Poznaj nas bliżej...

Władze uczelni

Rektor
prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Do Rektora Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • reaktywacji w prawach Studenta,
 • organizacji procesu kształcenia,
 • zapewniania, monitoringu i doskonalenia jakości kształcenia,
 • polityki kadrowej i gospodarki kadrami dydaktycznymi,
 • polityki Uczelni w zakresie rozwoju i badań naukowych,
 • polityki wydawniczej,
 • działalności bibliotecznej,
 • współpracy krajowej i zagranicznej.

Kanclerz
Michał Orski


Do Kanclerza Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • odwołania od decyzji Wicekanclerza.

 

Wicekanclerz ds. finansowych
Przemysław Pirek

 

Do Kanclerza ds. finansowych można zwrócić się w następujących kwestiach:

 

 • przedłużenia terminu opłaty czesnego,
 • innych sprawach finansowych.

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

mgr Anna Drobnik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

mgr Agnieszka Stasiak

 

Do Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dyrektor Instytutu Kosmetologii
dr Katarzyna Malinowska


Do Dyrektora Instytutu Kosmetologii można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dyrektor Instytutu Dietetyki
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

 

Do Dyrektora Instytutu Dietetyki można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku

mgr Patryk Gonder

 

Do Pełnomocnika Rektora WSBiNoZ ds. Filii w Rybniku można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w Filii w Rybniku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów prowadzonych w Filii w Rybniku.

created by: Strony Internetowe Łódź