Pedagogika

O Filii WSBiNoZ w Rybniku

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Filia w Rybniku została utworzona na podstawie decyzji Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10. 2017 r.

Siedziba Filii: Ośrodek Doskonalenia Kadr Pedagogiczno-Menedżerskich HELIOS przy ul. Wysokiej 25.

Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku: dr Maria Kopsztejn

Oferta: studia I stopnia na kierunku Pedagogika, jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia - w trybie online oraz studia podyplomowe.

created by: Strony Internetowe Łódź