestnictwo w projektach badawczych - Granty

 • Ocena psychologiczna rozwoju funkcji poznawczych u dzieci matek chorych na padaczkę-badania prospektywne. KBN - grant promotorski
 • Znaczenie rodzinnego występowania i zmian czynnościowych w o.u.n., stwierdzonych przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, w etiologii dysleksji rozwojowej potomstwa matek chorych na padaczkę. Główny wykonawca. Termin realizacji projektu własnego (KBN): 07.05.2003-07.05.2006r., 3PO5E 10424
 • Model postępowania diagnostyczno-wspierającego w ADHD. Kierownik projektu. Termin realizacji projektu WSHE: 13.04.2006-30.06.2007r., 6/I/06.
 • Odległe wyniki leczenia przewlekłego niekomunikacyjnego wodogłowia u dzieci, przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych i zastawek typu Orbis Sigma-wykonawca badań psychologicznych, grant w trakcie realizacji z Kliniką Neurochirurgii Instytutu CZMP, grant MNiSW, wykonawca
 • Ocena wyników leczenia dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcji prawej komory serca, powikłań wymagających leczenia interwencyjnego, rozwoju psychosomatycznego oraz jakości życia-wykonawca badań psychologicznych, projekt Kliniki Kardiologii Instytutu CZMP, grant MNiSW , wykonawca

Wybrane publikacje:

 • B.Wiśniewska, J.Wendorff, Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i młodzieży – na podstawie badań własnych,  Neurologia Dziecięca, Vol.17/2008,nr 33, s. 23-29, ISSN 1230-3690
 • B.Wiśniewska, Sprawozdanie z 2 Kongresu ADHD: ADHD-choroba od dzieciństwa do dorosłości, Neurologia Dziecięca, Vol.18/2009,nr 35, s. 91-92, ISSN 1230-3690
 • B.Wiśniewska, Standardy i kontrowersje w diagnozie i terapii psychologicznej mózgowego porażenia dziecięcego, Studia Medyczne, tom 14, s.45-53
 • B.Wiśniewska, G.Ircha, J.Wendorff, M.Zawodniak- Szałapska, Porównanie lęku u matek po rozpoznaniu padaczki lub cukrzycy u dziecka, Epileptologia, 2009, 17, s. 261-271, ISSN 1230-5294
 • B.Wiśniewska, M.Chamielec, M.Chamielec, J.Wendorff, Intellectual, cognitive and socioemotional impairment in child with cerebellar vermis hypoplasia and epilepsy- a 10-year follow-up, Epileptologia, International Journal for Clinical and Experimental Research, Vol.18/2010, Number 3, s.145-152.
 • B.Wiśniewska, J.Wendorff, Patogeneza dysleksji rozwojowej i postępy w jej terapii, Neurologia Dziecięca, Vol.20/2011, nr 39, s.75-84, ISSN 1230-3690
 • A.Walczak, B.Wiśniewska, Pamięć autobiograficzna, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011, Vol. 11, nr 1 (1), s.51-53, ISSN 1644-6313
 • B.Wiśniewska, W.Mikołajczyk-Wieczorek, B.Polis, L.Polis, K.Zakrzewski, E.Nowosławska, The Long-Term Psychological Effects of Surgical Treatment Using Neuroendoscopic Techniques and Orbis Sigma Shunt Implantation in Children Suffering From Hydrocephalus, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2012,Vol. 21,3 , 373-384.  
 • J.Wendorff, B.Wiśniewska, M.Piotrowicz, M.Chamielec, Drgawki gorączkowe, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3642-8, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
 • B.Wiśniewska, Knowledge, parental attitudes and stigmatization in epilepsy, red. M.Świderska, Selected problems of social exclusion, s.31-44, Łódź 2011, ISBN 978-83-62916-30-6, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • B.Wiśniewska, M.Chamielec, Zaburzenia motywacji u dzieci i młodzieży w depresji wieku rozwojowego, red. E. Przygońska, Motywacja w edukacji, s.119-140, Toruń 2011, ISBN  978-83-7780-028-7, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • B.Wiśniewska, Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale)-rozdział w publikacji pod red.K.Bobińskiej, T.Pietrasa, P.Gałeckiego „Niepełnosprawność  intelektualna-etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza i terapia ”. Wyd Continuo, ISBN 978-83-62182-20-6, 2012, B5, 656 stron, oprawa twarda, Wrocław 2012

