WSBiNoZ Liderem Edukacji

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe
więcej

Specjalności

FIZJOTERAPIA W UZDROWISKACH

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w uzdrowisku wymaga znajomości zarówno zasad rehabilitacji uzdrowiskowej, a szczególnie właściwości i metodyki zabiegów z wykorzystaniem surowców naturalnych, jak i podstaw organizacyjnych funkcjonowania uzdrowisk. Funkcjonowanie polskich uzdrowisk jest ściśle powiązane z lecznictwem uzdrowiskowym. Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także wiąże się z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych, poprawiających funkcjonowanie organizmu.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 

  • przygotowania do pracy w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych i innych placówkach stosujących balneoterapię, klimatologię i dyscypliny pokrewne,
  • znajomości zasad kierowania zespołami terapeutycznymi, pracującymi w placówkach uzdrowiskowych,
  • planowania, prowadzenia i oceniania skuteczności stosowania balneoterapii w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym,
  • przygotowania i wykonania masażu leczniczego, zabiegów usprawniających i rewitalizacyjnych w warunkach sanatoryjnych,
  • obsługi nowoczesnych urządzeń, wykorzystywanych w zabiegach odnowy biologicznej.
FIZJOTERAPIA I REKREACJA SENIORÓW

Zmiany, jakie zachodzą wraz z wiekiem w organizmie człowieka, dotyczą całego ciała. Choroby ogólnoustrojowe, często towarzyszące seniorom, prowadzą do stopniowego ograniczania aktywności ruchowej, a to z czasem skutkuje zmniejszeniem masy tkanki mięśniowej i kostnej, ograniczeniem zakresu ruchu w stawach czy też powstawaniem przykurczy mięśniowych. Do zadań fizjoterapeuty w długoterminowej opiece seniorów należy przede wszystkim przywrócenie i utrzymanie jak największej samodzielności przede wszystkim podczas czynności dnia codziennego. Dodatkowo do zadań fizjoterapii należy poprawa jakości życia seniorów. W grupie pacjentów geriatrycznych mamy do czynienia z problemami na wielu płaszczyznach równocześnie. Współistnieją za sobą problemy natury organicznej, psychologicznej, poznawczej oraz społecznej. Efektami działań fizjoterapeuty jest nie tylko utrzymanie lepszej postawy ciała, równowagi i stabilności chodu, ale również zadowolenie z aktywnego wypoczynku i podwyższenie samopoczucia seniorów.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

  • planowania i przeprowadzania zajęć aktywności ruchowej, adaptacyjnej oraz sportowej, przy zastosowaniu nowoczesnych form sportowych i rekreacyjnych dla osób w wieku senioralnym,
  • doboru rodzaju  zabiegów fizjoterapeutycznych do potrzeb pacjenta w starszym wieku,
  • organizacji i zarządzania domami opieki dla osób w wieku senioralnym.

created by: Strony Internetowe Łódź