Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej

Koronawirus - informacje

Komunikat Rektora dotyczący zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Rektora nr 17/2020 z dn. 02.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WSBiNoZ w Łodzi, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne, zgodnie z programem studiów od dnia 12.03.2020 r. do odwołania będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W związku z powyższym, zajęcia zaplanowane w danym okresie, nie będą w żaden sposób odpracowywane, ponieważ zgodnie z powyższym Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW nie zostają one odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW).

 

Uprzejmie przypominamy również, że zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni nie oznacza dla Państwa jako Studentów czasu wolnego – jesteście Państwo zobligowani do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi do Państwa w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną. Brak Państwa aktywności wirtualnej będzie jednoznaczne z opuszczeniem zajęć, co może przyczynić się do braku zaliczenia danego przedmiotu.

 

Władze Uczelni

Komunikat Rządu RP dotyczący wprowadzenia stanu epidemii 21.03.2020

31 marca 2020 roku Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował o zaostrzeniu restrykcji związanych ze stanem epidemii w Polsce.

 

Wprowadzono:

 

Zasadę dystansu społecznego - dwa metry od drugiej osoby

Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą

Limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę

Od 10:00 do 12:00 - czas na zakupy tylko dla osób powyżej 65 roku życia

Zakaz wstępu do parków, na skwery, plaże i miejsca rekreacji

Zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych

Zakaz korzystania z rowerów miejskich

Na bazarach, targowiskach limit trzech osób do jednego straganu

Zamknięte zostaną zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, tatuażu i piercingu

W weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane

W miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji

 

 Więcej informacji

 

24 marca 2020 roku Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował o nowych restrykcjach związanych ze stanem epidemii w Polsce.

Wprowadzono:

Ograniczanie przemieszczania się z wyjątkiem

 • drogi do pracy
 • załatwianie niezbędnych spraw życia codziennego (wyjście do apteki, sklepu, z psem)
 • wolontariat

Całkowity zakaz zgromadzeń - chyba, że z najbliższymi

 

Ograniczenia w komunikacji miejskiej - dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu

 

W obrzędach liturgicznych, m.in. mszach świętych, pogrzebach, czy ślubach będzie mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób

 

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

Wszystkie te obostrzenia mają obowiązywać do 11 kwietnia włącznie.

 

 

21 marca 2020 roku na konferencji prasowej Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce.

 

 • Wprowadzamy stan epidemii, który daje odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas wszystkich nakłada również nowe obowiązki.
 • Zawieszamy zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.
 • Podwyższamy kary za złamanie kwarantanny. Państwo nie może być pobłażliwe w czasie, gdy miarą jego skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Bez zmian obowiązują wprowadzone od 15 marca 2020 r.:

 

 • Zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców.
 • 14-dniowa kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP.
 • Zawieszenie międzynarodowych połączeń osobowych lotniczych i kolejowych.
 • Granice będą otwarte dla przepływu towarów.
 • Od soboty działalność galerii handlowych zostanie ograniczona. Pozostaną w nich otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy pralnie.
 • Utrzymane zostają czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do kraju. Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.
 • Wszystkie sklepy, banki i punkty usługowe pozostają otwarte.
 • Zawieszona będzie działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn na 14 dni z możliwością przedłużenia. Możliwe będzie zamawianie jedzenia na wynos.
 • Nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Dotyczy to również zgromadzeń państwowych i religijnych.

Więcej informacji

Koronawirus - informacje i zalecenia

Informacja na temat funkcjonowania WSBiNoZ

W związku z wprowadzonym z dniem 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wszyscy pracownicy WSBiNoZ pracują obecnie zdalnie, aż do odwołania.

Kontakt z Uczelnią jest obecnie możliwy poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw korzystając z tej formy.

 

uczelnia@medyk.edu.pl

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

dos@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

 

Wszystkie dostępne adresy znajdą Państwo w zakładce  KONTAKT.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość!

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności akademickich?

