Poznaj nas bliżej...

O Medyku

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu specjalizuje się w kształceniu na kierunkach: dietetyka, kosmetologia, pedagogika, psychologia oraz prawo. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane wymogów rynku pracy. Uczelnia dba o poziom zajęć, nowoczesność programów nauczania i jakość wiedzy prezentowanej przez studentów na egzaminach i zaliczeniach.


Uczelnia dysponuje  kompleksem edukacyjnym, powstałym w zaadaptowanym do potrzeb uczelni XIX wiecznym budynku pofabrycznym. Dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami specjalistycznymi: kosmetologicznymi, dietetycznymi, masażu i fizjoterapii, technologii żywności i laboratorium chemicznym. 

created by: Strony Internetowe Łódź