Studia podyplomowe

Rodzaje studiów podyplomowych

NOWOŚCI

COACHING DIETETYCZNY

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów i i ii stopnia zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry hr, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą
i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych, kulturystyki
i specjalistów ds. Żywienia, którzy są skoncentrowani na kliencie, ale chcą ich motywować do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych, wykorzystywać ich potencjał i stwarzać możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów

 

Ogólny cel kształcenia:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktyczne przygotowanie, potrzebne do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. Zakresie:

 • Posiada umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do prowadzenia procesu diet coachingu z klientem,
 • Potrafi rozróżniać i dobiera odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów. Potrafi budować relację opartą na poufności i zaufaniu,
 • Zna narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań
  i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta, wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce,
 • Rozumie proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu,
 • Rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju.

 

Świadectwo:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

Program studiów obejmuje m.in. Następujące zagadnienia:

 • Diet coaching
 • Metodyka pracy diet coacha
 • Psychologia motywacji
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych

 

Czas trwania studiów:

2 semestry, 300 godzin ( 300 godz. Zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

Adresaci

Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

 

Cele kształcenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii medycznej, która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, takich jak dermatologia, onkologia skóry, medycyna estetyczna, fizjoterapia, psychodermatologia, czy dietetyka (jako nutrikosmetologia)
 • zdobycie nowych i udoskonalenie już posiadanych umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją skóry zdrowej, ale także dotkniętej problemami skórnymi, skóry starzejącej się (zabiegi anti-aging), wspomaganiem leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
 • zdobycie umiejętności zaplanowania odpowiednich działań pielęgnacyjno-leczniczych w zależności od ogólnego stanu zdrowia Klienta z wykorzystaniem odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie biologicznie czynnych składników i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przy opracowaniu receptury kosmetyków,
 • zdobycie umiejętności współpracy z lekarzami oraz innymi specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak najlepszej kondycji (fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie),
 • zdobycie informacji niezbędnych do efektywnego zaistnienia w biznesie branży Beauty, a także umiejętności zarzadzania firmą i technikami sprzedaży

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie

Uzyskuje uprawnienia do pracy: w gabinetach kosmetologicznych, do współpracy z lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej, do pracy w Medical SPA, Wellness&SPA oraz placówkach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwa a dodatkowo Certyfikat sygnowany przez firmę PODOPHARM.

 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

Program studiów:

Program  studiów w szczególności koncentruje się na zajęciach praktycznych, realizowanych w profesjonalnie wyposażonych salach naszej Uczelni. Aktualnie Uczelnia dysponuje między innymi:

 • Salą masażu; sala przystosowana do odbywania zajęć praktycznych z przedmiotów przewidzianych w toku studiów, wyposażona w 12 specjalistycznych łóżek do masażu, posiadająca dostęp do węzła sanitarnego i pryszniców,
 • Pracownią podologiczną; sala odpowiednio wyposażona do odbywania zajęć praktycznych z zakresu podologii i  przygotowana na potrzeby ćwiczeń, wspierana jest marką PODOPHARM,
 • Pracownią kosmetyki estetycznej i leczniczej pod patronatem marki KLAPP cosmetics. Dzięki współpracy z tak prężnie działającą firmą o zasięgu europejskim, Studenci kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu produktów kosmetycznych bardzo dobrej jakości. Sala oprócz standardowych foteli zabiegowych, dodatkowo wyposażona jest w urządzenia do radiofrekwencji, mezoterapii, a także kombinezon do presoterapii.

 

W planach Uczelni na najbliższy rok akademicki znajduje się między innymi otworzenie pracowni trychologicznej. Oprócz wyżej wymienionych marek, Uczelnia współpracuje także z innymi profesjonalnymi firmami kosmetycznymi, będącymi liderami na rynkach światowych, co dodatkowo uatrakcyjnia program niniejszych studiów podyplomowych.

 

Kosmetologia medyczna w praktyce to autorski program stworzony przez wykładowców-praktyków i teoretyków, którzy w bardzo ciekawy, ale jednocześnie merytoryczny sposób prezentują treści swoich przedmiotów doskonale przygotowując Studentów do pracy w zawodzie kosmetologa.

