Kosmetologia

Ścieżka kształcenia

CHEMIA KOSMETYCZNA W BIZNESIE - NOWOŚĆ

Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie pracy w sektorze kosmetologicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym, agrochemicznym i spożywczym. Dzięki programowi kształcenia, który odzwierciedla najnowsze trendy w chemii, kierunek stanowi jedność nauki i dydaktyki. Wiedza przekazywana studentom jest różnorodna i daje możliwość swobodnej wymiany poglądów oraz uczy niezależności w pracy i prowadzeniu badań naukowych. Wykształcenie fachowców chemii, mogących pracować, oraz pełnić kierownicze funkcje w laboratoriach i przemyśle oraz potrafiących poruszać się w obszarach związanych z nauką, przemysłem, ochroną zdrowia czy środowiska może przyczynić się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia ludności. Student ma możliwość wyjazdów na zagraniczne stypendia do wiodących europejskich uczelni, co daje mu perspektywę nauki w zróżnicowanej społeczności oraz zdobywania międzynarodowych kontaktów. Zawarte w programie treści humanistyczne oraz ogólne podejście do jego realizacji kształtują u studenta właściwe postawy społeczne i etyczne, uczą tolerancji oraz otwartości na nowe idee i poglądy.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • pracy w przemyśle chemicznym,
 • pracy w przemyśle kosmetologicznym,
 • pracy w sektorze farmaceutycznym, petrochemicznym, agrochemicznym i spożywczym,
 • kierowania zespołem kosmetologów w klinikach i zakładach produkcyjnych,
 • planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą usług kosmetologicznych, chemicznych i farmaceutycznych.
 • bycia liderem w sektorze kosmetologicznym oraz chemicznym.
MASAŻ W PRACY Z CIAŁEM I FITNESS - NOWOŚĆ

Program ścieżki kształcenia Masaż w pracy z ciałem i fitness kładzie nacisk na nabycie kompetencji z zakresu zabiegów na ciało, ćwiczeń mających na celu kształtowanie i modelowanie  ciała oraz znał wpływ diety i właściwego odżywiania się na kondycje skóry i wygląd sylwetki. Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie pracy w sektorze kosmetologicznym, medycznym, biologicznym oraz pedagogicznym, który potrzebuje praktycznego doświadczenia i teoretycznej wiedzy z zakresu dbałości o zdrowie, profilaktyki zdrowotnej. Ta ścieżka kształcenia pozwala absolwentom na świadomy wybór środków oraz ich zastosowania u osób, które chcą utrzymać stan zdrowia po rehabilitacji, pragnących świadomie dbać o swoją sprawność, efektywnie opóźniać proces starzenia organizmu, dbających o swoje zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych z rozbudowana baza zabiegową,
 • pracy w gabinetach odnowy biologicznej,
 • organizacji pracy w ośrodkach rekreacji,
 • pracy w ośrodkach profilaktyki zdrowotnej narządu ruchu,
 • pracy w gabinetach promujących kompleksowe zabiegi pielęgnujące ciało.
MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

Ścieżki kształcenia menadżer ośrodków SPA i Wellness to program kształcenia, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku usług kosmetologicznych, wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych łączących ze sobą wiedzę specjalistyczną z obszaru SPA i Wellness, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, opartych na znajomości mechanizmów rynku usług oraz cech lidera, które Absolwent wybierając ścieżkę kształcenia dostrzegł u siebie i rozwinął w czasie studiów, a które często uniemożliwiają wykonywanie zadań typowych dla pracy kosmetologa w bezpośrednim kontakcie z Odbiorcą/Klientem usług kosmetologicznych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania obiektem spa and wellness
 • kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii
 • planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą usług kosmetologicznych , spa and wellness
 • bycia liderem w sektorze usług spa i wellness oraz kosmetologicznych
PODOLOG

Podologia to nauka zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń  i zaburzeń funkcji stóp. Zaliczana do nauk medycznych. Zakresem obejmuje pogranicze nauk dermatologicznych, kosmetologicznych, ortopedycznych i fizjoterapeutycznych. Podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, w przypadku gdy zdiagnozowane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej.

Ukończenie ścieżki kształcenia „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowaniem, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów  leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca. Biorąc pod uwagę rozwój podologii, deficyt na rynku, na specjalistów z tej dziedziny oraz zapotrzebowanie na leczenie chorób stóp, ukończenie tej ścieżki kształcenia znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania chorób stóp
 • pielęgnacji kończyn dolnych w tym uwzgledniając ćwiczenia ruchowe  modelujące kończyny dolne i odciążające bolesne miejsca
 • zabiegów podologicznych wykonywanych na stopach: cukrzycowych, z hiperkeratozą, modzelami, nagnotkami, wrastającymi paznokciami etc.
TRYCHOLOG

Trychologia jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną nauki i praktyki. Mimo, iż nie można jednoznacznie wskazać jej miejsca w kosmetologii (raczej jest to pogranicze kosmetologii i medycyny estetycznej), to ulokowanie opisujących ją efektów kształcenia dotyczących wiedzy i umiejętności w ścieżce kształcenia na kierunku kosmetologia na poziomie studiów II stopnia wydaje się zasadne, co potwierdzają światowe standardy kształcenia w tej profesji.

Bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju trychologii jest przede wszystkim rosnąca skala problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów, a wraz z tym zapotrzebowanie na usługi wspierające leczenie farmakologiczne prowadzone przez lekarzy (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory)  lub wręcz je zastępujące w sytuacjach, gdy przyczyny problemów są pozachorobowe (wynikają np. ze złej diety, zmęczenia, nieodpowiednio dobranych środków pielęgnacji i stylizacji włosów). Dodać należy, że w tzw. standardach piękna, wpisanych we współczesną modę i kulturę, piękne włosy są jednym z ważniejszych elementów postrzegania wyglądu człowieka i oceny w kategorii atrakcyjności.

Trycholog nie tylko umie wskazać korzystne terapie w problematyce owłosionej skóry głowy, ale również przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na włosy.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pielęgnacji skóry owłosionej głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie skóry owłosionej głowy, włosów
 • dobiera odpowiednie terapie służące zdrowej kondycji włosów i skóry owłosionej głowy
 • planuje programy pielęgnacyjne wzmacniające włosy
 • diagnozuje problemy skóry owłosionej głowy i włosów

created by: Strony Internetowe Łódź