Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Koronawirus - informacje

Zarządzenie Rektora dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Rektora dotyczący zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Rektora nr 17/2020 z dn. 02.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WSBiNoZ w Łodzi, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne, zgodnie z programem studiów od dnia 12.03.2020 r. do odwołania będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W związku z powyższym, zajęcia zaplanowane w danym okresie, nie będą w żaden sposób odpracowywane, ponieważ zgodnie z powyższym Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW nie zostają one odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW).

 

Uprzejmie przypominamy również, że zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni nie oznacza dla Państwa jako Studentów czasu wolnego – jesteście Państwo zobligowani do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi do Państwa w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną. Brak Państwa aktywności wirtualnej będzie jednoznaczne z opuszczeniem zajęć, co może przyczynić się do braku zaliczenia danego przedmiotu.

 

Władze Uczelni

Informacja na temat funkcjonowania WSBiNoZ

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wszyscy pracownicy WSBiNoZ pracują obecnie zdalnie, aż do odwołania.

Kontakt z Uczelnią jest obecnie możliwy poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw korzystając z tej formy.

 

uczelnia@medyk.edu.pl

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

dos@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

 

Wszystkie dostępne adresy znajdą Państwo w zakładce  KONTAKT.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość!

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności akademickich?

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem na Platformie Moodle. Taka forma zajęć jest wprowadzona aż do odwołania.

 

Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do 31.03.2020?

 

Zgodnie z Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 roku legitymacje studenckie oraz doktoranckie zostały automatycznie przedłużone do 31.05.2020 roku.

 

Czy dział obsługi studenta (dziekanat) i dział finansowy są obecnie otwarte?

 

Pracownicy administracji będą pracowali zdalnie aż do odwołania. Kontakt z Uczelnią jest możliwy poprzez dostępne adresy e-mail:

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

uczelnia@medyk.edu.pl

biblioteka@medyk.edu.pl

 

Czy zostanie zmieniona organizacja roku akademickiego?

Na dzień 16 marca 2020 nie ma decyzji o zmianie organizacji roku akademickiego.

 

Co ze składaniem prac dyplomowych?

 

W obecnej chwili terminy składania prac dyplomowych pozostają bez zmian (do 31.05.2020 r. – I termin obrony;  do 15.07.2020 r. – II termin obrony), ponieważ prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość nie zakłóca w żaden sposób kontaktu Seminarzysty z Promotorem.

Dokładne terminy egzaminów dyplomowych wraz ze składem Komisji zostaną wyznaczone w czerwcu 2020 r.

W przypadku prowadzenia badań empirycznych, w ramach przygotowywanych przez siebie prac dyplomowych, rekomendujemy obecnie prowadzenie badań online, z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, dostępnych w Internecie, np.

https://www.survio.com/pl/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

https://www.interankiety.pl/ankiety

 

Czy studenci będą mieć możliwość zaliczenia obecnego semestru studiów?

Zajęcia zaplanowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW, nie zostają odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW). Zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni obliguje Studentów do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną, a tym samym zaliczenia obecnego semestru studiów.

 

Co z opłatami za studia? 

Opłaty za studia pozostają bez zmian, ponieważ proces dydaktyczny oraz efekty uczenia się są realizowane na bieżąco z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość.


Jak będą realizowane wypłaty stypendiów?

Realizacja wypłat stypendiów za miesiąc marzec, nastąpi po sprawdzeniu Państwa statusów jako studentów i otrzymania dotacji z Ministerstwa.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).


Co ze stypendiami w kolejnych miesiącach?

Wypłata stypendiów w kolejnych miesiącach nie jest zagrożona. Zgodnie z Regulaminem Świadczeń stypendia wypłacane są co miesiąc, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu dotacji z Ministerstwa oraz każdorazowym sprawdzeniu statusu studenta.  


Jakie mam zaległości?

Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 505 433 245  lub mailowy k.wanderska@medyk.edu.pl

 

Czy jest możliwe wystawienie faktury?

 

Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić mailowo na adres finanse@medyk.edu.pl Dokument w formie elektronicznej.


Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?

 

Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić mailowo pod adresem finanse@medyk.edu.pl  Zaświadczenie zostanie przesłane mailem.

 

Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych w obecnej sytuacji?

Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca. Istnieje również zmiana terminu płatności na inny dzień miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym.

 

Czy jeśli wcześniej wpłacałam czesne za cały semestr z góry, teraz mogę płacić w comiesięcznych ratach?

Tak, do 10 każdego miesiąca zgodnie z umową lub innym uzgodnionym terminem. 

 

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne zalecenia dotyczące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ważne telefony

created by: Strony Internetowe Łódź