Psychologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

FAQ

 1. Gdzie można zapisać się do szkoły?

 Biuro Rekrutacji mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 278 ( wejście od ul. Milionowej)

 

 1. Czy można złożyć dokumenty na studia w innych godzinach lub dniach niż pracuje Biuro Rekrutacji?

 Tak, jeśli kandydat nie ma możliwości złożenia dokumentów w godzinach pracy Biura Rekrutacji istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Biura Rekrutacji.

 

 1. Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej / dyplom oraz suplement, ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, 4 jednakowe fotografie legitymacyjne, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku: Dietetyka i Kosmetologia, skierowanie wystawia Uczelnia)

 

 1. Czy zapisu do szkoły może dokonać za mnie inna osoba: znajomy, mama, siostra…?

Nie, zapisu do szkoły można dokonać jedynie osobiście, dostarczając do Biura Rekrutacji komplet dokumentów.

 

 1. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

Złożenie kompletu dokumentów, dopełnienie formalności oraz pozytywne zakończenie rozmowy organizacyjnej.

 

 1. Czy szkoła wydaje zaświadczenie do instytucji publicznych?

 Tak, na prośbę studenta wystawiane są zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PFRON i inne.

 

 1. W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku natomiast na niestacjonarnych, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 

 1. Czy indeks i legitymację studencką muszę odebrać osobiście?

Tak, są to druki ścisłego zarachowania i wydawane są za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Kiedy mogę odebrać indeks i legitymację?

 Po inauguracji, czyli uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego. Odbywa się ono w pierwszych dniach października.

 

 1. W jakich godzinach otwarty jest Dziekanat?

Poniedziałek: nieczynne     

Wtorek: 9:00 - 13:00

Środa: 13:00 - 16:00

Czwartek: 9:00 - 13:00

Piątek: 13:00 - 16:00

Sobota: 9:00 - 15:00

Niedziela: nieczynne

 

 

 1. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendiów?

 Wszelkie regulacje dotyczące rodzaju, wysokości oraz warunków przyznawania pomocy materialnej i stypendiów dla studentów znajdują się na stronie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, w zakładce Dla Studenta/Stypendia.

created by: Strony Internetowe Łódź