 

W programie studiów zaplanowano zajęcia z następujących przedmiotów praktycznych:

 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Współczesne zagadnienia dermatologii z elementami onkologii skóry
 • Podologia
 • Trychologia
 • Współczesne trendy w pracy z ciałem
 • Medycyna fizykalna
 • Receptura kosmetyku
 • Nutrikosmetologia
 • Mikrobiologia i immunologia w kosmetologii
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej
 • PR w obszarze usług kosmetologicznych
 • Akademia biznesu kosmetycznego
 • GMP i GLP

Ponadto program studiów obejmuje także przedmioty w ujęciu teoretycznym: Współczesne problemy i tendencje rozwoju kosmetologii, Współczesne osiągnięcia chemii kosmetycznej, Psychodermatologia, Endokrynologia w chorobach skóry, Epigenetyka w chorobach skóry.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 320 godzin

                                                                                    

MASAŻ MEDYCZNY

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem z dolegliwościami mającymi różne podłoże kliniczne (ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, pulmunologiczne, dermatologiczne, angiologiczne, geriatryczne,
psychiatryczne). Pozwalają zrozumieć prawa biologiczne, na których opierają się
zależności występujące w organizmie oraz zdobyć umiejętność diagnozowania
problemu, doboru odpowiedniej metodyki masażu medycznego i prowadzenia terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy fizjoterapeuty z osobami z problemami mającymi różnorodne podłoże kliniczne w placówkach edukacyjnych, leczniczych, uzdrowiskowych, opiekuńczych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, opieki paliatywnej oraz medycznych na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych, internistycznych, pulmunologicznych, reumatologicznych, dermatologicznych, angiologicznych, psychiatrycznych i geriatrycznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Biologiczne mechanizmy masażu medycznego
 • Patomorfologiczne zmiany w dysfunkcji układu nerwowego
 • Psychologia fizjologiczna dla potrzeb masażu medycznego
 • Metodyka masażu medycznego w chorobach i urazach ortopedycznych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) oraz 60 godzin praktyk

 

 

 

PONADTO W OFERCIE

ANALITYK PRACY

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się wykształceniem magisterskim lub licencjackim. 

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do wykonywania zawodu analityka pracy. Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • zna w zaawansowanym stopniu teorie, narzędzia i metody związane z analizą pracy oraz złożone zależności między nimi, rozumie różnorodność stanowisk pracy, ich kompleksowość i powiązania w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku pracy;
 • umie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone problemy w zmiennych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, potrafi komunikować się z otoczeniem zawodowym i odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy prawa
 • podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii, pedagogiki pracy
 • metody, techniki i narzędzia opracowywania analiz i pomiarów stanowisk pracy;
 • metody mierzenia i oceny efektywności pracy;
 • zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie inicjowania i nadzorowania zmian w optymalizacji procesów pracy;
 • zasady zarządzania zmianą

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry , 310 godzin ( 250 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce).

ASYSTENT RODZINY

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY M.IN. DO:

 • Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych , wychowawczych
 • motywowania członków rodzin do aktywności  życiowej i zawodowej
 • udzielania wsparcia dzieciom
 • prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • Każdy Asystent rodziny powinien posiadać  wiedzę i umiejętności  niezbędne do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalenia ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; sporządzić plan pracy z rodziną. Powinien również posiadać umiejętności negocjacji i mediacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu Asystent Rodziny, uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. ( zgodnie z Art.12 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pojęcie rodziny, jej struktura, funkcje oraz współczesne potrzeby i problemy w funkcjonowaniu ( niewłaściwe postawy rodzicielskie i zachowania destrukcyjne)
 • Interwencja kryzysowa i mediacje w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Źródła, objawy i skutki problemów w wychowaniu i socjalizacji dzieci i młodzieży
 • Organizowanie wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym
 • Planowanie pracy z rodziną

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godz. ( 270 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 30 godz. praktyk w instytucji prowadzącej pracę z rodziną). 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, dla nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje.