Zgodnie z decyzją Władz RP, tradycyjne (kontaktowe) zajęcia oraz inne formy aktywności akademickiej w WSBiNoZ są zawieszone do 10.04.2020 włącznie, z możliwością przedłużenia tego okresu, w zależności od zaleceń Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

 

Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do 31.03.2020?

 

Zgodnie z Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 roku legitymacje studenckie oraz doktoranckie zostały automatycznie przedłużone do 31.05.2020 roku.

 

Czy dział obsługi studenta (dziekanat) i dział finansowy są obecnie otwarte?

 

Pracownicy administracji będą pracowali zdalnie aż do odwołania. Kontakt z Uczelnią jest możliwy poprzez dostępne adresy e-mail:

dziekanat@medyk.edu.pl

finanse@medyk.edu.pl

rekrutacja@medyk.edu.pl

uczelnia@medyk.edu.pl

biblioteka@medyk.edu.pl

 

Czy zostanie zmieniona organizacja roku akademickiego?

Na dzień 16 marca 2020 nie ma decyzji o zmianie organizacji roku akademickiego.

 

Co ze składaniem prac dyplomowych?

 

W obecnej chwili terminy składania prac dyplomowych pozostają bez zmian (do 31.05.2020 r. – I termin obrony;  do 15.07.2020 r. – II termin obrony), ponieważ prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość nie zakłóca w żaden sposób kontaktu Seminarzysty z Promotorem.

Dokładne terminy egzaminów dyplomowych wraz ze składem Komisji zostaną wyznaczone w czerwcu 2020 r.

W przypadku prowadzenia badań empirycznych, w ramach przygotowywanych przez siebie prac dyplomowych, rekomendujemy obecnie prowadzenie badań online, z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, dostępnych w Internecie, np.

https://www.survio.com/pl/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

https://www.interankiety.pl/ankiety

 

Czy studenci będą mieć możliwość zaliczenia obecnego semestru studiów?

Zajęcia zaplanowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora i Rozporządzeniem MNiSW, nie zostają odwołane, a zmienia się jedynie forma ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę zdalną. Wszystkie założone w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przyzwoleniem MNiSW). Zawieszenie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni obliguje Studentów do bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi, umieszczanymi na Platformie Moodle lub przesyłanymi w formie wiadomości mailowych. W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną, a tym samym zaliczenia obecnego semestru studiów.

 

Co z opłatami za studia? 

Opłaty za studia pozostają bez zmian, ponieważ proces dydaktyczny oraz efekty uczenia się są realizowane na bieżąco z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość.


Jak będą realizowane wypłaty stypendiów?

Realizacja wypłat stypendiów za miesiąc marzec, nastąpi po sprawdzeniu Państwa statusów jako studentów i otrzymania dotacji z Ministerstwa.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).


Co ze stypendiami w kolejnych miesiącach?

Wypłata stypendiów w kolejnych miesiącach nie jest zagrożona. Zgodnie z Regulaminem Świadczeń stypendia wypłacane są co miesiąc, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu dotacji z Ministerstwa oraz każdorazowym sprawdzeniu statusu studenta.  


Jakie mam zaległości?

Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 505 433 245  lub mailowy k.wanderska@medyk.edu.pl

 

Czy jest możliwe wystawienie faktury?

 

Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić mailowo na adres finanse@medyk.edu.pl Dokument w formie elektronicznej.


Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?

 

Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić mailowo pod adresem finanse@medyk.edu.pl  Zaświadczenie zostanie przesłane mailem.

 

Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych w obecnej sytuacji?

Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca. Istnieje również zmiana terminu płatności na inny dzień miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym.

 

Czy jeśli wcześniej wpłacałam czesne za cały semestr z góry, teraz mogę płacić w comiesięcznych ratach?

Tak, do 10 każdego miesiąca zgodnie z umową lub innym uzgodnionym terminem. 

 

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne zalecenia dotyczące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ważne telefony
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

created by: Strony Internetowe Łódź