Dietetyka

więcej

Wykładowcy, praktycy

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Psycholog, wykładowca, prowadzi warsztaty umiejętności interpersonalnych dla nauczycieli, specjalista w zakresie psychologicznych aspektów nadwagi i otyłości - prowadziła m.in.  program oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi u młodzieży.

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

Dietetyk, specjalista żywienia, wykładowca. Na co dzień związana m.in.: z Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi,  Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

 

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (prowadzenie wywiadów żywieniowych, konsultacje dietetyczne, układanie indywidualnych diet, układanie jadłospisów dietetycznych dla restauracji cateringu dietetycznego). Współpracuje z Kliniką Zdrowego Żywienia przy Centrum Medycznym Świętej Rodziny w Łodzi.

 

dr Barbara Wiśniewska

Specjalista psychologii klinicznej, pracuje w placówkach takich jak Oddział Dzienny dla Osób z Wadami Słuchu,  Kolorowy Ośrodek, Poradnia dla Osób z Autyzmem, Poradnia Zdrowia Psychicznego, zajmuje się problematyką psychospołecznych aspektów funkcjonowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, z zespołem ADHD.

 

mgr Agnieszka Caban

Dietetyk, specjalista żywienia, wykładowca. Doktorantka w Klinice Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

 

mgr Paulina Konrad 

Dietetyk kliniczny, wykładowca, szkoleniowiec . Doktorantka w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu żywienia klinicznego.

 

mgr Adrian Kwaśny

Magister dietetyki, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Edukator zdrowia, prelegent szkoleń, czynny zawodowo dietetyk. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej.

 

mgr Anna Karwala

Psychodietetyk, dietetyk wieku dziecięcego, wykładowca, edukator żywieniowy Ogólnopolskiego Programu Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy, Organizator konkursu Master Chef Kids oraz Eko targów w Zgierzu. Na co dzień pracuje we Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Prowadząca warsztaty kulinarne w placówkach oświatowych.

 

Pełna kadra Instytutu Dietetyki

created by: Strony Internetowe Łódź