 

CEL:

Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać studentów z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

będzie posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Powinien posiadać umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii. Absolwent będzie właściwie interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać  wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarzadzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent będzie  umieć przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy a także podejmować działania profilaktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców — u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • wymagania dla budynków, budowli i pomieszczeń pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ochrona ppoż. i p-wybuchowa
 • organizacja szkoleń BHP
 • metodyka i dydaktyka nauczania BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 350 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I NAUKA INFORMACYJNA

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.  

 

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowiskach różnorodnych książnic i punktów informacji naukowej. Pozna problematykę współczesnego bibliotekarstwa w aspekcie lokalnym i globalnym, podczas zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, praktyków, pedagogów, literaturoznawców, bibliotekarzy, pracowników informacji i informatyków. Zdobędzie kwalifikacje dające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej do bibliotek szkół wyższych oraz umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębi umiejętności zarządzania informacją  naukową. Pozna obsługę komputerowego programu bibliotecznego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Historia bibliotek i książek
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna
 • Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy  bibliotek
 • Klasyfikacja piśmiennictwa i naukoznawstwo
 • Marketing biblioteczny
 • Technologie i systemy informacyjne

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godzin praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

BIOLOGIA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Głównym celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanej w szkole.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • biologia komórki
 • biologia mikroorganizmów
 • biogeografia
 • metodyka nauczania treści biologicznych i wychowania zdrowotnego w zakresie przedmiotu przyroda.
 • biologia ogólna.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyka w wybranej placówce)

* Oferta w przygotowaniu.

COACHING

ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez studenta kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w różnego typu organizacjach
 • potrafić rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów
 • zna narzędzia wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce
 • rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Wprowadzenie do coachingu

Moduł  2: Kompetencje coacha

Moduł 3: Praca z klientem - narzędzia coachingu

Moduł 4: Prowadzenie sesji coachingowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

ADRESACI:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi innego typu.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ WYPOSAŻONY  W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:

 • psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów
 • dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej
 • profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-terapeuty.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i terapii pedagogicznej
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu diety na metabolizm komórek organizmu człowieka, układ odpornościowy, umiejętność stosowania dietoterapii, szczególnie profilaktyki prozdrowotnej w regulacji wielokierunkowej homeostazy organizmu człowieka w różnym wieku i różnych stanach fizjologicznych.   

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa dietetycznego w zakresie racjonalnego odżywiania człowieka chorego  i zdrowego,  nabywa umiejętności przygotowania odpowiednich diet w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wieku. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych dotyczących żywienia i stanu odżywienia jednostki i populacji, może zostać edukatorom żywieniowym,  pracować w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, innych zakładach żywienia zbiorowego lub firmach cateringowych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • suplementy diety
 • psychodietyka
 • obesitologia
 • diet coaching

 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 2 semestry, 291 godzin ( 291 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych  . Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • Poznaje podstawy teoretyczne istoty poradnictwa zawodowego;
 • Udoskonala umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Poznaje charakterystykę zawodów; problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • Kształtuje indywidualne umiejętności doradcze;
 • Nabywa umiejętności pracy w grupie;
 • Poznaje zasady rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 • Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • warsztat pracy doradcy zawodowego
 • planowanie kariery zawodowej
 • metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

CEL:

Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • zagrożenia dla ludności i środowiska w czasie wojny i pokoju
 • system obronności RP
 • metodyka nauczania przedmiotu
 • bezpieczeństwo ucznia w systemie szkolnym

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

 

FIZYKA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel fizyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania fizyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania fizyki
 • elementy teorii względności
 • dydaktyka fizyki
 • oddziaływanie grawitacyjne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

GEOGRAFIA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne)

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie nauczania geografii w szkole powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą  w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści :

 • astronomiczne podstawy geografii: pojęcia astronomiczne, teorie poznania Wszechświata, ciała niebieskie, kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne, ruchy ziemi i ich następstwa.
 • geologia (dynamiczna i historyczna)
 • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna.
 • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne w nauczani, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów; samokształcenie).
 • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • geografia społeczna
 • geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • metodyka nauczania geografii
 • podstawy dydaktyki
 • podstawy ochrony i kształtowania środowiska

