Dietetyka

więcej

Ścieżka kształcenia

ŻYWIENIE KLINICZNE

Prawidłowe żywienie chorych stanowi integralną część procesu leczenia. Nauka o optymalnym żywieniu jest dziedziną bardzo dynamicznie się rozwijającą, wraz ze zmieniającymi się tradycjami żywieniowymi, upodobaniami kulinarnymi, technologicznymi procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów żywieniowych.

Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia bez której nie można by właściwie leczyć chorego. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.

Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez praktyków o dużym

doświadczeniu z zakresu dietetyki, żywienia i farmacji. Przygotowują do uzyskania

kwalifikacji przydatnych w pracy w szpitalnych zespołach żywieniowych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • poradnictwa dietetycznego, w zakresie racjonalnego żywienia człowieka

chorego i zdrowego

 • opracowywania indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta

 

DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO

Celem realizowanej ścieżki kształcenia będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeniach wieku rozwojowego oraz wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami. Ponadto zakłada się wykształcenie u studentów prawidłowej postawy etycznej oraz konieczności stałego doskonalenia z zakresu wiedzy medycznej.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układania indywidualnych jadłospisów
 • monitorowania stosowanego postępowania żywieniowego
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci
 • prowadzenia spotkań edukacyjnych w tematyce żywienia dzieci w różnym wieku
 • współdziałania w pracach badawczych dotyczących żywienia

 

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest ścieżką kształcenia wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja,  a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne, tj. np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, łagodzenie lęków, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń odżywiania. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do podjęcia dietoterapii. 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników wpływających na sposób odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu stosowania profilaktyki oraz leczenia zaburzeń w odżywianiu
DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania zaleceń dietetycznych wspomagających bioregenerację  a także porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, między innymi poszerza wiedzę na temat wpływu emocji i motywacji czy zastosowania coachingu w dietetyce sportowej.

Ponadto student doskonali umiejętności ustalania diety oraz zastosowania suplementów diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje wiedzę z medycyny i odnowy biologicznej w sporcie, fizjoterapii w odnowie biologicznej czy z technologii i przygotowywania posiłków dla sportowców. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki w odnowie biologicznej i wspomagania procesu treningowego sportowców i procesu rehabilitacji. Podkreślić należy, że dietetykę w odnowie biologicznej i sporcie można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między dietetyką, medycyną sportową i bioregeneracją są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako osobna ścieżka kształcenia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • wspomagania procesu bioregeneracji
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
DIET TRENER PERSONALNY

Tę ścieżkę kształcenia wyróżnia innowacyjne i nowatorskie podejście do pracy dietetyka, który może zaoferować kompleksową pomoc jako diet trener personalny w zakresie układania planów dietetycznych i treningowych w celu redukcji wagi, rekompozycji składu ciała, budowania mięśni, siły czy też wytrzymałości mięśniowej.

Studia na tej ścieżce kształcenia mają na celu przygotowanie Diet trenerów personalnych do

pracy zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie, a także w sytuacji powrotu do stanu zdrowia i równowagi metabolicznej po urazach mechanicznych. 

 

Celem ścieżki kształcenia diet trener personalny jest dostarczenie wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie sposobów żywienia jak i holistyczne podejście do treningu personalnego, w tym wyposażenie w psychologiczne narzędzia motywacyjne niezbędne w treningu personalnym.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • oceny stanu odżywiania osób uczestniczących w treningu personalnym
 • opracowywania i prowadzenia diet dla klientów w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • psychologicznych narzędzi motywacyjnych niezbędne w treningu personalnym

created by: Strony Internetowe Łódź