Kosmetologia

Opis kierunku

KOSMETOLOGIA II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online - dotyczy ścieżki kształcenia Menadżer ośrodków SPA i Wellness
Czas trwania: 2 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

 

Sylwetka absolwenta kierunku Kosmetologia II stopnia

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych, zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności  zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, trychologicznymi, salonami zabiegów kosmetycznych, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; w pogłębionym stopniu ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry; pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody; udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami; twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku pracy. Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Wszystkie podejmowane działania kosmetyczne absolwent powinien planować mając zawsze na uwadze najwyższe dobro klienta/ pacjenta gabinetu kosmetycznego, zgodnie ze zdobytymi w toku studiów kompetencjami z zakresu komunikacji społecznej, a także posługując się zdobytą wiedzą zawodową merytoryczną. W treściach programowych zdefiniowanych zgodnie z koncepcją studiów, zakłada się również kształtowanie kompetencji  z zakresu  świadomości własnych ograniczeń i korzystania z wiedzy ekspertów. Koncepcja, odwołując się do Misji, stara się realizować cele prowadzące do wykształcenia w absolwencie troski i dbałości o właściwe relacje z pacjentem/ klientem zgodne z etyką zawodową kosmetologa. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.  

Program studiów na kierunku kosmetologia na studiach drugiego stopnia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia  posiada  pogłębioną  wiedzę z zakresu nauk medycznych  w tym anatomii, mikrobiologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, fizjologii, kondycji zdrowotnej człowieka, a także endokrynologii  oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Absolwent kierunku kosmetologia  jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje, a przynależne innym zawodom, np. lekarzom dermatologom, pielęgniarkom oraz  fizjoterapeutom.

Pogłębieniem rozwoju w zakresie nabywania określonych kompetencji i zdobywania kwalifikacji zawodowych stają się także oferowane na kierunku kosmetologia ścieżki kształcenia, których katalog jest wciąż modyfikowany i poszerzany na skutek monitorowania potrzeb społecznych i rynku pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim, co wiąże się także ze strategią działania Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, odnoszącą się do szybkiego reagowania na zachodzące zmiany.

 

ATUTY KIERUNKU


PRAKTYKA
Zajęcia praktyczne prowadzone w  profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: kosmetologicznej, masażu, podologicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.


PRESTIŻ
Współpraca z wiodącymi markami w branży: KLAPP COSMETICS, PODOPHARM, HABYS.


NOWOCZESNY PROGRAM
Program studiów przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej kosmetologii w tym wzbogacony o elementy kosmetologii estetycznej takie jak: mezoterapia bezigłowa, kwasy medyczne, radiofrekwencja.


DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeutów, podologów, trenerów biznesu.


DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje, zakończonych certyfikatami.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

created by: Strony Internetowe Łódź