XIV Konferencja Masażu

Opłaty i rejestracja

Koszt udziału w konferencji:

   
Zgłoszenie do 10 kwietnia 2020 r. 300 zł
Studenci i uczniowie innych Uczelni               200 zł (liczba miejsc ograniczona - 50 osób)
Studenci WSBiNoZ 50 zł
Prelegenci bezpłatnie

 

Dane do wpłaty:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

nr konta: 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

tytułem: ”XIV Ogólnopolska Konferencja” oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty

 

Nie ma możliwości uiszczania opłat na miejscu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 31.03.2020 r. opłata nie podlega zwrotowi.

Nie ma zniżek dla grup zorganizowanych.

Opłata stała, nie ulega zmianie, ze względu na uczestnictwo np. tylko w jednym dniu konferencji.

Liczba miejsc na konferencję ograniczona!

Zgłoszenie uczestnictwa TYLKO ON LINE

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt:

konferencja@medyk.edu.pl lub tel.: 42 683 44 54

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza oraz dołączenie dowodu wpłaty.

W przypadku, gdy uczestników zgłasza jedna instytucja prosimy, aby imiona i nazwiska uczestników podać w wiadomości.

W przypadku zgłoszenia studenta lub ucznia wymagany skan legitymacji studenckiej/uczniowskiej!

 

Udział w konferencji jedynie po prawidłowym wypełnieniu formularza, przesłaniu dowodu wpłaty oraz otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia udziału w konferencji.

Dane osobowe i kontaktowe
Dane do faktury
Treść zgody »
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie, zanim została wycofana. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

created by: Strony Internetowe Łódź