Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Koronawirus - informacje

Zarządzenie Rektora dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Rektora dotyczący zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Rektora nr 17/2020 z dn. 02.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WSBiNoZ w Łodzi, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne, zgodnie z programem studiów od dnia 12.03.2020 r. do odwołania będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W związku z powyższym, zajęcia zaplanowane w danym okresie, nie będą w żaden sposób odpracowywane, ponieważ zgodnie z powyższym Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW nie zostają one odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW).

 

Uprzejmie przypominamy również, że zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni nie oznacza dla Państwa jako Studentów czasu wolnego – jesteście Państwo zobligowani do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi do Państwa w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną. Brak Państwa aktywności wirtualnej będzie jednoznaczne z opuszczeniem zajęć, co może przyczynić się do braku zaliczenia danego przedmiotu.

 

Władze Uczelni

Informacja na temat funkcjonowania WSBiNoZ

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wszyscy pracownicy WSBiNoZ pracują obecnie zdalnie, aż do odwołania.

Kontakt z Uczelnią jest obecnie możliwy poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw korzystając z tej formy.

 

uczelnia@medyk.edu.pl

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

dos@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

 

Wszystkie dostępne adresy znajdą Państwo w zakładce  KONTAKT.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość!

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności akademickich?

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem na Platformie Moodle. Taka forma zajęć jest wprowadzona aż do 30.09.2020 r.

 

Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do 31.03.2020?

 

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/T/D20200695L.pdf), w przypadku zawieszenia działalności uczelni, legitymacje są ważne do 60 dni od dnia zakończenia zawieszenia. Zatem na obecną chwilę są one ważne do 30 listopada, ponieważ zawieszenie zajęć trwa do 30 września.

 

Czy dział obsługi studenta (dziekanat) i dział finansowy są obecnie otwarte?

 

Pracownicy administracji będą pracowali zdalnie aż do odwołania. Kontakt z Uczelnią jest możliwy poprzez dostępne adresy e-mail:

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

uczelnia@medyk.edu.pl

biblioteka@medyk.edu.pl

 

Czy zostanie zmieniona organizacja roku akademickiego?

Na dzień 16 marca 2020 nie ma decyzji o zmianie organizacji roku akademickiego.

 

Co ze składaniem prac dyplomowych?

 

W obecnej chwili terminy składania prac dyplomowych pozostają bez zmian (do 31.05.2020 r. – I termin obrony;  do 15.07.2020 r. – II termin obrony), ponieważ prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość nie zakłóca w żaden sposób kontaktu Seminarzysty z Promotorem.

Dokładne terminy egzaminów dyplomowych wraz ze składem Komisji zostaną wyznaczone w czerwcu 2020 r.

W przypadku prowadzenia badań empirycznych, w ramach przygotowywanych przez siebie prac dyplomowych, rekomendujemy obecnie prowadzenie badań online, z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, dostępnych w Internecie, np.

https://www.survio.com/pl/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

https://www.interankiety.pl/ankiety

 

Czy studenci będą mieć możliwość zaliczenia obecnego semestru studiów?

Zajęcia zaplanowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW, nie zostają odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW). Zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni obliguje Studentów do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną, a tym samym zaliczenia obecnego semestru studiów.

 

Co z opłatami za studia? 

Opłaty za studia pozostają bez zmian, ponieważ proces dydaktyczny oraz efekty uczenia się są realizowane na bieżąco z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość.


Jak będą realizowane wypłaty stypendiów?

Realizacja wypłat stypendiów za miesiąc marzec, nastąpi po sprawdzeniu Państwa statusów jako studentów i otrzymania dotacji z Ministerstwa.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).


Co ze stypendiami w kolejnych miesiącach?

Wypłata stypendiów w kolejnych miesiącach nie jest zagrożona. Zgodnie z Regulaminem Świadczeń stypendia wypłacane są co miesiąc, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu dotacji z Ministerstwa oraz każdorazowym sprawdzeniu statusu studenta.  


Jakie mam zaległości?

Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 505 433 245  lub mailowy k.wanderska@medyk.edu.pl

 

Czy jest możliwe wystawienie faktury?

 

Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić mailowo na adres finanse@medyk.edu.pl Dokument w formie elektronicznej.


Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?

 

Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić mailowo pod adresem finanse@medyk.edu.pl  Zaświadczenie zostanie przesłane mailem.

 

Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych w obecnej sytuacji?

Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca. Istnieje również zmiana terminu płatności na inny dzień miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym.

 

Czy jeśli wcześniej wpłacałam czesne za cały semestr z góry, teraz mogę płacić w comiesięcznych ratach?

Tak, do 10 każdego miesiąca zgodnie z umową lub innym uzgodnionym terminem. 

 

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne zalecenia dotyczące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ważne telefony

created by: Strony Internetowe Łódź