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

HISTORIA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel historii.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce historycznej realizowanej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
 • Edukacja regionalna w nauczaniu historii
 • Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć uczniów
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Historia powszechna nowożytna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów pedagogicznych,  pedagogów, wychowawców i  psychologów oraz zainteresowanych rodziców.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia  obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy psychologii rozwojowej
 • praca z dzieckiem/uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe)
 • anatomia i fizjologia rozwoju
 • rozwój i zaburzenia układu ruchowego 
 • rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • metody diagnozy zaburzeń si
 • warunki, organizacja i zasady prowadzenia  terapii w zaburzeniach si
 • metody rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej; stymulacja polisensoryczna  
 • postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w si a autyzm
 • postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w si a zespół  downa
 • organizacja terapii si w szkołach/ placówkach
 • wspomaganie  rodziców dzieci z dysfunkcjami si
 • podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej
 • praktyka pedagogiczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

LOGOPEDIA

ADRESACI:

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
 • metodyka pracy logopedycznej
 • zaburzenia porozumiewania językowego
 • psychologiczne podstawy logopedii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry, 750 godzin ( 600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

 

MATEMATYKA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania matematyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy dydaktyki matematyki
 • analiza matematyczna w nauczaniu matematyki
 • metodyka rozwiązywania zadań
 • metodyka nauczania matematyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

ADRESACI:

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • zdobywa umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz inne praktyczne umiejętności skutecznej interwencji w konflikt
 • odbywa trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie.
 • zdobywa umiejętność aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów
 • zdobywa kompleksową wiedzę na temat samego konfliktu i metod jego rozwiązywania

 

Ukończenie studiów podyplomowych  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Mediacje rówieśnicze i szkolne
 • Mediacje karne i karne dla nieletnich
 • Negocjacje kryzysowe
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Praktyczne aspekty mediacji
 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy mediatora
 • Umiejętności negocjacyjne stron konfliktu
 • Warsztat pracy mediatora

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry,  250 godzin ( w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

 

Studia organizowane ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych

MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i  kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem Studiów jest zapoznanie studentów  z problematyką zarządzania Ośrodkami Odnowy Biologicznej i Spa . Profesjonalne przekazanie  uczestnikom aktualnej i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki zarządzania centrum Spa i Welness powiązane będzie z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie tej problematyki.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności  na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • profesjonalne zarządzanie firmą
 • zasady formułowania planu biznesowego
 • narzędzia i techniki promocji usług spa i wellness
 • pozyskiwanie kapitału i finansowanie własnej działalności
 • rachunkowość
 • wykorzystanie obecnych i przyszłych funduszy UE wspierających polską przedsiębiorczość
 • kształtowania umiejętności menedżerskich

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 185 godzin (185 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi).
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać chemii w szkole.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Cel studiów obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii,
 • wie jak realizować podstawy programowe z chemii,
 • zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii,
 • potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce
 • wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe
 • planuje i wdraża działalność innowacyjną

 

 ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • CHEMIA OGÓLNA
 • LABORATORIUM Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ
 • PRAKTYKA PEDAGOGICZNA
 • PRACOWNIA CHEMICZNA

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

 

* Oferta w przygotowaniu.

NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

CEL:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • patofizjologia wad postawy
 • diagnostyka postawy ciała
 • nowoczesne metody terapii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki). 

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych  na każdym etapie edukacyjnym.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki. Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.


ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania informatyki
 • technologia informacyjna w nauczaniu informatyki
 • urządzenia techniki komputerowej
 • multimedia i grafika komputerowa
 • projektowanie procesu dydaktycznego
 • metodyka pracy w grupie
 • podstawy programowania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne niezbędne do realizacji programu szkolnego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie znał formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, zdobędzie wiedzę o kulturze muzycznej, będzie mógł w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka, pozna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie potrafił łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki.


ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • historia sztuki
 • emisja głosu w śpiewie
 • komunikowanie się przez sztukę
 • instrumenty w dydaktyce szkolnej
 • metodyka nauczania muzyki

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole na II i III etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto absolwenci ww. studiów podyplomowych:

 • są innowacyjni i kreatywni
 • mają potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy
 • dostrzegają potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia i stosują indywidualizację w nauczaniu
 • posiadają rozległą wiedzę o sztukach plastycznych i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży
 • znają i stosują kreatywne metody pracy z uczniami.
 • znają i wykorzystują  nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzie pracy i nauki
 • zachęcają dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym
 • charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, odpowiedzialnością i refleksyjnością

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Techniki rysunkowe
 • Techniki malarskie
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Komunikowanie się poprzez sztukę
 • Wychowanie estetyczne
 • Filozofia kultury i sztuki w Unii Europejskiej
 • Dydaktyka plastyki
 • Sztuka ludowa

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • realizacji treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych zawartych w części podstawy programowej dotyczącej przedmiotu „Przyroda”,
 • realizacji ścieżek edukacyjnych związanych z nauczaniem przyrody,
 • diagnozowania, badania osiągnięć uczniów przyrody,
 • wspierającego oceniania osiągnięć ucznia,
 • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywnych metod w procesie nauczania,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez proces uczenia,
 • wykorzystywania komputera w pracy dydaktycznej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • treści chemiczne w nauczaniu przyrody
 • treści fizyczne w nauczaniu przyrody
 • treści geograficzno-społeczne w nauczaniu przyrody
 • treści biologiczne w nauczaniu przyrody z wychowaniem zdrowotnym
 • pomiar dydaktyczny w nauczaniu przyrody
 • system edukacyjny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych na każdym etapie edukacyjnym.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

jest przygotowany merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotów zajęcia techniczne, technika i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Eksploatacja urządzeń technicznych
 • Metodyka nauczania techniki
 • Projektowanie procesu dydaktycznego
 • Narzędzia i urządzenia
 • Podstawy konstrukcji projektowania
 • Rola techniki w życiu człowieka
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Zagadnienia ochrony środowiska i BHP

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia. Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki wad postawy i gimnastyki korekcyjnej, zasób ćwiczeń i form usprawniania zaburzeń postawy ciała.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troskę o zdrowie swoje i innych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W celu osiągnięcia tak określonych umiejętności ogólnymi efektami kształcenia w zakresie studiów stają się wiedza i umiejętności w obszarach:

 • anatomii i fizjologii funkcjonowania organizmu dziecka pozwalających na zrozumienie i akceptacje zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychomotorycznym,
 • nabycia umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu zmian psychomotorycznych.
 • rozwijania zachowań prozdrowotnych, kształcenia umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,
 • przygotowania do udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej i fizjologii oraz biomechaniki dotyczącej postawy ciała
 • metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • edukacja zdrowotna
 • rekreacja ruchowa i turystyka szkolna
 • elementy automasażu
 • testy sprawności fizycznej
 • diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

 

CEL:

Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • psychologiczne podstawy rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
 • dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 470 godzin, (350 godz. zajęć dydaktycznych, 120 godz. praktyki).

* Oferta w przygotowaniu.

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ADRESACI:

Studia podyplomowe Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy w roli opiekuna dziecięcego.

 

CEL:

Wspieranie studentów w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji  w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
 • znajomości funkcjonowania żłobka lub klubu malucha i zakresu odpowiedzialności opiekuna;
 • opieki nad dzieckiem, w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
 • planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
 • sprawnego komunikowania się z osobami zaangażowanymi w proces wychowania dziecka, w szczególności z rodzicami i instytucjami wspierającymi jego ogólnie pojęty rozwój;
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i osobistych;
 • rozwiązywania problemów rówieśniczych dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych związanych z wykonywanym zawodem.

 

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na nowym, wprowadzonym ustawą stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, mającym spełniać istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Specyfiką pracy opiekuna będzie  sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej, organizowanie edukacji przez zabawę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego, zgodnie ze wzorem ministerialnym.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie o niekaralności

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka
 • Koordynowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwój
 • kompetencje i umiejętności personalne opiekuna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godz. ( w tym 80 godz. praktyk realizowanych w żłobku lub klubie dziecięcym)

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA LECZNICZA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania.

 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, przedszkolach,  szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Wybrane schorzenia dzieci i młodzieży
 • Rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym.