Zainteresowania badawcze:

problematyka psychospołecznych aspektów funkcjonowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, np. leczonych z powodu padaczki, migreny, z zespołem ADHD, z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających diagnozy neuropsychologicznej procesów poznawczych z powodu organicznego uszkodzenia c.u.n, wykluczonych.

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2010 – obecnie – diagnosta laboratoryjny  w  specjalistycznym laboratorium immunologicznym  „APC -Analizy Medyczne” M. Banasik, Łódź ;
 • Od 2009 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2012 – rozpoczęcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego
 • 2010 – uzyskanie certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
 • Udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSB i NoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
 • Udział w projekcie badawczym (grant promotorski) „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek” . Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL). Swoje doświadczenie kliniczne jak i naukowe cały czas podnoszę licznymi szkoleniami oraz udziałem w konferencjach. Jestem promotorem licznych prac dyplomowych, z których niektóre uzyskały wyróżnienia w krajowych konkursach. Obecnie, jestem również opiekunem koła naukowego z parazytologii.

Kursy:

 • 2017 - Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych
 • 2016 - Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce
 • 2016 –Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych  zaburzeń hemostazy
 • 2015 - Badania laboratoryjne w stanach nagłych
 • 2015 –Techniki biologii molekularnej
 • 2015 – Kontrola jakości badań laboratoryjnych
 • 2014 –Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych
 • 2014 –Organizacja laboratorium, system jakości
 • 2013 –Nowy standard zarządzania jakością w ochronie zdrowia w świetle wymagań normy EN 15224:2012
 • 2013 – Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej).
 •  2013 –Badania układu odpornościowego
 • 2012 – Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
 • 2012 – Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej
 • 2010 – Asystent systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym

 

Konferencje:

 • 2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2015 – projekt „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – prelegent
 • 2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu: „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”.
 • 2013 – Poznańskie dni cystometrii i immunopatologii” UM, Poznań – prelegent
 • 2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2012 - Wiosenna szkoła immunologii, Euroimmun Polska , słuchacz
 • 2011 – Jakość i nowoczesność w laboratoriach medycznych”, słuchacz
 • 2010 – uczestnictwo w III Miedzynarodowej konferencji naukowej „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich, prelegent
 • 2009 –XLVIII Obrady Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej, słuchacz
 • 2007 –Międzynarodowa Medyczna Konferencjis Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Wybrane publikacje:

 • Ewa Majewska, Natalia Wittek, Jacek Rysz, Zbigniew Baj . The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects. Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • Natalia Wittek, Ewa Majewska.  Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych. 2010; Przegląd Lekarski, 67 (7) : 484-87
 • A. Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak. Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans. 2009; Mikologia Lekarska, 16(4):220-223

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka Laboratoryjna, immunologia, parazytologia.

mgr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

a.caban@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Zainteresowania badawcze:

 • Żywienie w profilaktyce chorób dieto zależnych
 • Żywienie diabetologiczne
 • Żywienie kliniczne
mgr Paulina Czarna

Kontakt:

 

mgr  Paulina Czarna

Asystent

p.lenart@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - Asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie – Dietetyk/Właściciel Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi,
 • 2014 - 2016 – Dietetyk w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków;
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej;
 • Zaangażowana w rozwój darmowej aplikacji Czytamy Etykiety, dostępnej na platformach Android oraz iOS (więcej: www.czytamyetykiety.pl/aplikacja/); autorka licznych artykułów na wyżej wymienionym portalu;
 • Współprowadząca spotkania pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi;

