Przedłużamy rekrutację!

więcej

Przeniesienie z innej uczelni

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe Rekrutacja wystartowała
więcej

Opis kierunku

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

 

Program kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji przedszkolnej i dla klas I-III szkoły podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej,

  • diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zachowań dysfunkcyjnych,
  • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i szkole.

 

created by: Strony Internetowe Łódź