 

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, a także jako pedagoga szkolnego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, posiadających wykształcenie pedagogiczne.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy zawodowej w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach systemu oświaty.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO PRACY RESOCJALIZACYJNEJ POPRZEZ:

 • Poznanie form, metod i technik w procesie resocjalizacji
 • Nabycie umiejętności sprawowania opieki resocjalizacyjnej nad grupą
 • Nabycie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych
 • Nabycie umiejętności tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych

 

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Praca metoda socjoterapii
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Praca kuratora sądowego
 • Zarys wiedzy o profilaktyce uzależnień
 • Komunikacja interpersonalna w resocjalizacji i prewencji
 • Diagnoza w resocjalizacji

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 470 godz. ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyki w placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych).

* Oferta w przygotowaniu.

 

PODOLOGIA

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in.  w sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca.
 • Studenci nabywają kompetencji do wykonywania zabiegów związanych z wrastającymi paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli, rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładania klamer korygujących, ortotyki, stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg.
 • Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podologia w praktyce
 • dermatologia w podologii
 • drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • psychologia dotyku
 • podstawy diabetologii

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry ,240 godzin

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy edukacji
 • metodyka nauczania
 • dydaktyka ogólna
 • praktyka pedagogiczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

500 godz.  (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej)

* Oferta w przygotowaniu.

 

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych, związanych z problemami dzieci i młodzieży.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada umiejętności stosowania metod oddziaływania wychowawczego,
 • posiada umiejętności i kompetencje radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia wychowawcza
 • Zagrożenia i zaburzenia rozwoju we wczesnym i średnim dzieciństwie
 • Elementy diagnozy neuropsychologicznej
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

PSYCHOLOGIA SPORTU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych, a także innych osób, zaangażowanych w szeroko pojęte działania sportowe.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu psychologii sportu, a także wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii sportu,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania metod i narzędzi pracy, niezbędnych w obszarze sportu,
 • posiada umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej,
 • posiada umiejętności i kompetencje zastosowania w praktyce treningu mentalnego.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Psychologia społeczna w sporcie
 • Psychologia agresji
 • Psychologia treningu i walki sportowej
 • Odnowa biologiczna i fizjoterapia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

 

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, pracowników działów sprzedaży i marketingu, osób zajmujących stanowiska menedżerskie, przedstawicieli handlowych, a także wszystkich innych osób, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie psychologii sprzedaży i marketingu.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, a tym samym rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej sprzedaży, nowoczesnych metod tworzenia portfela produktu oraz klientów, psychologii zachowań konsumenta, a także budowania trwałych relacji biznesowych i networkingu.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada szeroką wiedzę na temat struktur i funkcjonowania rynku sprzedaży,
 • posiada praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania prezentacji produktu,
 • posiada umiejętności wykorzystania technik i strategii sprzedażowych w kontakcie z klientem,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie skutecznego prowadzenia negocjacji.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Marketing i zarządzenie sprzedażą
 • Psychologia klienta
 • Badanie i analiza rynku
 • Zarządzanie zespołem handlowym
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości,
 • posiada umiejętności różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń u dzieci i młodzieży,
 • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania działań wspierających wobec dzieci i młodzieży.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • Dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Zaburzenia okresu adolescencji
 • Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Stymulowanie twórczego myślenia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

SOCJOTERAPIA

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnej pracy terapeutycznej z dziećmi, wykorzystując proces i relacje w grupie rówieśniczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobędzie umiejętności pozwalające pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności wynikających z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, przyswoi i pogłębi wiedzę pozwalającą zrozumieć przyczyny i utrzymywania się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, przyswoi wiedzę dającą możliwość diagnozowania stopnia uzależnienia i umiejętności pomagania młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • trening Zastępowania Agresji
 • praca socjoterapeuty z grupą dziecięcą i młodzieżową
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego
 • komunikacja interpersonalna w opiece, wychowaniu i terapii pedagogicznej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce)

* Oferta w przygotowaniu.