Zainteresowania badawcze:

 • Żywienie kobiet w ciąży, kobiet karmiących
 • Dietoprofilaktyka
 • Żywienie w sporcie
mgr Anna Karwala

Kontakt:

 

mgr Anna Karwala

 

wykładowca, adiunkt

a.karwala@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2018 Dietetyk w Otwocku i Łodzi
 • 2018 – obecnie – Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu, Edukator Żywieniowy w Urzędzie Miasta Zgierza, prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • 2018 – obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Organizacja – Eko targu w Zgierzu
 • Organizacja – Konkursu Międzyszkolnego – Master Chef Kids
 • Prowadzenie tematycznych  warsztatów kulinarnych
mgr Paulina Konrad

Kontakt:

 

mgr Paulina Konrad

 

Wykładowca,

p.konrad@medyk.edu.pl

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – Koordynator kierunku DIETETYKA (studia podyplomowe), wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, opiekun praktyk -  Przedszkole "Czarodziejska Akademia"
 • 2015 – obecnie – dietetyk w poradni DIETOSTREFA
 • 2016 - obecnie - doktorantka w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • VI-IX.2015 dietetyk, stażysta Feel Good Fitness Grantham, Wielka Brytania

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ''Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse''
 • Czynny udział- praca naukowa pt. " Patogeneza i leczenie otyłości u osób powyżej 50 roku życia"
 • Cambridge Diagnostics - praktyczne szkolenie z zakresu badań nietolerancji pokarmowych
 • Akademia Dietetyki Sportowej - kurs "Dietetyka i suplementacja w sporcie" -
 • Ukończony kurs - Choroby autoimmunizacyjne w praktyce dietetyka
 • Laureatka ogólnopolskiego konkursu "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
 • od 2013r - członkostwo w Polskim Towarzystwie Dietetyki

Wybrane publikacje

 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.” Pol. Merk. Lek 2017
 • Aleksandra Błońska, Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Cezary Chojnacki. ''Ocena czasu pasażu ustno - kątniczego u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego i nietolerancją produktów zbożowych " Pol. Merk. Lekarski 2017 nr 249
 • Konrad Paulina,  Sekrety Diety - publikacja e book. 2017.
 • Paulina Konrad,  Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Therapeutic efficacy of amoxicillin and rifaximin in patients with small intestinal bacterial overgrowth and Helicobacter pylori infection. Gastroenterology review.
 • Chojnacki C., Konrad P., Chojnacki J., Błońska A., Kaczka A. And Gąsiorowska A. The Effect Of Rifaximin Treatment For Small Intestinal Bacterial Overgrowth On Thyroid Disorders. International Journal of Medical and Clinical Research

Zainteresowania badawcze:

 • żywienie w chorobach autoimmunologicznych
 • gastrologia
 • endokrynologia
mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie  asystent Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
 • 2012 - obecnie  wykładowca w AHE w Łodzi
 • 1985 - 2014 asystent  Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym  - 2016 r.
 • Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji -2016 r.
 • Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 2016 r.
 •  II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska - 2016 r.
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży - 2015 r.
 • ICF to się opłaca - 2014 r.
 • Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej - 2013 r.
 • Kurs Kinesiotapingu -2012 r.
 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej - 2009 r.
 • Dyplom instruktora  gimnastyki korekcyjnej - 2009 r.

Zainteresowania badawcze:

 • Nowe kierunki w rehabilitacji
 • Dieta jako uzupełnienie terapii
mgr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

mgr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie -  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2018 – obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • 2018 – obecnie – dietetyk w CM La Vida
 • 2018 – obecnie – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wybrane publikacje:

 • A. Kwaśny, B. Kulczyński, Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych [w:] Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, nr 1/2017

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka sportowa, żywienie kliniczne

created by: Strony Internetowe Łódź