Psychologia

więcej

Wykładowcy, praktycy

dr Teresa Janicka-Panek

nauczyciel, pedagog i wykładowca z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym. Specjalista z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Autorka programów kształcenia z zakresu nauczania początkowego, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz członek Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Wieloletni dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Uczestnik wielu projektów badawczych oraz konferencji pedagogicznych.

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

socjolog, dydaktyk oraz trener umiejętności personalnych. Organizator konferencji, autor wielu programów kształcenia z obszaru nauk społecznych. Specjalista zajmujący się socjologią edukacji, społecznymi aspektami globalizacji oraz szeroko pojętym konsumpcjonizmem. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych.

 

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

psycholog w Zakładzie Karnym, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka z zakresu psychologii sądowej oraz pomocy psychologicznej z zakresu seksuologii. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii resocjalizacyjnej oraz psychologii sądowej.

dr Sylwia Rydz

Zawodowo interesuje się kształtowaniem poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka, psychologią małego dziecka, relacjami w rodzinie, rozwojem twórczości plastycznej małego dziecka, zastosowaniem hipoterapii, wspomaganiem rozwoju małego dziecka, samotnym rodzicielstwem, zastosowaniem i efektami hipoterapii.

 

mgr Beata Marszałek

nauczyciel, pedagog, doradca zawodowy i kurator społeczny. Lider działań twórczych, tutor i trener. Szkoleniowiec w wielu projektach międzynarodowych. Specjalista pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

 

mgr Katarzyna Ajnenkiel-Łoś

Magister psychologii i pedagogiki w zakresie animacji społeczno-kulturalnej. Logopeda oraz neurologopeda. Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Zawodowo realizuje się zarówno w praktyce prywatnej jak i we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

 

mgr Paweł Żak

Od ponad 30 lat związany jestem zawodowo z pracą z dziećmi i młodzieżą, zajmując się nauczaniem, opieką, wychowaniem, terapią. Zakładałem oraz pracowałem jako członek Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci " SZANSA" w Ośrodkach Pomocy Dziecku i Rodzinie - były to  placówki opieki środowiskowej na terenie Zgierz.

Przez wiele lat będąc prezesem stowarzyszenia tak w strukturach terenowych jak i ogólnopolskich zajmował się problematyką marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na podobnym polu. Równolegle pracował w Ośrodku Socjoterapii . Od ponad 15 lat współpracuje jako praktyk z wieloma uczelniami będąc wykładowcą przedmiotów z zakresu specjalności resocjalizacji oraz socjoterapii.

 

mgr Dorota Piskorska

  • psycholożka w projekcie "Przepis na Opiekę"
  • psycholożka w projekcie "Opiekuńcza Łódź"
  • psycholożka realizująca konsultacje psychologiczne w ramach projektu "Mam tę moc! Warsztaty inspirujące dla dzieci i młodzieży" Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani
  • koordynatorka w projekcie "Wehikuł Czasu" Fundacji W Człowieku Widzieć Brata
  • trenerka prowadząca warsztaty rozwojowe dla kobiet i dziewczyn w projekcie "Siła jest kobietą" Fundacji W Człowieku Widzieć Brata"
  • trenerka realizująca warsztaty rozwoju osobistego w ramach projektu "Akademia Empatycznych Relacji" Fundacji 2035
  • koordynatorka projektu "Seniorzy mają MOC! Budowanie lokalnej sieci wsparcia" Fundacji W Człowieku Widzieć Brata
  • autorka i kierowniczka Szkoły Letniej i Zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

 

Pełna kadra Instytutu Nauk Społecznych

created by: Strony Internetowe Łódź