 

SURDOPEDAGOGIKA – EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

ADRESACI:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową, poszerzających kwalifikacje o kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących i słabosłyszących.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia umożliwią nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy diagnostycznej, edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu: nauczycielom przedszkoli, nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, logopedom, psychologom i pedagogom  szkolnym  oraz pedagogom w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych i rodzicom. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy wychowawczo - opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia:
nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi słuchowo w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczas studiów I stopnia).


Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami:
z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • współczesne tendencje surdopedagogiki
 • anatomia i fizjologia procesu słyszenia
 • diagnoza i rehabilitacja wad słuchu
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • wprowadzenie do surdopedagogiki
 • surdologopedia
 • elementy otolaryngologii i audiologii
 • metodyka nauczania głuchych
 • metodyka wychowania w internacie
 • rewalidacja dzieci z wadą słuchu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

TRENER UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli trenera umiejętności wykorzystywanych w biznesie, realizowanej w różnych formach kształcenia dla dorosłych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • posiada kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodowych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach
 • prowadzi pojedyncze zajęcia lub będące fragmentem większego przedsięwzięcia
 • w ramach pracy zawodowej udziela porad, konsultacji, uczestniczy również w koordynowaniu działań w zakresie przygotowywania, opiniowania i udostępniania studentom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, wspierających uczenie się w grupie oraz samokształcenie
 • planuje, organizuje i kieruje szkoleniami lub jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe
 • prowadzi ewaluację różnych form nauczania oraz pracy innych trenerów

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Kształcenie w zakresie pedagogiczno- socjologicznych podstaw edukacji dorosłych
Moduł 2: Kształcenie w zakresie psychologiczno- filozoficznych podstaw kształcenia dorosłych
Moduł 3:  Kształcenie w zakresie kompetencji intra i interpersonalnych trenera, dotyczących kształcenia dorosłych w środowisku biznesu
Moduł 4: Kształcenie w zakresie dyscyplin wspierających prowadzenie działalności edukacyjnej dla klientów ze środowiska biznesu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 1500 godzin łącznej pracy studenta (w tym 430 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA

ADRESACI:

Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.   

   

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE :

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub/i Zespołem Aspergera w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno - rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera, klasy dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, klasach integracyjnych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera oraz osób zainteresowanych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl),
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl),
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem),
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wczesny autyzm dziecięcy,
 • Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja,
 • Nauczanie i wychowanie uczniów/osób z autyzmem/Zespołem Aspergera,
 • Metodyka komunikacji alternatywnej,
 • Arterterapia: sposoby oddziaływania a wiek wychowanka,
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej.

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce).

* Oferta w przygotowaniu.

 

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

powinien zostać  przygotowany do prowadzenia odrębnych zajęć edukacyjnych   w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej; także w zakresie działalności pozalekcyjnej (np. koła zainteresowań). Ponadto absolwent w ramach kształcenia zintegrowanego może włączać elementy języka angielskiego do zajęć opartych na różnorodnych dziedzinach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele uzyskają kompetencje pedagogiczno-metodyczne, oparte na wykorzystaniu wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w odniesieniu do nauczania-uczenia się języka angielskiego ( zasady, cele, treści, metody; w tym metoda zabawy,  formy, środki dydaktyczne, planowanie pracy pedagogicznej, ocenianie postępów edukacyjnych dziecka/ucznia, rozwój zawodowy nauczyciela).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • dziecięca literatura anglojęzyczna
 • podstawy fonetyki
 • współczesne tendencje w edukacji
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej  

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 500 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 150 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

* Oferta w przygotowaniu.

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA

ADRESACI:

Studia kierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

 

CEL:

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Rozwijają umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także korzystania z różnych źródeł informacji oraz opanowania trudnej sztuki komunikowania się i współpracy.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • doskonalenie dydaktyczne
 • społeczeństwo i władza
 • systemy polityczne

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
 • biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • metodyka i dydaktyka przedmiotu

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki)

* Oferta w przygotowaniu.

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • kierowania szkołą/placówką oświatową,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej,
 • efektywnego kierowania zmianą w edukacji,
 • stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły,
 • rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej,
 • programowania pracy szkoły,
 • kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 • organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole,
 • prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 380 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

* Oferta w przygotowaniu.

 

created by: Strony Internetowe Łódź