Dietetyka

więcej

Specjalności

DIETETYKA SPORTOWA

Studia na kierunku Dietetyka specjalność Dietetyka Sportowa mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie. Program studiów tej specjalności poszerzy wiedzę studenta o istotny wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi wspływ stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania suplementów diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, podstaw medycyny sportowej i rekreacyjnej oraz  rehabilitacji, co sprawia, że absolwent jest przygotowany do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości, a także wspomagania procesu rehabilitacji. Podkreślić należy, że dietetykę sportową można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między wymienionymi specjalnościami tj. dietetyką, medycyną sportową i psychologią są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako osobna specjalność.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi  zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.


Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.  


Program studiów na tej specjalności poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  tj. otyłość anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja, a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego. Program zakłada także poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości
DIETETYKA MEDYCZNA

Program specjalności Dietetyka medyczna kładzie nacisk na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru diety w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psychicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach odżywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów w zakresie podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w doborze diety w zaburzeniach odżywiania, w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych i w stanach wycieńczenia organizmu.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • żywienia człowieka chorego (w różnych jednostkach chorobowych m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole metabolicznym i w wybranych chorobach autoimmunologicznych),
 • projektowania diet leczniczych w zaburzeniach odżywiania,
 • prewencji chorób sercowo – naczyniowych, dietoterapii przeciwnowotworowej,
 • zasad oraz organizacji żywienia w szpitalach.

created by: Strony Internetowe Łódź