Kosmetologia

Opis kierunku

KOSMETOLOGIA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

Sylwetka absolwenta kierunku Kosmetologia I stopnia

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji, w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych, korekcyjnych i upiększających, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii.

Wszystkie podejmowane działania kosmetyczne absolwent powinien planować mając zawsze na uwadze najwyższe dobro klienta/ pacjenta gabinetu kosmetycznego, zgodnie ze zdobytymi w toku studiów kompetencjami z zakresu komunikacji społecznej, a także posługując się zdobytą wiedzą zawodową merytoryczną. W treściach programowych zdefiniowanych zgodnie z koncepcją studiów, zakłada się również kształtowanie kompetencji z zakresu  świadomości własnych ograniczeń i korzystania z wiedzy ekspertów. Koncepcja, odwołując się do Misji, stara się realizować cele prowadzące do wykształcenia w absolwencie troski i dbałości o właściwe relacje z pacjentem/ klientem zgodne z etyką zawodową kosmetologa. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.  

Program studiów na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają pogłębioną  wiedzę z zakresu kosmetologii oraz ogólną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, biofizyki, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności diagnostyki skóry, wiedzą, jak dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetologicznego, potrafią wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej, z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń oraz preparatów. Absolwent kierunku kosmetologia  jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje.

Pogłębieniem rozwoju w zakresie nabywania określonych kompetencji i zdobywania kwalifikacji zawodowych stają się także oferowane na kierunku kosmetologia ścieżki kształcenia, których katalog jest wciąż modyfikowany i poszerzany na skutek monitorowania potrzeb społecznych i rynku pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim, co wiąże się także ze strategią działania Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, odnoszącą się do szybkiego reagowania na zachodzące zmiany.

 


ATUTY KIERUNKU


PRAKTYKA
60% zajęć to zajęcia praktyczne prowadzone w  profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: kosmetologicznej, masażu, podologicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.


PRESTIŻ
Współpraca z wiodącymi markami w branży: KLAPP COSMETICS, PODOPHARM, HABYS.


NOWOCZESNY PROGRAM
Program studiów przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej kosmetologii w tym wzbogacony o elementy kosmetologii estetycznej takie jak: mezoterapia bezigłowa, mikroigłowa, igłowa, kwasy medyczne, radiofrekwencja, elektroporacje, elektrostymulacje.


DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeutów, wizażystów.


DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje, zakończonych certyfikatami.

 

created by: Strony Internetowe Łódź